A II. Rákóczi Ferenc Alapiskola épülete (fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

„Hosszú ideig mi sem mertük nyíltan kimondani véleményünket, félve a következményektől. Elbocsátásokkal fenyeget a leggyakrabban, és ehhez minden jogi segítsége megvan” – mondja Marosi Piroska. A gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola igazgatóhelyettese a Felvidék.mának arról is beszélt, hogy az elmúlt években folyamatos a pedagógusok megfélemlítése, konstruktív vita, kommunikáció nincs az igazgatónő és a tanári kar között. A gútai iskola-botrány gyűrűzik tovább…

Az elmúlt egy hónap eseményei

Éppen egy hónapja, hogy Gútán, Horváth Árpád polgármester megvétózta a képviselő-testület által hozott határozatot, mely lehetővé tette volna a két iskola, a Rákóczi és a Corvin összevonását.

Február 20-án egy négytagú küldöttség (Angyal Béla, Kertai Kristián, Németh Iveta, Vörös Attila) felkereste a polgármestert. A megbeszélés jegyzőkönyvéből kiderül, hogy a küldöttség tagjai elégedetlenek, mivel a vétót követően semmilyen pozitív elmozdulás nem történt a kialakult helyzet kezelésére. Felkérték a polgármestert, rendeljen el vizsgálatot a II. Rákóczi Ferenc Alapiskolában, különös tekintettel a munkaügyi jogász tanácsadására elköltött közpénzekre (az iskola honlapján is elérhető dokumentumokból kiderül, hogy Bagita Judit igazgató 2015 februárjában szerződést kötött a Katona ügyvédi irodával és a mai napig az iskola pénzéből, több mint 6000 eurót költött munkaügyi jogi tanácsadásra). Március elsejével zárt körű egyeztető fórumra került sor, ahol megjelentek az érintett iskolák vezetői, a városi képviselők, az Egyházi Iskolaközpont igazgatósága valamint Kertai Kristián, a petíciós bizottság elnöke.

Ki válthatja le az igazgatót?

Tegnap délután ülésezett az iskolatanács is, amelynek tagjai (négy képviselő, négy szülő, két pedagógus és egy, az iskola mellett dolgozó nem pedagógus alkalmazott) értesüléseink szerint két nem és egy tartózkodás mellett bizalmatlanságot szavazott meg Bagita Judittal szemben – a szavazás tehát nem leváltásáról folyt, hanem arról, hogy a tanácstagok alkalmatlannak találják az igazgatónőt az intézmény vezetésére.

Többször is kerestük az iskolatanács elnökét, Hájas Tamást a nap folyamán, de sajnos nem sikerült elérnünk. Azt viszont megtudtuk, hogy az iskolatanács ugyan nem dönthet az igazgató leváltásáról, viszont javasolhatja azt. Az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról szóló törvény értelmében az igazgatót az alapító, azaz a polgármester nevezi ki és váltja le. Leváltására akkor is sor kerülhet, ha azt az iskolatanács javasolja.

Bagita Judit, a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola igazgatója (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)
„Nem tudunk tovább együtt dolgozni az igazgatónővel“

Közben a Rákócziban tanító pedagógusok egy része levélben fordult a polgármesterhez és az iskolatanácshoz. A levél tartalmáról az egyik aláírót, Marosi Piroskát, az intézmény igazgatóhelyettesét kérdeztük, aki Bagita Judit 2013-as kinevezése óta tölti be posztját. Marosi Piroska elmondta, tovább nem tudnak együtt dolgozni az igazgatónővel, aki véleményük szerint egyéni érdekeit tartja csak szem előtt. Aggodalmukat fejezték ki a levélben, hogy az egyre elviselhetetlenebb feszültség, amit az igazgató személye okoz, negatív hatással lesz oktató-nevelő munkájukra. „Több, általunk megkérdezett szülő úgy nyilatkozott, hogy amíg a jelenlegi igazgatónő áll az iskola élén, iskolánkba nem íratják gyermeküket“ – sorolta további félelmeit Marosi Piroska.

Mint mondta, konstruktív vita, kommunikáció sosem volt közte és az igazgató, valamint a többi pedagógus között. Véleménye szerint Bagita Judit igazgatónő minden döntését egyedül hozta meg, sosem egyeztetett a tanári karral. Ahogy az iskola-összevonással kapcsolatban sem. Január 24-én, az első témát érintő fórumon még ellenezte az iskola-összevonást, január 30-án viszont, az önkormányzati ülésen már támogatta azt. Marosi Piroska úgy fogalmazott, akkor is becsapottnak érezték magukat, hiszen nem tudtak arról, hogy az igazgató megváltoztatta a véleményét. „Ezen véleményét nem csupán magánemberként, hanem mint intézményünk vezetője és érdekeinek „képviselője” fejezte ki, és döntött, figyelmen kívül hagyva a szülők és a tanárok akaratát. Márpedig egy iskolát az ott tanuló gyermekek, az ő szüleik és az ott tanító pedagógusok jelentik, nem pedig az igazgató egyedül“ – érvelt Marosi.

