„A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni!” – Gábor Dénes Nobel-díjas tudós, a holográfia feltalálója fogalmazott így egykoron, és ezzel a jövőre vonatkozó jelmondattal indul a Talentum – Szlovákiai magyar iskolák tehetségei címmel megjelent kiadvány, mely 2013-ban a felvidéki tehetséges diákok pályamunkáiból közölt válogatást.

Évekig vártunk a folytatásra, bár ez a várakozás csak a következő kiadvány megjelenésére vonatkozik, mert a tehetségek évről évre utat törnek maguknak, felmutatva munkájuk gyümölcseit, és azt az erős elszántságot, amellyel a kötelező tananyagon túl érdeklődésüknek megfelelően foglalkoznak.

Talentum 2 címmel – reméljük a kiadványok száma még sokáig fog növekedni – újabb válogatás jelent meg a szlovákiai magyar iskolák tehetséges diákjainak sikeres pályamunkáiból a diáktudományosság, a közéleti véleményformálás és a képzőművészeti alkotómunka területéről.

A kiadvány megjelenését a Mentor Felvidéki Tehetségsegítő Tanács (Mentor TT) szorgalmazta, melynek célja főleg a kognitív tehetségek (munkájuk a megismerésen – és tegyük hozzá: kutatáson – alapul) kibontakoztatása mellett az elért eredményeiknek a bemutatása. A tudományok felé kacsingató tanulók is szerepelnek a nyilvánosság előtt egy-egy előadással vagy egyéb alkotásukkal, ám nem a nagyközönség számára dolgoznak. Előadásaik elhangzanak ugyan egy-egy szakmai rendezvényen, de a továbbiakban ritkán hallunk róluk. A Mentor TT éppen ezért tartja fontosnak, hogy legalább egy válogatás szintjén megörökítse kutatásaikat.

Társadalmunkban, környezetünkben részben az elanyagiasodás, a kényelmi szempontok előtérbe helyezése, másrészt a szociális feszültségek erősödése, valamint az értékek devalvációja ellenére vannak kis- és nagydiákok, a felnőttség határán álló fiatalok, akik kíváncsiak, érdeklődőek, nyitottak a világra, ügyesek és találékonyak, képesek elmélyült és kitartó vizsgálódásra.

A 4H-1,4-benzoxazin szintézise – a végtermék (Fotó: Sághy Péter/Felvidék.ma)

A Talentum 2-ben szereplő diákmunkák sokfélék: bemutatják az iskolai szakkörök, tehetségműhelyek, tehetségtáborok termését, a hazai és az anyaországi diákkonferenciák, versenyek, pályázatok hozadékát, amelyeket hol a precíz vizsgálódás, hol az érzelmi telítettség jellemez, vagy a megismerés vágya, a beleélés, az ihletettség hozott felszínre, s mely az őszinteség és az elismerés hangján szól. A diákalkotók között vannak, akik az értékek őrzői és továbbéltetői, s vannak, akik már elhivatottjai a tudománynak, a mívességnek, a felelősen kimondott szónak.

A válogatás 16 pályamunkát, egy programozó és két képzőművészeti tehetségműhely alkotásait, illetve munkájuk azon eredményeit mutatja be, melyeket a diákok az elmúlt három év során hoztak létre. Terjedelmi okok miatt lehetetlen a Talentum 2-ben szereplő összes munkát bemutatni, de néhánynak a tartalma mégis ide kívánkozik, mert szerzőikre, ha csak valami végzetes akadály nem gördül az útjukba, már most a felvidéki magyar tudományosság letéteményeseiként tekinthetünk.

Sághy Péter Dunaszerdahelyről indult, napjainkban kémia szakos hallgató a skót Edinburghi Egyetemen, de Budapesten is kutat, főleg fémorganikus kémiával foglalkozik. Ez nagyrészt új katalizátorok fejlesztését és környezetbarát műanyagok előállítását jelenti, de foglalkozik a vegyi fegyverek ellen használható anyagok megtalálásával is. Dolgozatában betekintést nyújt a kémia csodálatos világába.

