Fotó: Felvidék.ma, archív

Számos, a magyarok lakta térséget is érintő felújításról, valamint beruházásról is döntöttek a Nyitra Megyei Önkormányzat március 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén.

Az önkormányzat jóváhagyta a választási időszak utolsó csomagját a megyei közutak burkolat-felújítására, amelynek kerete 4,5 millió euró. A csomagból több magyar lakta térségben is megújulnak az útszakaszok. A Komáromi járás öt megyei közútjának egy-egy kritikus szakasza újul meg. A Bajcs és Perbete közötti úton, Szilas belterületén, valamint a Nemesócsa és Tany közötti úton kerül sor felújításra. Megújul a Dunamocs és Búcs közötti útszakasz burkolata is. Az Érsekújvári járásban a Kisújfaluról Bátorkeszire vezető út, valamint a Garamkövesdről Kicsindre és a Perbetéről Jászfalura vezető út járásbeli szakasza. A Lévai járásban új burkolatot kap a Zselíz és Tergenye közötti, az Ipolyság és Palást közötti, a Farnad és Cseke közötti, valamint a Léva és Garamszentgyörgy közötti útszakaszok jelentős része. A Vágsellyei járásban új burkolattal látjuk el a megyei közutat Pered belterületén, valamint Vágsellyéről az Érsekújvári járás határáig vezető megyei út egy részét. „E döntésünkkel az elmúlt másfél évben összesen 14,5 millió eurót áldoztunk a megyei közutak burkolat-felújítására megyei forrásokból. Jelentős előrelépés történt tehát e választási időszak második felében a meghibásodott megyei utak felújítása terén. Az útfelújítások fele a megye déli járásaiban valósult, illetve valósul meg 2017 végéig” – mondta Farkas Iván, a Magyar Közösség Pártjának frakcióvezetője.

Nyitra megye több mint 15 millió euró költségvetési többlettel zárta a 2016-os évet. A megyei önkormányzat képviselői ezért úgy döntöttek, hogy 2017-ben néhány százezer euróval többet szánnak a kultúra, sport és egyéb területek támogatására. A hétfői határozatuk értelmében, akik kulturális vagy sport tevékenységre, műemlék-felújításra, idegenforgalmi fejlesztésekre, valamint megyei Leader támogatásra pályáztak, a teljes megpályázott összeget megkapják. „Azonban minden pályázót előre figyelmeztetnem kell, hogy a megye munkatársai fokozottan ügyelnek majd az elszámolásra és ellenőrzésre” – jegyezte meg a frakcióvezető.

A képviselő-testületi ülésen a megyei fenntartású egészségügyi intézményekről is szóltak. Elsősorban a Magyar Közösség Pártja megyei képviselőcsoportjának érdeme, hogy megyei költségvetési intézményként Vágsellyén létrejön a megyei rendelőintézet. A párkányi rendelőintézethez hasonlóan központosítja majd a magán szakorvosi és családi orvosi rendelőket, a távozó orvosok helyébe újakat biztosít. A megyei önkormányzat kínálati eljárást kezdeményezett a Komáromi Közkórház jövőbeni üzemeltetésére 2020-tól kezdődően. Baranyay Zsolt megyei képviselő beszámolt a kórházban megvalósításra váró, elkerülhetetlen beruházásokról, elsősorban a belgyógyászati pavilon felújításának szükségességéről. E beruházás előkészítését 2017-ben kellene befejezni, az év végéig pedig meghirdetni az új közbeszerzést. A megyei közgyűlésben elfogadták az elfekvők és hospice ellátást nyújtó intézmények tevékenységének támogatását szabályozó rendeletet a megye területén.

A megyei közgyűlés jóváhagyta az önrészt azon pályázatoknál, melyek az egyes megyei fenntartású oktatási intézmények épületenergetikai-hatékonyságának növelését célozzák meg. Ezek között található többek között az Ipolysági Szakközépiskola Interreg Programja, valamint az Érsekújvári Közlekedési Szakközépiskola, a Környezetvédelem Minősége Operatív Programja.

A napirendi pontok között szerepelt a megye tulajdonában lévő feleslegessé vált ingatlanok eladásának meghirdetése is.  Nyitra eladásra kínálja egy épületét Zselízen, az egykori gazdasági udvar épületeit, valamint lakásokat Gadócon, egy épületet Ógyallán, raktárhelyiséget Léván, és bérletre kínál 296 ha szántóföldet Gadócon.

A napirendi pontok áttanulmányozását és azok elfogadását követően interpelláció következett. Ezzel kapcsolatban Farkas Iván kifejtette: „Az MKP megyei képviselőcsoportja nevében interpelláltam a megye elnökét a Helemba és Ipolydamásd közt megépítésre váró Ipoly-híd előkészületei ügyében, valamint a megyei hivatal igazgatóját a Kiskeszi és Párkány között húzódó, II/564 sz. megyei közút teherforgalmi terhelése ügyében.”

Ugyancsak interpelláltak a Párkányba tervezett hulladék-feldolgozó ügyében. Szigeti László megyei képviselő interpellálta a megyei hivatal igazgatóját, adott-e ki a megyei hivatal támogató nyilatkozatot az ügyben. Egyúttal arra kérte az igazgatót, hasonló ügyekben a jövőben ne adjon ki a megyei hivatal támogató nyilatkozatot. Gyarmati Tihamér megyei képviselő a Komáromi Közkórház elmaradt beruházása, a belgyógyászati pavilon felújítása kapcsán vonta kérdőre a megyei hivatal igazgatóját és kérte, a megyei hivatal sürgesse a beruházás előkészítését.