Árpád-kori templom fokozatosan újul meg Százdon (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A magyar állam által finanszírozott Rómer Flóris Terv támogatásával folytatódik a százdi templom felújítása. Az Árpád-kori templom külső homlokzatának felújítása várhatóan a tavasz folyamán veszi kezdetét.

„Január közepén kaptuk meg a hivatalos értesítést, hogy a Rómer Flóris Terv keretében 2 millió forint támogatásban részesülünk. A kapott összeget a templom homlokzatának a felújítására fordítjuk” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Srna Zoltán, Százd polgármestere.

Az épület külső vakolatának helyreállítása mintegy 18 ezer euróba került. Ennek közel egyharmadát teszi ki a magyar állami támogatás. Mint a falu első embere elmondta, a programnak köszönhetően első alkalommal részesültek magyarországi támogatásban a templomfelújítással kapcsolatban. A szükséges pénzügyi, műszaki és ütemtervet már elkészítették. A munkálatok előreláthatólag tavasszal kezdődnek.

A pályázattal kapcsolatban Srna Zoltán kifejtette: „A pályázat sikere nagyon jó hír, mert elindítja a külső felújítás folyamatát.” Az elnyert támogatás a templom egyik falának restaurálására elegendő, jelenleg keresik a további támogatási lehetőségeket – emelte ki a polgármester.

Szent János evangélista freskója a szentély keleti falán (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)
A feltárások és felújítások szakaszai

A kis templom helytörténeti, régészeti, művészettörténészeti és építészettörténészi feltárása már megvalósult. A szakszerű feltárási, restaurátori munkálatok a kilencvenes évek végén kezdődtek. Az első fázisban a szentély freskóinak a feltárása és helyreállítása volt a feladat. A felújítás során Vladimír Úradníček régész elvégezte a freskók elsődleges feltárását. A szakszerű tevékenység révén a fal egy részét feltárták. Idén Koren Péter restaurátor vezetésével szeretnék folytatni a munkálatokat – tette hozzá a polgármester.

Az elmúlt évtizedekben főleg a hívek támogatásával valósultak meg az állagmegőrző és felújítási munkálatok. Ezeket a kulturális minisztérium is támogatta.

A belső rekonstrukció mellett az ezredfordulót követően a külső felújítás is nélkülözhetetlenné váltat. Többek között a tetőszerkezet, a templomtorony újult meg. 2010 óta folyamatosan dolgoznak a restauráláson, nagyrészt a hívek adományából és az önkormányzat költségvetéséből került rá anyagi fedezet. Leverték az oda nem illő okkersárga vakolatot, majd tavaly megkezdődött a kőidomok restaurálása és felújították a déli kaput.

Szintén az utóbbi években végezték el az épület elektromos hálózatának modernizálását. Ez is elengedhetetlenül szükséges volt, már áldatlan állapotok uralkodtak, az életveszélyes elektromos vezetékek cseréje nem tűrt halasztást.

A reformáció időszakában protestánsokká váltak a templom kegyurai. A freskókat egyszerűen  lefestették, s a szakértők szerint épp ez védte meg napjainkra a középkori műalkotásokat. Az 1900-as évek elején végezték el az első feltárásokat, színes, méretarányos rajzokon dokumentálták a festékréteg alól előkerült alkotásokat.  Vladimír Úradníček ezen dokumentált rajzok alapján végezte a felújítási munkálatokat.

Prokopp Mária is tanulmányozta a szentély freskóit. Tőle származik az olasz hatás, a sienai iskola hatásának hipotézise.

A díszes diadalív és a templom hajója (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)
A kincses templom

A Morda-hegy lábánál álló, Szent Miklós tiszteletére felszentelt templomot vélhetően a XIV. század közepén építették.

A gótikus templom freskóinak elkészítése a XIV. század végére datálható.  Megrendelője Szerecsen Jakab és családja, aki a királyi udvar kiemelkedő hivatalnoka volt. A műalkotásokon olaszos hatás jelenik meg. A freskók nagyon jó kivitelezésűek, ebben is egyedinek számítanak a Felvidéken.

A templom szentélyét gótikus boltívek is díszítik. Ugyancsak letisztult boltívek ékesítik a szentélyhez csatolt sekrestyét is. Ezzel szemben a hajó egyenes mennyezetű. A szakemberek szerint a korábbi időszakban sem volt boltíves megoldás a hajó mennyezetében. A mintegy száz fő befogadására alkalmas templom a mai napig szolgálja a híveket.