Nagy Ákos Róbert esperes a Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület nevében köszöntötte a résztvevőket (Fotó: Nagy Andrea)

A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, a Teológiai Akadémia és a Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület Tompa Mihály születésének 200. évfordulója alkalmából 2017. március 25-én a Sárospataki Teológiai Akadémia Imatermében rendezte meg a Tompa Mihály-emlékév megnyitó ünnepségét.

A 200 éve született református lelkészre, a XIX. századi magyar líra kimagasló alakjára hangulatos és bensőséges megnyitó ünnepséggel emlékeztek. A 2017. évben megrendezett országos rendezvénysorozat célja a méltatlanul elfelejtett költő emlékének élénkítése, népszerűségének növelése. A programok felett Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere vállalt védnökséget. Az emlékév programbizottságának elnöke Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese.

A megnyitón a Felvidéket az esperes mellett azon települések delegáltjai, református lelkészei képviselték, amelyek bekapcsolódnak majd az emlékévbe. Így Hanva és Beje képviseletében Nagy Andrea és Tóth László vett részt az ünnepségen. Jelen volt Ádám Zita, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnöke, Gyurán Ágnes, az SZMPSZ Rimaszombati Területi Választmányának az elnöke és Pósa Judit, a Pósa Lajos Emlékbizottság vezetője.

Az éves program 23 településen, 25 helyszínen kerül megrendezésre, ezek között a határon túl Erdély, Kárpátalja és természetesen a költő szülőföldje, a felvidéki Gömör több települése is szerepel. A programoknak a következők a helyszínei:

Sárospatak, Deregnyő, Beregszász, Rimaszombat, Putnok, Budapest – TIT-székház, Budapest – Margitsziget,  Miskolc – Lévay József Református Gimnázium, Miskolc – megyei könyvtár Tompa Mihály fiókkönyvtára, Hanva, Beje, Gömörszőlős, Kelemér, Igrici, Nagyszalonta, Kolozsvár, Kazincbarcika, Alsóvadász, Debrecen, Kecskemét, Sárbogárd, Pápa, Sajószentpéter, Kisgyőr, Pécs.

A hanvai küldöttség Sárospatakon Tompa Mihály szobránál (Fotó: Nagy Andrea)

A településeken a rendezvények helyszíneinek általában egy-egy könyvtár, művelődési ház, középiskola – jobbára református középiskola –, kollégium ad otthont, közöttük Tompa Mihály emlékhelyek és a költő nevét viselő intézmények.

A rendezvényt olyan településekre is el kívánják juttatni, amelyekhez a lelkész költő életútja szorosan nem kapcsolódik, de szívesen fogadják a megemlékező programot, ami jól illeszthető a reformáció 500. évfordulójának ünnepléséhez is.

A költő életútjához kapcsolódó településeken kiemelt emlékünnepségek lesznek. Így az emlékév keretében Rimaszombatban sor kerül az eredeti helyére visszakerülő Tompa-szobor avató ünnepségére és Máger Ágnes festőművész Tompa illusztrációinak kiállítására.

Putnokon tartják majd a Tompa Mihály (most Belvárosi) Művelődési Ház névadó ünnepségét, szoboravatást és az országos szavalóverseny döntőjét. Budapesten a TIT-székházban a Virágregék illusztrációiból nyílik kiállítás, a Margitszigeten lesz koszorúzás és emlékbeszéd Tompa Mihály mellszobránál, s tervezik Finkey Ferenc egykori koronaügyész szoboravató beszédjének megjelentetését.  Miskolcon a Lévay József Református Gimnázium is készül programokkal, Tompa Mihály és Lévay József barátsága kapcsán.

Az ünnepélyes zárórendezvény, koszorúzással egybekötve Hanván lesz, november 18-án, a költő sírjánál. Ezen kívül még több rendezvény várható. Gömörszőlős – Keleméren Tompa Mihály emlékhelyeinél terveznek koszorúzást, s a virágregék kertjének avatását. Bején zenei rendezvényt, hangversenyt szeretnének szervezni  – Tompa Mihály megzenésített verseiből.

(http://tompamihaly200.hu/ Felvidék.ma)