Fotó: TASR/Martin Baumann

A hivatal ezúttal az egészségügyi biztosítókat és magát, az Egészségügyi Minisztériumot vizsgálta. Az ellenőrzés célja az volt, hogy megállapítsa az egészségügyi intézmények szüntelen eladósodásának okait.

A Szlovák Köztársaság Legfelső Ellenőrzési Hivatala (NKÚ SR) befejezte a teljeskörű ellenőrzésük negyedik szakaszát, amelynek során az egészségügyi biztosítók és a Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának működésére fókuszált. Mint a hivatal szóvivője, Daniela Bolech Dobáková kifejtette, az ellenőrzési akcióval szerették volna feltárni, mi az oka az egészségügyi intézmények állandó jellegű eladósodásának.

Az ellenőrök megvizsgálták, hogy az egészségügyi intézmények a számukra megítélt közpénzekből transzparens módon gazdálkodnak-e, illetve az intézményeket rendeltetésszerűen működtetik-e, az egészségügyi reszort teljesíti-e a feladatköréből adódó minden kötelességét? Az ellenőrzés a 2014 és 2016 közötti időszakot érintette – mondta a szóvivő.

A magánintézmények jobban gazdálkodtak

A Legfelső Ellenőrzési Hivatal az első három ellenőrzési szakaszának megállapításai szerint, amikor 38 egészségügyi intézményt vizsgáltak, az állami intézményeknél komoly problémákat állapítottak meg. Az egészségügyi minisztérium, mint egyedüli fenntartó a problémák megoldásánál nem alkalmazott semmiféle azonnali megoldást vagy stratégiai rendelkezést. Összehasonlítva az állami és a magánintézmények gazdálkodását, megállapították, hogy a magánintézmények és a részvénytársaságok által működtetett intézmények befektetéseit széleskörű pénzügyi elemzések előzik meg. Ugyanakkor állandó központi ellenőrzéseket tartanak és az elfogadott intézkedések teljesítését értékelik. Az állami kórházaknál nagy gondot jelent a gyógyászati eszközök beszerzése, amelynek során az ellenőrök a közpénzek előnytelen felhasználását állapították meg.

Az Egészségügyi Minisztérium intézkedéseket foganatosított

Az Egészségügyi Minisztérium az előző ellenőrzések megállapításai után több intézkedést foganatosított, főleg a tervezés, a gazdálkodás belső tartalékainak kihasználása, a közbeszerzés jobb alkalmazása tekintetében.

A minisztérium ezután vezette be az egészségügyi intézményekre vonatkozó gazdasági szabályokat, szervezési részleget hozott létre, amely részrehajlás nélkül figyelemmel kíséri az intézmények effektív működését. Felügyelő bizottságokat alakítottak, amelyek gondoskodnak a kórházakban a kollektív döntések meghozataláról. A tervek teljesítésének függvényében történik majd a kórházak ügyvezetőinek díjazása is.

Problémát jelentenek a kölcsönök

Az egészségügy legnagyobb gondja az eladósodás. Az ellenőrök már az ellenőrzés második szakasza után figyelmeztették a minisztériumot és a kormányt, hogy a kórházak adómentesítésének semmiféle hozadéka nincs. Figyelmeztettek a belső ellenőrzés hiányosságaira is, ezért javasolták a belső ellenőrzés kiterjesztését, amelynek munkája a törvényből adódó gazdasági ellenőrzések megvalósítása.

A vagyon nyilvántartása hiányos

Az ellenőrzés rámutatott, hogy az egészségügyben nem tartják nyilván a vagyont, a vagyontárgyakat, pedig a vagyon nyilvántartásáért a kórházak felelnek. Az ingatlanok 2017 óta a Vagyonnyilvántartásban szerepelnek, amelyet a Pénzügyi Minisztérium működtet. A nyilvántartásban azonban csak az ingatlan szerepel, nem jegyzik annak állagát és értékét. Hasonló a helyzet a gyógyászati eszközökkel is. Ezért a minisztériumnak nincs áttekintése a gyógyászati eszközök, berendezések, technikai segédeszközök állapotáról és értékéről.

Ellenőrizték a biztosítókat is

A Legfelső Ellenőrzési Hivatal átvilágította a három egészségügyi biztosítót is, a legrégebben működő és legnagyobb Általános Egészségbiztosítót (VšZP) és a magánbiztosítókat az Uniont és a Dôverát. Mindhárom biztosító weboldalán közzétette az egészségügyi intézményekkel kötött szerződéseket. Egyedül az Általános Egészségbiztosító köteles a megkötött szerződéseket nyilvánosságra hozni a Szerződések Központi Regiszterében, amelyet a Legfelső Ellenőrzési Hivatal pozitív lépésnek tart.

Különbségek a kórházi ellátásban

Az ellenőrzés rámutatott arra is, hogy az egyes kórházakban az ellátás költségei különbözőek, ez függ a kórházak típusától és a kórházi osztályoktól. Megállapították, hogy az Általános Egészségbiztosító a legmagasabb költségeket négy kórház esetében alkalmazta. A Rózsahegyi Központi Katonai Kórház és a Pozsonyi Szent Mihály Kórház belgyógyászatán, a poprádi kórház gyermekosztályán és a privigyei kórházban. A nőgyógyászat tekintetében a legmagasabb térítéseket a poprádi kórházban és a Pozsonyi Szent Mihály Kórházban számlázták.

A biztosítók nem térítenek mindent

Az ellenőrök áttekintették azt is, hogy a páciensek mit nehezményeztek és kifogásoltak az egészségügyi ellátás terén. A legnagyobb gondot az egészségügyi dokumentáció vezetésében tapasztalt hiányosságok, a mértéken felüli vizsgálatok ténye, a gyakori kórházi kezelés, illetve megvalósítatlan kezelések, olyan gyógyszerek előírása, amelyre a páciensnek nem volt szüksége, és a fiktív receptek jelentették. Az ellenőrzés kimutatta, hogy a vizsgált időszakban a kiszámlázott és valós egészségügyi teljesítmények esetében a Dôveránál 129 millió volt a pénzbeli különbség, az Unionnál pedig 3,4 millió euró. Az ellenőrzések eredményeként a biztosítók nagyobb figyelmet fordítottak a gyógyszerek beszerzésére, az árak alakítására, az új szerződések megkötése során az előnyösebb kereskedelmi feltételekre.

(vzdravotnictve.sk/Felvidek.ma)