Már könyv formában is olvasható a Szózat irodalmi és társadalomkritikai elektronikus folyóirat mellékleteként megjelenő Muskátli II. és III. évfolyama. Pósa Homoly Erzsó, a kiadvány szerkesztője elmondta, a Muskátli 2014-től olvasható a fent említett online lap oldalán.

Az ötlet általában akkor jön, amikor nem erőltetik. A szerkesztő 2014-ben, Pósa Lajos halálának 100. évfordulóján, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetének elnökeként Pósa-emlékplakettet vehetett át a Pósa Lajos falujában, Nemesradnóton végzett publikációs és szervezési tevékenységéért. Az elismerés után vetődött fel benne a gondolat, hogy Muskátli címmel, a Szózat mellékleteként elindítja az elektronikus lapot.

A címválasztás tudatos volt, Pósa Lajos Muskátli címmel megírt verséből ugyanis árad a szülőföldjéhez való ragaszkodás, az édesanyja iránt érzett tisztelet, valamint az otthon és a haza szeretete.

A havi rendszerességgel megújuló elektronikus újság tanévet követ, azért a most kiadott vaskos kötetben a 2015/2016 és a 2016/2017-es tanévben megjelent írásokat gyűjtötte össze a szerkesztő. (A 2014/2015-ös tanév anyaga 2015-ben jelent meg könyv alakban).

„A Muskátli elektronikus formában olvasható, de mi fontosnak tartjuk könyvben is kiadni, hogy azoknak is élményt nyújthassanak az örök nagy gyermek, Pósa Lajos szellemiségét ápoló írások, akik a kiadványokat lapozható formában szeretik olvasni. Mivel manapság nem egyszerű feladat a nyomtatott formában megjelenő újságok kiadása, életben tartása, terjesztése, mi sem tudnánk a Muskátli című lapunkat havi rendszerességgel megjelentetni és eljuttatni az olvasókhoz, azért döntöttünk a könyvkiadás mellett” – magyarázta a szerkesztő.

A Muskátli bemutatója Perjésén, a balogvölgyi Rákóczi Szövetség évzáróján volt (Fotó: Pósa Dénes/Felvidék.ma)

Az egy híján háromszázötven oldal anyaga a kétszer 12 hónap lapszámaiból állt össze, mely mindegyike hét rovatra tagolódik. A rovatokban (Hónapvers, Emlékezés, Irodalom, Valósmese, Pósa bácsi tarsolyából, Imádság, Természet) nagyrészt a Pósa Lajos által szerkesztett gyermeklap, Az Én Ujságom írásai kapnak helyet. Kivételt képez az Emlékezés és az Irodalom rovat, amelyekben friss írásokat is olvashatunk.

Az Irodalom rovat valamennyi anyagát Lőrincz Sarolta Aranka írta. Az Ipolybalogon élő nyugalmazott óvónő meséi, verses meséi a Muskátliban jelentek meg először. A Valósmese rovat anyagát Pósa Dénes, a nagy Pósa család egyik tagja állította össze.

A könyv megvásárolható a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban, a rimaszombati Magyar Közösségi Házban, valamint a nemesradnóti Lidike Pihenőházban, illetve megrendelhető a Pósa Lajos Emlékére közösségi oldalon.

A vaskos kötetet a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete adta ki.