Ezzel az alcímmel jelent meg 2017 novemberében az a bővített kiadvány, amelynek első változatát, „A Szabad Közép-Európa múltja és jövője“ címmel 2011-ben a METEM (Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség Budapest) már kiadott. Az első kiadvány a Párkányi csata 325. évfordulója alkalmából 2008-ban megrendezett nemzetközi konferencia anyagát tartalmazta.

A szerkesztők Dániel Erzsébet és Zombori István úgy vélték, hogy e téma napjainkban még inkább aktuális. Az első kiadás tartalmát kibővítve készült el a második kiadás, a keresztény Európa, a kisebbségeket érintő autonómia, és a lengyel-magyar kapcsolatok, globalizáció mindennapjainkat érintő témakörrel.

Az öt fejezetből álló kiadvány első részében a múlt üzenetét idézve, az első kiadás tartalma olvasható. A török időktől való küzdelmek győztes hadjáratát, és a keresztény összefogás eredményeként született győzelmet elemzik az akkori konferencia előadóinak írásai.

A második szakaszban lengyel és magyar történészek írásai olvashatók, a magyar – lengyel történelem 1939-1945 közötti legfontosabb időszakát elemezve.

Külön fejezet szól a Katyn 1940-2010 eseményeiről, szintén történészek tollából. Ugyanígy  1956 eseményeiről, kiemelve a lengyelek és magyarok egységét, amelynek jeleit még 2017-ben is emlékművel bővítették Varsóban.

Az V. fejezet a 21. század keresztény Európáját elemzi politikusok szemszögéből.

A kötet szerzői között, lengyel és magyar történészek, politikusok vannak: Szakács Lajos, Győrfi Lajos, Kovács István, Popély Gyula, Arkadiusz Adamczyk, Jozef Žuk Olszewski, Marek Tadeusz Kuchcinski, Duray Miklós, Csáky Pál, Szesztay Ádám, Sógor Csaba, Illés Pál Attila, Molnár Imre.

A kötet szerkesztője külön írásban foglalkozik az „Egy magyar – lengyel mártír Esterházy János” mindkét nemzet számára példaértékű életével.

Kövér László a Magyar Országgyűlés elnöke két írással is szerepel a könyvben: „Lengyelek és magyarok egymást soha cserben ne hagyjuk!” és „Kereszténység, globalizáció, nemzetállam” címmel fejti ki gondolatait.

Zombori István előszavában így foglalja össze a kötet megjelenésének célkitűzését: „a kötet szerzőit, szerkesztőit, az a szándék vezérli – legyen szó politikusokról, tudósokról vagy jó szándékú civil aktivistákról, hogy annyi balszerencse közt, oly sok viszály után találják meg e népek a közös sorsukat előre vivő utat, hogy egymást becsülve lépjünk előre a nagy európai közösségben belül egy kis „közép-európai” érdekszférát alkotva.”

A LIMES – ANAVUM PT e könyv tartalmának aktualitása miatt is civil szervezetekkel szeretne könyvbemutatót, illetve kerekasztal-beszélgetést szervezni több városban, településen is.