A közszolgálati rádió- és televíziócsatornák ebben az évben is a kereszténység legnagyobb ünnepéhez méltó programokat ajánlanak hallgatóiknak, nézőiknek. A vallási műsorok mellett a palettán értékes filmek, dokumentumműsorok szerepelnek.

Nagypénteken az evangélikus istentiszteletet a Kossuth Rádió Sámsonházáról közvetíti (10.04). „Nagypéntek eseményeit látva az emberi értelem az értetlenség és az értelmetlenség falába ütközik – hirdeti Horváth-Hegyi Áron, lelkész. – Hogyan lehet az, hogy Isten engedte fiát kiszolgáltatni ellenségeinek? Az emberi gondolkodás szülte kérdésekre csak az kaphat megnyugtató választ, aki hittel fogadja el Isten útjait és gondolatait.”

Ezt követően, délben a solymári Szűz Mária neve római katolikus plébániatemplom kereplője szól. A katolikus hagyomány szerint nagypénteken és nagyszombaton a harangok nem szólalnak meg, mert Rómába mentek, hogy a sírba tett Jézust gyászolják. Ezen a napon és szombaton a harangokat a kereplők helyettesítik.

A rádióhallgatók egy különleges hangfelvételnek lehetnek tanúi. Egy hamburgi városi tanácstag, Barthold Heinrich Brockes 1712-ben jelentette meg A világ bűneiért szenvedő és életét áldozó Jézus címmel librettóját, amely az akkori evangélikus pietista mozgalomban gyökerezett. Szövegében mind a négy evangélium részlete fellelhető, s a kortárs operák formai hatását is tükrözi. Többek között a német érett barokk két kiváló mestere Telemann és Händel is megzenésítette, azóta a világ Brockes passió néven ismeri. Ezen a napon Händel művének a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2016-ban elhangzott felvételét hallhatjuk (Bartók Rádió 12.36).

Az Arcvonások vendége Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök. Az egyházi vezető az üzemmérnöki diplomája után választotta a papi hivatást, Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én nevezte ki jelenlegi posztjára. A főpásztor fiatalos, lendületes egyénisége megmutatkozik munkájában is (Kossuth Rádió14.05). Péntek este a Duna World közvetíti a Via crucist, Ferenc pápa keresztútját Rómából, a Colosseumból (21.00).

A nagyszombati Népzene-itthonról műsor a húsvéthoz kötődő népszokásokat mutatja be. E napon véget ér a nagyböjt, és a jeles nap jellegzetes szertartása volt a keresztelővíz- és a tűzszentelés. A X. század óta húsvéti szokás az ételszentelés, valamint a határjárás is. Sok helyütt húsvéti bálokat tartottak, és míg Dunántúlon és Felvidéken a zöldágjárás volt jellemző, addig Moldvában havajgattak. A mai adás ezeket a szokásokat eleveníti fel (Bartók Rádió 12.05).

Antonello Belluco Páduai Szent Antalról, 2006-ban készített alkotása a halála után már 11 hónappal szentté avatott Antal életútját követi nyomon, 1221-ben, a szicíliai partoknál történt hajótörésétől haláláig.  A portugál szerzetes súlyos betegségből lábadozva úgy érzi, az Úrnak az a szándéka vele, hogy Itáliában maradjon. Életének nagy részét a kegyetlen uzsorások uralta Páduában, illetve környékén töltötte. Hamar kiderült csodálatos szónoki képessége, amellyel a szegényeket sikerült maga mellé állítani és az uzsorások ellen fordítani. Assisiben megismerkedik a szegénység, az igazságtalanság és a katolikus egyház korrupt magatartása ellen küzdő Ferenccel és követőivel. Ettől kezdve egész élete értelmet nyer…(Páduai Szent Antal – A szó, mely éget, Duna 21.20).

Klasszikus filmet elevenít fel az M3 csatorna szombat-vasárnap. A Tízparancsolat című amerikai alkotás főszereplője Mózes, akit a Nílus habjain ringatózó fonott kosárkában találtak, a fáraó udvarában nevelkedik. Elnyeri Szeti fáraó jóindulatát, és a lánya, Nefertiti szerelmét is – de egyúttal halálos ellenséget is szerez a sértett trónörökös, Ramszesz személyében. Amikor a bosszúszomjas Ramszesz lesz a fáraó, és fény derül Mózes valódi származására, ő visszatér a zsidó néphez, és a Vörös-tengeren keresztül kivezeti őket az egyiptomi rabságból az ígéret földjére, a Kánaánba. A mozit olyan nevek vitték sikerre, mint Charlton Heston, Yul Brynner és Anne Baxter (mindkét napon 18.15).

A vasárnapi Református magazinban Steinbach József püspök a húsvéti ünnepkörről osztja meg gondolatait. Ezt követően a nézők a székesfehérvári virágvasárnapi koncertbe kapcsolódhatnak be (Duna 9.55). A Duna Televízió a húsvétvasárnapi szentmisét a veszprémi Szent Mihály-főszékesegyházból közvetíti. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Márfi Gyula érsek, a közvetítés kommentátora: Barlay Tamás (Duna 10.30).  Ezt követően Kapcsoljuk Rómát! Ferenc pápa a római Szent Péter térről húsvéti üzenetét küldi a „városnak és a világnak”.

Este a hazai filmszínházakban is sikerrel bemutatott, a  II. János Pál – A fehér ruhás vándor című lengyel alkotást vetíti a Duna. A felvételeket 13 országban, 120 helyszínen forgatták, a képanyagot pedig a világ nagy filmgyűjteményeiből származó archív felvételek gazdagítják (M5 23.35).