Gergely Lajos, a komáromi Selye János Gimnázium diákja Gilbert-szindróma (banális betegség genetikai alappal) című dolgozatában egy genetikai betegség előfordulásának vizsgálatait foglalta össze, melyet a Komáromi járásban végeztek.

Henzel Dániel, a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont diákja még a búcsi Katona Mihály Alapiskola diákjaként kezdte meteorológiai megfigyeléseit. Dolgozatában a viharhoz kapcsolódó légköri jelenségek kialakulását írja le. Részletesen foglalkozik a tornádók kialakulásával szülőfalujában és környékén.

Felhőszakadás Búcstól délnyugatra (Fotó: Henzel Dániel/Felvidék.ma)

Mészáros Zsuzsanna egyetemi hallgató még a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium diákjaként foglalkozott Zselíz és környékének felszín alatti vizeivel. A vizsgált területen mélyfúrásokat végeztek – termálvizet kerestek. Dolgozatában ezeknek a furatoknak az áldatlan sorsával foglalkozik.

Turrisi Emanuel, a nagymegyeri Bartók Béla Alapiskola diákja a környezetünkre veszélyes dolgokra hívja fel a figyelmet a Világító kékrák vagy márványrák? című dolgozatában. Az akváriumban tenyésztett rákok tulajdonságait a szakboltokban dolgozó elárusítók sem ismerik, de a figyelmes diák ezt észrevette, s figyelmeztet: a márványrák az élővizekbe kerülve jelentős környezeti veszélyt jelent.

A további dolgozatok foglalkoznak az Ómagyar Mária-siralom megtalálójának (a hungarológia atyjának tartott) Gragger Róbert felvidéki családi kötődéseivel (Tirinda Eszter), Rácz Norbert karateedző életével (Molnár Orsolya), a hetényi kitelepítések és deportálások történetével (Rancsó Dorottya). Ez utóbbi témáról olvashatunk egy család sorsát nyomon követve a szerző dédapjának naplója által (Sántha Norbert). Strešňák Adél dolgozatából megismerjük a szenci Stiftet, ahol 1762-ben a Collegium Oeconomicum székelt, mely az első felsőbb szintű közigazgatási tanintézmény Magyarországon.

Megismerkedhetünk még a kassai Talentum Programozóműhely munkájával és eredményeivel, a búcsi iskola Madárles táborával, a Kincskeresőkön szereplő vágsellyei diákok nagyszülőktől eltanult gyermekjátékaival, a pelsőci iskola tanulói által ízelítőt kapunk a gömöri mondavilágból és elolvashatjuk a különféle versenyeken díjnyertes diákok esszéit, hosszabb-rövidebb eszmefuttatásait.

Végül betekintést nyerhetünk a dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Alapiskolában, illetve a tornai Fecsó Pál Polgári Társulás égisze alatt működő képzőművészeti tehetségműhelyek munkájába, és gyönyörködhetünk a műhelyekből kikerülő alkotásokban.

A kutatásokra épülő dolgozatok megértését képek, grafikonok és szemléltető ábrák segítik. A szerzőkről szóló adatok mellett az iskola megnevezése, a verseny, illetve egyéb bemutatkozási alkalmak és a diákokat szakmailag segítő pedagógusok és mentorok neve is szerepel.

12 hetes márványrák (Fotó: Turrisi Emanue/Felvidék.ma)

A kiadványt szerkesztette: Pék László és Szanyi Mária, nyomdai előkészítés: Mészáros Angelika – MAARTGRAFIK, Bős, nyomta:  a hidaskürti Micropix Kft., megjelenését a Bethlen Gábor Alap támogatta.

Az itt közreadott munkákat ajánljuk mindazon tanárok és mentorok figyelmébe, akik szívesen vonnának be diákokat munkájuk bűvkörébe, de még nem találták meg a motiváció kellő módját. Ajánljuk bátorításként diákoknak, akikben érlelődik az elköteleződés valamely képességterületük kibontakoztatására, hogy ne féljenek belevágni, mert „aki érdeklődik, az tanulni, tudni akar, s el is éri célját, ha győzi akarattal, türelemmel”.