fotó: tatkontur.elte.hu

„Az eddig elért eredmények azt bizonyítják, hogy helyesen döntöttünk. Azzal, hogy részt vállaltunk a kormányzásban, biztosítottuk az ország stabilitását és előrehaladását” – hangsúlyozta a Most-Híd Országos Tanácsa utáni sajtótájékozatón Bugár Béla pártelnök.

„A Híd a jelenlegi hárompárti kormánykoalíció tagjaként lehetőséget kapott arra, hogy a párt választási programjában megfogalmazott célok legfontosabb pontjai bekerüljenek a kormányprogramba, s azok fokozatosan meg is valósulhassanak.” (Most-Híd.sk)

„Hát kérem szépen, először is: ez még nem végleges bizonyítvány – ez csak afféle lenyomat, amit ideiglenesen kiosztottak nekem. Hogy ma van a féléves bizonyítvány-nap, az nem jelent semmit. A többiek tényleg kikapták a bizonyítványt, de az enyémet föl kellett küldeni a minisztériumba, mivel tévedések derültek ki, amiket sürgősen orvosolni kell. Igen. Különben a bizonyítvány-ellenőrző és kiegészítő konferencia foglalkozni fog az esettel, tanfelügyelői középülésen. Az osztályfőnök úr, mikor ideadta nekem a bizonyítványt, beszédet tartott: kicsit zavarban volt, és tiszteltette a papát. Kérlek, kedves Béla’, mondta, légy szíves, közöld szüleiddel, miszerint sajnálatos tévedés történt bizonyítványoddal, hibás tételek csúsztak bele. A bélyeghatósági szabályrendelet szerint, sajnos, így is ki kell adni a bizonyítványt, de kérnelek kell, kedves ‘Béla’, közöld a szülővel, miszerint ez csak olyan okirat, aminek az adatai nem jelentenek semmit. Kérd meg kedves szüleidet, ne haragudjanak ezért a tévedésért, az igazi bizonyítványt csakhamar kiállítjuk – egyelőre kéretem őket, hogy írják alá ezt, mert az összes iratokat átküldtük a rendőrségre, ahol a nyomozás miatt szükség van erre az aláírásra; de hangsúlyozd kérlek, hogy ez csak formaság. A főkapitány személyesen átírt a fiumei tengerészeti gimnáziumba, derítenék ki, hogy került bele a bizonyítványomba történelemből ez a…ez a… szám, ami ugyancsak egy közönséges szám, azt jelenti, hogy négyszer feleltem történelemből – de esetleges félreértésekre ad alkalmat.” (Karinthy Frigyes: Magyarázom a bizonyítványom)

„A végrehajtásban dolgozó embereink erős, pontos jövőképpel rendelkező kiváló szakemberek, akik számíthatnak a párt stabil és aktív parlamenti frakciója támogatására. Ez a közös munka több fontos rendszerszintű változást eredményezett. Orvosoltuk az igazságszolgáltatás legégetőbb problémáit. Lucia Žitňanská igazságügyi miniszter reformcsomagjának kulcsfontosságú jogszabálya az offshore-ellenes törvény módosítása, amely átláthatóbbá teszi a közpénzek felhasználását.” (Bugár Béla, Most-Híd.sk)

Igaz, hogy az offshore-törvényt vissza kellett küldeni módosításra, mert különben összeomlott volna az ország finanszírozása, és az is igaz, hogy az összes külföldi burzsoá nacionalista ügynök kéz a kézben a vállalkozókkal és a többi másodrendű polgárral azt mutogatja, hogy a jog és igazságszolgáltatás korrupt, nincs előtte egyenlőség, színvonala zuhan, és a programjában a Most-Híd vállalta, hogy „szűkíti a korrupció számára alkalmas terepet“, és még azzal a fránya Bašternák-üggyel is őket csesztetik, de…(MT)

