A programsorozat mottója: „Az egyház, a kultúra és a civil társadalom szerepe és felelőssége a keresztény nemzeti értékek megmaradásában és megerősödésében.” 

Az Egyesület a Keresztény Nemzeti Értékek Megmaradásért, folytatva a három éve megkezdett programsorozatot, népfőiskolai rendezvényt szervezett október 28-án Szesztán a helyi művelődési házban. A programsorozat mottója: „Az egyház, a kultúra és a civil társadalom szerepe és felelőssége a keresztény nemzeti értékek megmaradásában és megerősödésében.” 

Három évvel ezelőtt fogalmazódott meg a szervezőkben annak a szükségessége, hogy összefogják a Szesztán és környékén működő egyházi és civilszervezeteket, önkormányzatokat és minden jóakaratú embert, akik tenni akarnak a magyarságunk megmentéséért és megerősödéséért. Tudták akkor is és most is, hogy nem könnyű  feladatra vállalkoznak egy olyan korban, amelyben mindent a pénz, a hatalom és az érdekek határoznak meg. Ennek következtében pedig az emberek elveszítik a bizalmukat az intézményekben, szervezetekben, közösségekben és egymásban. A hagyományos értékek egyre jobban elveszítik az erejüket és befolyásukat a mindennapi életben. Mintha mindent átjárna a  bizalmatlanság, a közömbösség és az ellaposodás. Magyarságunk megmaradásának a szempontjából pedig  még mindehhez hozzáadódik az erős asszimilációs folyamat az egész Felvidéken. Mit lehet ilyen körülmények között tenni keresztény nemzeti értékeink megmaradásáért és megerősödéséért? Felismerni a felelősségünket és elkezdeni új alapokon megszervezni és építeni a közösségeinket. Újra lángra kell lobbantanunk a hamu alatt szunnyadó parazsat és élővé kell tenni a még élni akaró közösségeinket!

A népfőiskola hallgatósága

Az egyesület ilyen elhatározással kezdte meg programsorozatának a megvalósítását, amely magába foglalja a magyar népfőiskolai és kulturális rendezvényeket, magyarországi zarándoklatokat, tapasztalatcseréket, határon átnyúló családi napokat, gyermek-, ifjúsági és családtáborokat, iskola utáni foglalkozásokat, továbbképzéseket és a közös határon átnyúló magyar nemzeti ünnepeink  együtt történő megünneplését.  Ennek a programsorozatnak a következő állomása volt az a népfőiskolai rendezvény, amelyet már az elmúlt évekhez hasonlóan sokadik alkalommal szerveztek meg október 28-án Szesztán.

Az élőadásokat dr. Lipcsák Tamás teológiai tanár és Keresztes Dénes, a KÉSZ (Keresztény Értelmiségi Szövetség) országos  alelnöke tartották. Az előadókat arra kérték, hogy egyrészt egyházi és keresztény szempontok szerint mutassák be a magyar jövőért viselt felelősséget a kisebbségben élőknek, másrészt társadalmi és nemzeti szempontból is közelítsék meg az adott témát. A rendezvényre nagyon szép számban jöttek el az érdeklődők, akik megtöltötték a helyi művelődési házat. A hallgatóság zöme Szesztáról és a környék falvaiból,  továbbá  Szepsiből és más távolabbi településekről jött össze.

Dr. Lipcsák Tamás teológiai tanár előadása kezdetén felvázolta a keresztény emberképet, bemutatta az embert a hit, a tevékenység és a felelősség szempontjából, majd a keresztény  és értelmes értelmiségi ember célját tekintve, mint értékteremtőt és értékmegőrzőt tárta elénk. Az előadás további részében rámutatott a nehézségekre, amelyekkel a ma emberének meg kell küzdenie ebben a tevékenységében, végül pedig a tennivalókra hívta fel a jelenlévők figyelmét. Arra buzdította hallgatóságát és a szervezőket, hogy továbbra is szervezzék a közösségi programokat, ezáltal is erősítve közösségeinket ebben a régióban, de csakis igényesen, törekedve önmagunk továbbképzésére, az egymás iránti nyitottságra és együttműködésre.

Lipcsák Tamás teológiai tanár előadása közben

Keresztes Dénes, a KÉSZ országos alelnöke előadásában bemutatta a magyarországi  Keresztény Értelmiségi Szövetség tevékenységét, amellyel nagy mértékben hozzájárul a keresztény értelmiségi közösségek kialakításához, értékteremtő és megtartó munkájuk kibontakoztatásához. Ahogyan azt az előadásból megtudhattuk, a KÉSZ tevékenysége kiterjed az egész Kárpát-medencére és mindent megtesz annak érdekében, hogy ahol igény van rá, egyrészt segítse a magyar közösségek önszerveződését, megerősödését és megmaradását, másrészt értékteremtő és értékmegőrző munkájukat. Előadása végén ígéretet tett egyesületünknek, hogy a KÉSZ minden tőle telhető segítséget megad számunkra a megkezdett és eredményes közösségszervező és építő munkánk folytatásához.

Az előadások után egy rövid kávészünetet követően a Görömbő Kompánia előadását tekinthették meg a jelenlévők, akik profán evangéliumokat adtak elő népies felfogásban és népzenei kísérettel. Előadásukkal nagyon jó hangulatot teremtettek a közönség körében, mely vastapssal hálálta meg a művészek produkcióját.

Ahogyan minden rendezvényüket, a mostanit is szeretetlakomával zárták, ezzel is biztosítva a beszélgetés lehetőségét és az igazi közösségi hangulat kialakulását