(Fotó: TASR)

A Szlovák Köztársaság 2018. január 1-től három évre (2018-2020) tagja lesz az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának, közölte a szlovák külügyminisztérium. A szlovák mandátum ideje alatt a diplomácia fő prioritásai a rasszizmus és az idegengyűlölet minden megnyilvánulása elleni harc, valamint a fenntartható fejlődés céljainak aktív megvalósítása lesz.

„Azzal, hogy Szlovákiát beválasztották az ENSZ legjelentősebb emberjogi szervébe, nemzetközileg is magasan értékelik országunk eddigi ténykedését az emberi jogok terén” – olvasható a tárca közleményében.

A hároméves mandátum során Szlovákia a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harcra fog fókuszálni. A hazai diplomácia másik fő célkitűzése a fenntartható fejlődés céljainak megvalósítása, beleértve a gyermekek jogainak, a vallásgyakorlás szabad jogának és a vallástoleranciának a biztosítását.

„2018-ban Szlovákia a tanács munkájában további uniós partnerek oldalán fog részt venni, melyek között ott van Belgium, Németország, Szlovénia, Nagy-Britannia, Észak-Írország, Magyarország, Horvátország és Spanyolország” – fűzte hozzá a külügyi tárca.

Az emberi jogok betartása terén komoly kihívásokkal kell szembenéznie a világnak

A 47 tagú Emberi Jogi Tanács fontos kormányközi testülete a világszervezetnek. Az ENSZ Közgyűlése az ENSZ Emberi Jogi Bizottság utódjaként, 2006. március 15-én döntött a létrehozásáról. A tanácsban helyet foglaló 47 állam képviselőjének feladata az emberi jogok védelme, a megsértésük elleni fellépés és ajánlások megfogalmazása.

Az Emberi Jogi Tanács 47 tagjának meg kell szereznie a szavazatok többségét a 192 tagú Közgyűlésben, és a választás titkos szavazással történik. A tanács tagjait három évre választják és maximum két egymást követő ciklusban lehet mandátumuk.

A tanács tagjainak a megválasztásakor figyelembe veszik az emberi jogok támogatásához és védelméhez való hozzájárulásukat, valamint önkéntes felajánlásaikat és elkötelezettségüket azokhoz. A tagoktól elvárják, hogy az emberi jogok támogatása és védelme terén megfeleljenek a legmagasabb követelményeknek és teljes mértékben együttműködjenek a tanáccsal.

A külügyminisztérium emlékeztetett, hogy a tanács figyelemmel kíséri az emberi jogok betartását, illetve megsértését az ENSZ egyes tagállamaiban, reagál a világban kialakult válsághelyzetekre, valamint az emberi jogok védelméről folyó párbeszéd nemzetközi fórumaként is szolgál. Évközben rendszeresen, 3-4 hetente ülésezik, és a rendkívüli ülések keretében a konkrét tagállamban kialakult válsághelyzetre reagál.

A szlovák diplomácia arra is rámutatott, hogy Szlovákia egy olyan időszakban válik a tanács tagjává, amikor az emberi jogok betartása terén komoly kihívásokkal kell a világnak szembenéznie. „A tanács tagja a legmagasabb standardokat köteles betartani az emberi jogok támogatása és védelme terén, s tevékenységét az univerzalitás, a pártatlanság, az objektivitás és megkülönböztetés-mentesség elvei kell, hogy jellemezzék” – tette hozzá a minisztérium.

(Teraz.sk/Felvidék.ma)