Új évszám került a Missziós Keresztre (Fotó: Berényi Kornélia)

A 2017-es esztendő jeles nevekkel és jeles eseményekkel gazdagította a felvidéki magyarság mindennapjait, köztük a Szent László-emlékévvel, az Esterházy János-emlékévvel, az Arany János bicentenáriummal, és ehhez kapcsolódott a Fatimai jelenés 100. évfordulója is.

A szőgyéni Nagyboldogasszony-templom egyházközössége falumisszió keretében kapcsolódott a jeles évfordulókhoz. Az elmúlt hónapokban rangos rendezvények valósultak meg az egyházközség berkeiben, köztük filmvetítések, előadások (hazai és külföldi előadókkal), zarándoklatok, püspöki és főpapi szentmisék, kiállítások, kulturális és sportrendezvények. Ennek jegyében valósult meg a Missziós napok néven meghirdetett rendezvénysorozat is szeptember 14-17-e között, melyet „Míg a kereszt marad jelünk, el nem veszünk!” – Reviczky idézet fémjelzett.

Szentmise a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén, Zsolt atya köszönti Puskás Antal, pálos-rendi szerzetes atyát (Fotó: Berényi Kornélia)

A szőgyéni Nagyboldogasszony templom Missziós Keresztje 1890-es évet hirdet, majd következnek azok az évszámok, melyek a falumissziók megvalósulását jelzik: 1910, 1920, 1931, és az utolsó 1942.

Hetvenöt év után került sor a Missziós napokra, melynek színes palettája megszólított minden korosztályt. A Csongrády Lajos Alapiskola diákjai a papi futballválogatott lelkiatyáinak tanúságtételét hallgatták meg, majd teremfoci során mérték össze rátermettségüket. A szerencse ezúton a Csongrádysoknak kedvezett, az ő győzelmükkel zárult a mérkőzés. Az esti szentmisét Puskás Antal pálos-rendi szerzetes celebrálta a Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepen, ahol jelen volt a Szent Kereszt ereklye.

Farkas Zsolt atya és Vígh Gábor polgármester a mérkőzés kezdetén (Fotó: Berényi Kornélia)

A misszió második napja a Hétfájdalmú Szűzanya ünnepe volt, amikor a hívek elzarándokoltak a Pozba-kutacska Mária kegyhelyre, ahol a magyar nyelvű szentmisét Farkas Zsolt celebrálta.

Szombaton a reggeli szentmise keretében került fel az új évszám a Missziós Keresztre, melyet megáldottak a lelkiatyák, majd megnyitotta kapuit a Regnum Marianum Akadémia, mely decemberig bezáróan, havonta egy alkalommal várja az érdeklődőket. Az előadásokra a régi községháza előadótermében került sor. Az akadémia küldetésének és céljának bemutatása után a „Felvidéki magyar hitvallók” című előadásban dr. Farkas Zsolt emlékezett gróf Esterházy Jánosra és Mons. Lénár Károly atya hitvallásaira, életútjukra.

Farkas Zsolt atya és a koloni Márk atya a szőgyéni ereklyékkel (Fotó: Berényi Kornélia)

ThDr. Karaffa János „Erőszak az Ószövetségben” című előadását követően Mészáros Dávid végzős teológustól az „Angyalok és Démonok” címmel hallhattak előadást az érdeklődők. A déli harangszó, az Úrangyala imádsága és az áldás zárta az akadémia megnyitó előadássorozatát.

Karaffa János és Zsolt atya a Regnum Marianum Akadémia megnyitó előadásán (Fotó: Berényi Kornélia)

A délutáni órákban néhányan elzarándokoltak Alsóbodokra az Esterházy kegyhelyre, ahol Farkas Zsolt atya részt vett Esterházy János végső nyugalomra helyezésének szertartásán, és magával vitte az egyházközség ereklyéit. Szőgyéni cserkészek is szolgáltak a kegyhely koszorúzási ünnepségén.

A misszió zárónapján, szeptember 17-én, a Nagyboldogasszony templomban, ünnepi szentmise keretében emléktáblát avattak és szenteltek Esterházy János mártírhalálának 60. évfordulója és a kommunizmus áldozatainak emlékére, ahol jeles anyaországi és hazai, egyházi és közéleti személyek hajtottak fejet a felvidéki magyar mártír, Esterházy János emléke előtt.

Leboc Szabolcs szőgyéni cserkész szolgálata az Esterházy-kegyhely koszorúzásánál (Fotó: Berényi Kornélia)

Mindazok, akik bekapcsolódtak a missziós év rendezvényeibe és részt vettek a missziós napok programján, megerősödhettek hitükben, a keresztény és a nemzeti értékekben, mely ezeréves megtartó ereje a Kárpát-medence magyarságának, és megtapasztalhatták azt, milyen színes az anyaszentegyház.