Tudniillik Mangold, a történelemtanár, az csak helyettes tanár nálunk, még nem is osztályozhat, mert előbb vizsgáznia kell osztályzástanból a főegyetemen. Ő csak helyettes osztályzatot adhat, amit másképpen kell érteni – egyes helyett kettest, kettes helyett négyest -, majd ha letette a vizsgát, akkor az összes bizonyítványokban kiigazítják az osztályzatokat igazi osztályzatokra. Most egyelőre kéreti a papát, ne tessék haragudni egyelőre, és üzeni, hogy én négyszer feleltem történelemből, egyszer aláhúzott kétharmadra, egyszer egyesre, kétszer háromnegyedkettesre, tessék ezt összeadni, számtani középarányost venni, kijön a háromnegyed egyes, aláhúzva. Először a második Józsefből feleltem, de akkor csengettek; másodszor kérdezte az örökösödési jogot, mondtam schmalkaldeni szövetség, láttam, mikor beírta az egyfelest, de akkor elvesztette a noteszt.” (Karinthy Frigyes: Magyarázom a bizonyítványom)

„2. A vidék szempontjából kulcsfontosságú a mezőgazdasági termelés és az azon kívüli termelés fenntartása is. Olyan régiófejlesztési programokra van szükség, amelyek képesek arra, hogy kielégítő megoldásokat kínáljanak a fenntartható mezőgazdasági termelés és a munkahelyteremtés kihívásaira is.

3.Több tucat régiófejlesztési program létezik, de gondot jelent a közigazgatás megfelelő struktúrájának hiánya, amely valóban lehetővé tenné megvalósításukat. Konkrét régiófejlesztési programokra van szükség, amelyek szociálpolitikai kérdésekkel foglalkoznak, amelyeknek tanácsadói rendszerük és mentori programjaik vannak, miközben a jogkörök tisztázottak és biztosítottak az anyagi eszközök.

4. Az oktatás fejlesztése a leginkább megtérülő befektetések közé tartozik. A globális gazdasági verseny keretein belül csak azok az államok lehetnek sikeresek, amelyek kiemelt jelentőségű befektetésként tekintenek az oktatásra.  Az esélyegyenlőséget hirdetve  támogatjuk azokat a törekvéseket, amelyek a hátránnyal indulók esélyeinek javításához vezetnek az oktatásban. Kiemelten fontosnak tartjuk a szakiskola-hálózat támogatását.”  (részletek a Most-Híd programjából) 

Háát…? Ehhez inkább szóljon Karinthy:

„Fizikából. Hát fizikából már novemberben feleltem, kérdezte a Föld mozgását, s én mondtam, hogy a Nap körül és ellipszis-alakú pályán, melynek egyik gyújtópontjában a Nap van, és ez a Newton érdeme. De akkor a mellettem ülő fiúval összetévesztett, akinek háromnegyede van  fizikából, és nekem írta be véletlenül. Akkor szóltam, a tanári kar megnézte a noteszt, mondta, hogy tényleg a Csekonics helyett írta be véletlenül, de ezt most már nem lehet kiigazítani, mert ebből neki a kormánynál kellemetlenségei támadnak, nagyon kért, hogy ne firtassam a dolgot most egyelőre, és tegyem meg neki, hogy most egyezzem bele a hármasba, év végére kijavítja jelesre, és nem is kell felelni a következő félévben. A jelest mindjárt be is vezette a születési bizonyítványomba, főigazgatói aláírással.” (Karinthy Frigyes: Magyarázom a bizonyítványom)

És akkor felállt az egyetlen potens miniszter a gáton, akarom mondani a Hídban, aki felült az úthengerre és pragmatikusan, őszintén tömörítette a rögvalóságot. „Én vagyok a legöregebb években, de a legfiatalabb a miniszterségben. Belépésemkor rögtön balesetet szenvedett egy hajó, lezuhant egy helikopter és ütközött egy vonat, és láttam, hogy késünk az autópályák építésével. Megoldottuk a RegioJet problémáját, elindítottuk a csallóközi autópályát és a komáromi híd építését. Stb…

