Ahogy arról már portálunkon beszámoltunk, nagy vihart kavart, tiltakozásokat váltott ki a Nemeshodosi Református Egyházközség Presbitériumának azon szándéka, hogy a hétvégén felavassák Horthy Miklós kormányzó mellszobrát  a templomkertben. A presbitérium, úgy tűnik, salamoni döntést hozott, amikor úgy döntött, hogy a Horthy Miklós Társaság által adományozott szobrot elfogadja, de egyelőre nem avatja fel.

A nemeshodosi reformátusok közösségi oldalán a napokban a következő közlemény jelent meg:
A Nemeshodosi Református Egyházközség Presbitériuma legteljesebb nyitottságát fejezi ki a Zsinati Elnökséggel történő egyeztetésre a templomkertünkben felállítani szándékozott református hithős mellszobra ügyében.
A reformáció 500. emlékévében azonban nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy református egyházunk presbiteriánus voltát felülírva, a Presbitérium kizárólagos hatáskörébe tartozó döntés kapcsán bárki felszólítva, s nem kérve kívánja álláspontját érvényesíteni.
Az egyház békéltető szolgálatát először a gyülekezetek felé szükséges munkálni ahhoz, hogy az a világban is hiteles és eredményes legyen.
Bízunk benne, hogy kezdeményezésünk lélekébresztő hatása már eleve hozzájárult a közös egyházi és világi együttgondolkodáshoz. A hazugságra építő véleménydiktatúrákkal szemben pedig az igazsággal való szembesítés által a valódi társadalmi békesség létrejöttét munkálja.
A Presbitérium nevében: az Elnökség”

A Felvidék.ma információi szerint a Horthy Miklós Társaság által adományozott  mellszobor, amely jelen idő szerint „leleplezhetetlennek nyilváníttatott”, bent a lelkészi hivatalban, egy  feldíszített teremben lesz elhelyezve, várva azt az időt, amikor méltó módon felavathatják. A reformációra emlékező ünnepi úrnapi istentiszteleten október 29-én, 11.00 órakor a jelenlévők és a meghívott vendégek fejet hajtanak a többi református hithőssel együtt a kormányzó emléke előtt is.

Úgy tudjuk, a faluban egyébként eléggé forró a hangulat, az emberek hergelése folyik. A kedélyek lecsillapításának talán jót tenne, ha egy olyan történész találtatna, aki elfogultság nélkül tudná elmondani az embereknek, ki is volt valójában Horthy Miklós kormányzó, akinek megítélésében meglehetősen megoszlanak a vélemények a múlt kutatói között is. Annál is inkább, mert attól szoktunk félni, amit/akit nem ismerünk.