Homoly Krisztinka prózát mond (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete 2017-ben ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját.  Tevékenységét a Balog-völgy tizenöt magyarlakta településén fejti ki. Évzáró taggyűlésére hétvégén került sor Perjésén a kultúrházban.

Kovács Krisztián, Perjése község polgármestere üdvözlő szavaiban bemutatta a kis települést, mely mindössze 260 főt számlál. Rimaszombattól hét, Nagybalogtól négy kilométerre találjuk, de olyan, mint ahol már a madár sem jár. Ezért is bírt nagy jelentőséggel, hogy a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete ide helyezte ki évzáró taggyűlését, hiszen a település minden nehézség ellenére a fejlődés útját járja, s megérdemli az odafigyelést.

A február 25-i gyűlést Homoly Krisztinka köszöntötte prózájával, mellyel a Tompa Mihály Országos Versenyre készül. Ékesen használja a palóc nyelvjárást, így nagy tapssal jutalmazták előadását.

Pál Dénes, a Balogvölgy tanító bácsija bemutatja legújabb könyvét (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A 2017-es év tevékenységéről Pósa Erzsébet, a helyi szervezet elnöke számolt be. Tevékenységükkel a jótékonyságra, az értékmentésre és a kultúra ápolására összpontosítanak, s a rendezvényeken való jelenlétükkel támogatják a völgyben működő civilszervezetek munkáját is.

A felszólalók is megerősítették, hogy a szervezet integráló szerepére nagy szükség van a Balog-völgyben, s üdvözlendő lenne, ha még szorosabb kapcsolat alakulna ki az itt működő civilszervezetek között.  A 2018-as év munkatervét is ennek szellemében állították össze.

Pósa Dénes, a helyi szervezet alelnöke elmondta, hogy a már hagyományos rendezvényeiket, mint a március idusán tartott ünnepségeken való részvételt, a kitelepítettekre és a malenkij robotra elhurcoltakról való megemlékezéseket, az anyák napi összejövetelt, a balogvölgyiek fórumát idén is megszervezik. A szervezet tagjai már tavaly is bekapcsolódtak a jótékonysági ruhavásárokba, melyet a ráti gyermekotthon javára szerveznek, s szeretnék folytatni Perjésén, Nagybalogon és Bátkában is. Beterveztek egy kárpátaljai kirándulást is Rákóczi nyomában, útba ejtve Rátot.

Szepesházy Kálmán emlékére (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Szép hagyomány, hogy mindig köszöntik a kerek évfordulójukat ünneplőket, de ugyanakkor megemlékeznek az elhunytakról is. Szepesházy Kálmán, a híres geológus és mecénás, a szervezet örökös tiszteletbeli elnöke már tíz éve távozott. Ez alkalomból Bán Zoltán, a Simonyi Alapítvány elnöke javaslatára március 3-án mondanak el egy imát a sírjánál a nagybalogi katolikus temetőben. Emlékére a taggyűlésen gyertyát gyújtottak, s felidézték önzetlen segítőkészségét.

A könyvespolcok is gyarapodtak a tavalyi esztendőben a szervezet életében, hiszen megjelent Pál Dénes Életem korképe és Pósa Homoly Erzsó Muskátli című könyve, előbbi a Csemadok Nagybalogi Alapszervezetének, utóbbi Pósa Dénes magánvállalkozónak a gondozásában. A kiadványokat a szerzők és szerkesztők mutatták be, melyeket az érdeklődők a helyszínen meg is vásárolhattak.

Koós István nyugalmazott tanár, a szervezet élő lexikonja a 2018-as év jeles évfordulóira emlékeztetett, hogy ilyen formában is tiszteleghessenek nagyjaink előtt. Így felidézte Mátyás király, Görgey Artúr, Semmelweis Ignác emlékét, de szólt a tordai országgyűlésről, mely a vallásszabadságot hirdette, az első világégés befejezésének évfordulójáról, s nem utolsósorban felhívta a figyelmet az 1848-as forradalom és szabadságharc közelgő 170. évfordulójára.

Pásztor László zárszót mond a balogvölgyi Rákóczi Szövetség közgyűlésén (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Pásztor László szervezeti tag a zárszót fogalmazta meg. Ő hatvan évvel ezelőtt lépett először a gyűlés helyszínéül szolgáló épületbe, mely akkor elemi iskola volt. „Jelt adtunk a kistelepüléseknek, hogy mi, a Rákóczi Szövetség tagjai itt vagyunk, s a Balog-völgyében szervezzük a kulturális eseményeinket, erősítjük a magyarságot. Külön öröm, hogy olyan tagjaink vannak, akik az alkotómunkában is részt vesznek, s gyarapítják az értékeinket” – hangsúlyozta.