Leengedték a szútori harangokat (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Pátria rádió  Világosság című református egyházi adása  január 28-án, vasárnap 7.05 kezdettel jelentkezik új műsorával. A tartalomból.

A református műsor fő témája: Az etióp kincstárnok megtérése, elbúcsúztatták a két szútori harangot, Pálóczi Czinke István-díjat kapott Erdélyi Géza nyugalmazott püspök.

Az Úr angyala Fülöpöt a néptelen, Jeruzsálemből Gázába vezető útra küldi. Itt találkozik a hazafelé tartó, Ézsaiás próféta írását olvasó etióp kincstárnokkal. Kettejük találkozásának üzenetéről szól a hallgatókhoz Bothné Bereczky Ágota csilizradványi lelkipásztor.

Szabadtéri istentisztelet keretében búcsúztatták el január 21-én a nagyon rossz állapotban lévő szútori református templom két harangját, de utoljára a toronyból még megszólaltatták őket, hogy aztán majd új helyükön folytassák küldetésüket.  Az eseményről kérdezzük Nagy Ákos Róbert esperest és Bihari László Richárd kinevezett lelkipásztort.

Az egyház életét előbbre vivő és Istent szolgáló életutak elismeréseként alapította 2013-ban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata a Pálóczi Czinke István-díjat. Az elsőt, 2014-ben az akkor 91 éves Csémy Lajos professzor kapta meg. Legutóbb pedig az 1996 és 2008 között püspökként szolgáló Erdélyi Gézát részesítették ebben a legnagyobb kitüntetésben, aki az elmúlt év áprilisában töltötte be 80. életévét. A díj kapcsán beszélgetünk vele.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya. A műsor ismétlésére január 29-én, hétfőn 13.05 órakor kerül sor. A Világosság egyházi műsor a közvetítést követő naptól a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Sola rádió honlapján is meghallgatható.