Megfélemlítés és fenyegetés

„Nehezményezzük azt is, hogy Bagita Judit azt üzente az egyik pedagógustól az egész tanári kar számára, hogy amennyiben aláírja valamelyikünk az iskola-összevonás elleni petíciót, azonnal fegyelmit kap“ – mondta Marosi Piroska.

Arra a kérdésünkre, hogy az elmúlt négy évben miért csak most jelezték a város vezetésének ezeket a gondokat, elmondta: a problémák legalább két éve jelentkeztek, amikor az igazgatónő személyes ellentétbe került négy pedagógussal, akik végül elhagyták az iskolát. „Hosszú ideig mi sem mertük nyíltan kimondani véleményünket, félve a következményektől. Az elbocsátásokkal fenyeget a leggyakrabban, és ehhez minden jogi segítsége megvan“ – tette hozzá az igazgatóhelyettes, aki szerint a március elsejei fórum volt a fordulópont, amikor eldöntötte, nem hallgathat tovább. „Szégyellem magam, hogy az elmúlt négy évben mellette álltam és takargattam a szakmaiatlanságát, hozzá nem értését, alkalmatlanságát. Piszkosnak érzem magam“ – nyilatkozta portálunknak.

A levél iktatását követően felmondó levél várta az igazgatóhelyettest.

Mint megtudtuk, a 24 tagú tanári karból 11 pedagógus írta alá a levelet (a 11 aláíró mellett további két pedagógus bár egyetértenek a levél tartalmával, nem merték azt aláírni). Marosi Piroska elsőként látta el kézjegyével a dokumentumot és személyesen adta le azt a hivatali iktatóban. Mire beérkezett a munkahelyére, már egy felmondó levél várta. Bagita Judit közös megegyezéssel szerette volna elbocsátani, amibe viszont az igazgatóhelyettes nem egyezett bele. Az igazgatóhelyettes azt mondja, hogy az irodájába sem mehetett be egy ideig. A munkahelyi számítógépén jelszavát úgy módosították, hogy azóta sem tud hozzáférni az eszközhöz. Attól tart, hogy az elektronikus, személyes levelezéséhez is hozzáfér az igazgatónő.

Azt, hogy személyes ellentétek mérgezik az igazgatónő és az igazgatóhelyettes viszonyát, vagy valóban szakmai viták állnak a háttérben, nehéz eldönteni. Bagita Judit ugyanis megkeresésünkre nem kívánt reagálni az őt ért súlyos kritikákra. Mint azt a Felvidék.mának elmondta, mivel még nem kapta meg a pedagógusok által aláírt levelet, nem kíván érdemben válaszolni.

Bosszútól tartanak, sztrájkot helyeztek kilátásba

Marosi Piroska az iskolában eluralkodott elképesztő körülményekről tudósította portálunkat. Arra a kérdésünkre, hogy mi lesz a következő lépésük, amennyiben nem váltják le az igazgatót, azt válaszolta, megfontolják az egyetlen előttük álló lehetőséget, a sztrájkot.

Horváth Árpád, Gúta polgármestere (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)
A polgármesternél pattog a labda

A múlt héten a polgármester kinevezett egy bizottságot (tagjai:az iskolaügyi osztály vezetője és személyi referense, valamint a főellenőr), amely a Rákóczi iskolában történő esetleges visszaéléseket vizsgálja. Mint megtudtuk, Bagita Judit közreműködik a bizottsággal, és átadta nekik a szükséges dokumentumokat. „ Jelenleg is minden nap kint vannak az iskolában, folyik az ellenőrzés, várom az eredményét és a Katona ügyvédi iroda által biztosított jogi szolgáltatást is vizsgálni fogják“ – mondta Horváth Árpád.

Az iskolatanács bizalmatlansági szavazatáról elmondta, jelenleg nincs információja az iskolatanács tegnapi üléséről, a jegyzőkönyv még nem érkezett meg hozzá. „Amint a kezemben lesz az iskolatanács jegyzőkönyve és befejeződnek az ellenőrzések, dönteni fogok“ – fogalmazott. Ma délutánra Bagita Juditot is egyeztetésre várja – tudtuk meg.

Megkérdeztük tőle azt is, milyen jogi védelmet kaphatnak azok a pedagógusok, akik nyíltan fel merik vállalni véleményüket. „A város minden pedagógusa számára biztosítja a jogi védelmet“ – mondta határozottan Horváth Árpád. A kilátásba helyezett sztrájkról szóló hírre röviden azt válaszolta, hogy bízik benne, hogy a helyzet megoldódik, és nem jut el a sztrájkig.