Vannak örökségek, melyeket megkaptam a miniszterséggel, de nem azért vagyok miniszter, hogy panaszkodjak, hanem hogy megoldjam.“

Mert kell egy ember, aki többet teljesít, mint amit bárki elvárt tőle, Árpádunk, csak így tovább. Többet tettél a kétnyelvűsítésért és az oktatásügyért (az iskolabusz-rendszerrel), mint bárki a kollégáid közül. Somorjaiként (minden irónia nélkül) büszke vagyok rád, mert két perc alatt több teljesített feladatot tudtál felsorolni, mint kollégáid fél óra alatt.(MT)

De a világ csak olyan, hogy mindig Karinthynak van igaza:
„Frőhlichnek pikkje van rám algebrából, arról nem tehetek. A határozatlan együtthatóval kellett megoldani az egyenletet és akkor mikor kihívott, és akkor mikor megmondtam, hogy akkor beszorzok lambdával, erre kiesik a második egyenlet, persze, azért nem esett ki, mert iksszel is be kellett volna szorozni, csakhogy ezt Frőhlich nem vette észre, mire megmondtam, hogy hogy kellett volna, akkor mikor észrevette, hogy ő nem tudta, szégyellte magát, és azt mondta, hogy menjek helyre, és azóta pikkje van rám, mert jobban tudtam az algebrát, és nem akart kihívni javítani, pedig a törvényszékben benne van, hogy januárig ki kell hívni a fiút javítani, mert másképpen nem érvényes az osztályzat, és a Steinmann, a legjobb tanuló is mondta, hogy föl lehet jelenteni Frőhlicht, de nem akartam, mert úgyis pikkje van rám, pedig a dolgozatba nekem ugyanaz jött ki, mint Steinmannak.”
(Karinthy Frigyes: Magyarázom a bizonyítványom)

„Nem, mi a választóinkat nem árultuk el, ez tévedés, ezt csak azok a gonosz ellenséges erők állítják –  mantrázza Gaál Gábor, Solymos László, Bugár Béla, Šebej František és a többiek – , azonkívül a vajkai kompot is megoldjuk, úgy, „hogy mindenkinek jó legyen”…

„Magaviseletből azért van kettes, mert ha van három hármas, akkor nem lehet a magaviseletből se egyes, hanem akkor külön bizonyítványt adnak magaviseletből, amit postán küldenek el a szülőknek.” (Karinthy Frigyes: Magyarázom a bizonyítványom)

A képviseleti demokráciával manapság az a baj, hogy a teljesítendő programok és a politikai tevékenység helyett az óriásplakátok és a félmondatos jelszavak versenyeznek. (MT)

„Azért kell belépnünk a kormányba, hogy megteremtsük a stabilitást, hogy megakadályozzuk a Kotleba-féle barna veszedelem térnyerését.“(Bugár Béla)

A baj az, hogy aki a kormányzással és annak minden pénzügyi vonatkozásával van elfoglalva, az könnyen megfeledkezik arról, hogy a polgárainak valós választ adjon a világ nagy kérdéseire.

Így Kotleba már kérdezheti is a Szeretünk Szlovákia nevű játékban: Hogy is állunk…?(MT)

„Ezt!?… Ez nem hármas, ez kettes, csakhogy az osztályfőnök úr olyan furcsán írja a kettest, véletlenül felül írja a végét a kettesnek. Csak a vezetéknevet tessék aláírni… de mostanában ne tessék bemenni az iskolába… a kaput kiemelték… most átalakítják… nincs kapu… nem lehet bemenni… majd egy-két hét múlva..” (Karinthy Frigyes: Magyarázom a bizonyítványom)

Fogjuk már föl végre – mi vagyunk a szülők!