November végén két helyszínen rendezik meg a szülőföldjükről kitelepítettek, elhurcoltak emlékének szentelt képzőművészeti kiállítást. A szervezők október végéig várják a művészek jelentkezését. A kiállítás ötletgazdájával, Méry Beátával beszélgettünk, aki részletesebb információkkal szolgált a szervezési  munkálatokat, a jelentkezés menetét  és a kiállítás részleteit illetően.

Április 12-én, a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapján  tették közzé a képzőművészeti kiállításra való felhívást. A kiállítás november végén nyílik. Összegyűlt-e már a kiállítás anyaga? Mennyire sikerült mozgósítani a művészeket?

Az anyag szépen gyűlik, sokszínűnek és izgalmasnak ígérkezik.  Mint minden felhívásnál, itt is számítunk arra, hogy a jelentkezési határidő lejárta előtt is nagy lesz a forgalom az elektronikus postaláda tájékán. Éppen ezért  egyelőre egy képlékeny, nem végleges anyagról beszélhetünk csupán. A sajtóban megjelent felhívásunk alapján már számos művész jelezte, hogy részt venne  a kiállításon. Ezen felül a Pozsonyi Magyar Galéria baráti köre és meghívott művészek szolgáltatják a kiállítás törzsanyagát. A felvidéki és anyaországi résztvevőkön kívül Erdélyből is küldtek pályázati anyagot. Október végére, illetve november elejére lesz végleges a kiállítási anyag. Az addig beérkezett művekből áll majd össze a kiállítás pontos elrendezése, koncepciója, ahogy ez az ilyen jellegű kiállítások esetében lenni szokott.

Az április 12-i meghirdetés nyilván szimbolikus, ezenfelül pedig szerettünk volna elég időt adni azoknak, akiket megihlet a téma, s esetleg új alkotások létrehozására ösztönöz. Október 25-ig, a jelentkezés határidejéig tehát még három hét áll a művészek rendelkezésére, hogy elkészítsék, befejezzék alkotásaikat, és jelezzék nekünk részvételi szándékukat.

Honnan jött az ötlet? Mi a célja a kiállításnak?

A kiállítás ötletét a Méry János vezette somorjai Via Nova Ifjúsági Csoport adta, amely a kitelepítések 70. évfordulója alkalmából felhívást intézett a felvidéki szervezetekhez, közösségekhez, megemlékezésre buzdítva azokat. Művészként saját eszközeinkkel próbálunk csatlakozni a megemlékezésekhez. Célunk minél szélesebb körben megszólítani és összefogni a téma iránt érdeklődő művészeket, s megteremteni a méltó közeget alkotásaik bemutatására. Személy szerint fontosnak tartom az együtt gondolkodást a múlt eseményeiről, a tanulságok levonását és a jelenre gyakorolt hatásainak mérlegelését: a képzőművészek perspektívájából talán egyéb, személyes aspektusok is napvilágra kerülnek az eseményeket illetően.

Milyen a jelentkezés menete?

Jelentkezni elektronikus formában lehet: az alkotóktól egy nyomtatvány kitöltését kérjük, mely tartalmazza az adatait és a művekre vonatkozó paramétereket. A legfontosabb azonban a jó minőségű reprodukció, az alkotásról készült fotó csatolása.
Az érdeklődők részvételi szándékukat a kitelepitesek70@gmail.com címen jelezhetik, bővebb felvilágosítást a 0908105387-es telefonszámon kaphatnak. A jelentkezési határidő lejárta után az alkotók több begyűjtési ponton is leadhatják majd munkáikat, erről mindenkit időben értesítünk.

Milyen jellegű alkotásokkal lehet pályázni? Milyen technikájú alkotások érkeztek eddig?

Alapvetően klasszikus képzőművészeti technikák alkotják majd a kiállítás gerincét, mint a festmény, grafika, szobor, vagy szoborterv, fotó, iparművészeti alkotások. Azonban a kísérleti jellegű alkotásokat is várjuk a jelentkezőktől: elektrografikák, vagy akár videómunka és természetesen egyéb technika is megállja a helyét, amennyiben az anyag összeállításánál nagyobb technikai és helybéli korlátokba nem ütközünk. Lehetőségeink szerint igyekszünk teret biztosítani majd minden színvonalas alkotásnak.

Csak profi képzőművészek pályázhatnak?

Bárki pályázhat, akit a téma megihlet, vagy aki a témába illő vizuális alkotással rendelkezik. Várunk minden amatőr alkotót is. Viszont nyilvánvalóan egységes minőségű anyagot szeretnénk kiállítani, ezért a munkák válogatáson mennek keresztül.

(Lengyel Valter animációja)

Mit lehet tudni a kiállítás megnyitójáról? Miért a két időpont és helyszín?

A két időpontot és két helyszínt prózai és lírai okok is indokolttá teszik: szerettük volna, hogy a kiállítás nagyszabású legyen, a Pozsonyi Magyar Intézet közreműködésével megvalósuljon, a pontos helyszínt és időpontot ezekben a napokban egyeztetjük. A somorjai Tallós Prohászka Istvánról elnevezett kiállítótér alkalmas nagyobb munkák, térbeli alkotások, esetleg installáció jellegű munkák bemutatására is. Tehát a két, egymástól nem túl távoli helyszín egyfajta tengellyé alakul: egy kiállítás, két helyszínen. A kiállítás megnyitójának részletei és a meghívók október végén, a munkák beérkezése után kerülnek nyilvánosságra. Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet a Pozsonyi Magyar Intézetnek és a Somorjai Városi Művelődési Központnak, hogy teret biztosítanak kiállításunknak.

Lesz valamiféle utóélete a kiállításnak?

Tervben van egy internetes oldal készítése, amely egyfajta virtuális adatbázisa lenne a kiállításnak. Itt fellelhetőek lesznek a  képek és az alkotók adatai, s persze a kiállítás képei is, ezen felül pedig egyéb kapcsolódó események és újdonságok is.

Mit lehet tudni a kiállítás hátteréről, szervezési munkálatairól?

A kiállítás védnöke és szakmai lebonyolítója a Pozsonyi Magyar Galéria. A szervezést és menedzselést a Szövetség a Közös Célokért társulás segíti. Jómagam több esemény és kiállítás szervezésében és lebonyolításában működtem közre, azonban az ötlet megszületése után természetesen több tapasztalattal rendelkező szervezőgárdára volt szükség. Köszönettel tartozom tehát, hogy kezdeményezésemet felkarolták. A lebonyolításban és a technikai problémák leküzdésében a somorjai Lengyel Valter képzőművész nyújt segítséget, akivel a kiállítás szakmai felügyeletét is ellátjuk.

Miért érdemes ellátogatni a kiállításokra?

A kiállítás anyaga izgalmasnak ígérkezik, sokféle látásmóddal találkozunk a témán belül. Pályakezdő ígéretes alkotók, a felvidéki szakma elismert nagyjai, kortárs művészeti berkekben ismert nevek is hozzájárulnak alkotásaikkal ahhoz, hogy a látogató emlékezetes kulturális élményben részesülhessen. Különféle megközelítésmódok találkozása lesz a  kiállítás, ami pedig közös benne, az az emlékezés. A felvidéki magyarság emlékezetéhez, identitástudatához kapcsolódó eseményről van szó, amelyről sokáig csak hallgatni lehetett. Ezért is nagy öröm számunkra, hogy ilyen sok művész akar “beszélni” a témáról.