Bozay Krisztián atya köszönti a jelenlévőket (Fotó: Hideghéthy Andrea/Felvidék.ma)

Tájainkra egyre jellemzőbb, hogy a tavaszi jó idő beálltával divatos családi napokat szerveznek, olyan programokkal, amelyekkel a nagyobb létszámban részvevő családok szórakoztatásáról gondoskodnak.

Mégis mind nyilvánvalóbb a civil és egyházi szervezetek vezetői, képviselői számára csakúgy, mint a felvidéki közösség előtt, hogy a házasság intézményének népszerűsítéséhez, a családok megerősítéséhez, a magyar nemzetiségi tudat megőrzéséhez ennél jóval többre van szükség. A konzervatív, tradicionális értékek, a lelki gondoskodás fontosságára is fel kell hívni a figyelmet. A lelki napok olyan útmutatást adnak, amelyek a hétköznapok szürkeségeiben, problémáiban a családi szerepek helyes gyakorlásához segítenek hozzá.

Ebből a célból Megerősödni az elköteleződésben címmel május 6-án, szombaton a Dunaszerdahelyi Esperesség szentmisével, agapéval egybekötött lelki, családi napot szervezett Dunaszerdahelyen, amelyre a házaspárokat és a jegyeseket hívták meg.

P. Kovalcsik Cirill ferences rendi szerzetes előadása közben (Fotó: Hideghéthy Andrea/Felvidék.ma)

Bozay Krisztián atyával a P. Kovalcsik Cirill ferences rendi szerzetes előadásai közötti szünetben arról beszélgettünk, milyen alkalomból hívták életre a lelki napot?

Szent László-évet ülünk, amit esperesi szinten is meg akartunk ünnepelni. Szent László, apostoli királyunk neveltetése példa lehet ma is. Nagyon vallásos családba született, édesanyjának az érzékenysége vezette őt a hit gyakorlására. Emellett egy tekintélyt parancsoló édesapa gyermeke volt, amit tovább kívánt adni. Esperes atyánk, Szakál László ezért kezdeményezte, hogy ebben az emlékévben irányítsuk a családok, a házasságra készülők figyelmet az ő életére. A családi nap után már tervezzük, hogy június hónap folyamán imanapot szervezünk a Szent László-év keretében a papi és a szerzetesi hivatásokért.

Nyilvánvaló volt, hogy ez a program nem tömegeket fog vonzani a Művelődési Központba. Mégis fontosnak tartották a megszervezését.

Akik még döntés előtt állnak, hathatós segítséget kaphatnak, hogy határozottan tudjanak elköteleződni. Akik pedig már házasságban élnek, azoknak biztos jól jön egy kis felfrissülés, ami a lelki elköteleződést megerősíti. Ezt a lelki napot mindenkinek kínáljuk, aki erre nyitott, aki úgy érzi, szüksége van tanácsra. Nem kényszerrel akarjuk mi ezt kínálni, hogy az emberek úgy érezzék, kötelező eljönniük, azt szeretnénk, hogy belső késztetésből legyenek itt. Megértsék, ez a lelki nap valahol a mélységeiben az emberségéhez, a férfiassághoz, a nőiességhez hozzá fog járulni. Az elköteleződés pedig a házasságban elsősorban az egymás iránti vonzalmat jelenti, de a háttérben mégis a legfontosabb, az Isten iránti elköteleződés, amely által az ember jobban megismeri önmagát. Ezzel a mai alkalommal ehhez kívánunk hozzájárulni.

Résztvevők a Csaplár Benedek Művelődési Központban (Fotó: Hideghéthy Andrea/Felvidék.ma)

Véleménye szerint milyen hosszú távú hatása lehet, ha egy házaspár ezt a szombat délelőttöt a lelki elköteleződés megerősítésére fordította?

Úgy gondolom, ezt valójában csak az idő fogja megmutatni, meg az ő életük. Biztos vagyok benne, hogy valahol kapaszkodóért jönnek az emberek, vagy a kapaszkodót jobban megtapasztalni. Abban is biztos vagyok, hogy akik eljöttek, talán, nem biztos, hogy mindig azt kapják, amit éppenséggel elgondoltak. De lehet az valamiféle mögöttes, rejtett tartalom, egy mondat vagy egy gondolat, amit fel tudnak ismerni vagy meg tudnak tapasztalni. És, hogy mi születik belőle? – Csak az Isten tudja…