(Fotó: Medialne.ternd.sk)

A szlovák közszolgálati rádió és televízió 59 újságírója nyílt levélben reagált az aktuális médiát érintő eseményekre és a hírszerkesztőség új igazgatójának, Vahram Chuguryannak a szavaira. Az újságírók levelüket a nézőkhöz és a hallgatókhoz intézték, de tudomásulvételre Jaroslav Rezník vezérigazgatónak és az RTVS Tanácsának is megküldték.

Az újságírók a nyílt levélben azt írják, hogy a légkör a közszolgálati rádióban és televízióban már néhány hónapja nagyon feszült. Legutóbb az RTVS egyik legtapasztaltabb újságírójának, Oľga Bakovának mondtak fel, akit a vezetés a vezető szerkesztői tisztségéből szerkesztővé, illetőleg a rádiós rövidhírek szerkesztőjévé akart átminősíteni.

Az újságírók szerint barátságtalan a légkör

„A feletteseinkkel szembeni bizalmatlansággal küzdünk, a szándékaikkal és a képességeikkel szemben. Többnyire olyan emberekről van szó, akik figyelmen kívül hagyják az újságírás íratlan szabályait, és a nyomtatott sajtóból érkeztek. Mindeddig azonban nem vezettek be olyan mechanizmust, amely kizárná az összeférhetetlenségük lehetséges hatását a hírek tartalmára” – állítják az újságírók. A nyílt levelet a hírszerkesztőségekben dolgozók többsége, a televíziós csapatnak pedig mintegy 90 százaléka aláírta.

A hírszerkesztőségek tagjai azt állítják, egyelőre ugyan szabadon dolgozhatnak, ám rendkívül barátságtalan légkörben. „Az eltávolításoknak, lealacsonyításoknak és azon szakemberek átcsoportosításának vagyunk tanúi, akik bíráló véleményt fogalmaznak meg a menedzsmenttel szemben. Azt vártuk, hogy az új főszerkesztő segít majd a helyzet megnyugtatásában, nagyon gyorsan megmutatkozott azonban, hogy ellenkező az irány” – sorolják levelükben az újságírók.

A hír- és publicisztikai főosztályt március közepétől Vahram Chuguyran vezeti, aki korábban az oktatási tárca kommunikációs vezetőjeként tevékenykedett, még az SNS jelöltjének, Peter Plavčannak az irányítása alatt. Chuguyran fél év után Juraj Rybanskýt váltotta az RTVS-ben, akivel együtt a televíziós hírszerkesztőség addigi vezetője, Boris Chmel is távozott. Chmel utódja Hana Lyons lett. Pár héttel a menedzserek távozása előtt az RTVS megszüntette egyetlen oknyomozói műsorát, a Riportereket.

Az újságírók elhatárolódnak a „politikába való beavatkozás” vádjától

Chuguyran röviddel az érkezése után megnyitotta a szerkesztőségben az #AllForJan kitűzők szerkesztők általi viselésének kérdését. Azt állította, hogy belső előírás tiltja a szimbólumok viselését az adás ideje alatt. Az újságírók azonban azzal érveltek, hogy a meggyilkolt kollégájukkal iránti együttérzésről van szó, nem pedig politikai állásfoglalásról. A szóban forgó pont szerintük ráadásul nem is szerepel az irányelvben, mert az csak a műsorvezető stúdióban viselt ruházatára vonatkozik.

Az RTVS ezzel kapcsolatban közvetlenül nem foglalt állást, Chuguyran a közösségi hálón az erről szóló egyik bejegyzés alá azonban azt írta, „az RTVS némely újságírójának esetében valójában nem a szakszerű újságírásról, hanem a politikába való közvetlen beavatkozásról van szó”.

A nyílt levélben az újságírók viszont azt állítják, hogy „mindez hazugság”, s kijelentik, ezzel a vezetés átlépett egy határt, s ezt követően döntöttek úgy, hogy többszöri sikertelen próbálkozásuk után, hogy az RTVS hírszerkesztőségén belül oldják meg a kialakult helyzetet, nyilvánosan is elhatárolódnak ettől.

„Naponta vitákat folytatunk a kiegyenlített hírműsorról, hiszen közös célunkról van szó. Elutasítjuk azonban a nyomásgyakorlást a menedzsment részéről, hogy a riportjaink és vitaműsoraink mesterségesen kiegyensúlyozzák azokat az embereket, akik a félretájékoztató médiumokkal kokettálnak, hiányzik belőlük az adott területtel kapcsolatos szakértelem, illetőleg nem titkolják a politikai ambícióikat sem” – írják levelükben az újságírók.

Víziót szeretnének, nem pedig visszatérést az időben

Az RTVS újságírói arra is emlékeztetnek, hogy az utóbbi években kemény munkával sikerült növelni a közszolgálati hírszerkesztőség hitelét, amit tovább szeretnének erősíteni. „A jelenlegi vezetés azonban eddig kézzel fogható víziót nem mutatott fel, amely a hírszerkesztőség nehezen kiépített minőségét megőrizné és továbbvinné. A jövő trendjei helyett visszalépünk az időben” – olvasható az újságírók levelében.

Az RTVS vezetése szerint az újságírók ellenséget keresnek

Az újságírók nyílt levelére J. Rezník, V. Chuguryan, H. Lyons és a rádió hír- és publicisztikai szerkesztőségének vezetője, Petra Stano Maťašovská közös állásfoglalásban reagált. Azt állítják, a hírszerkesztőség új menedzsmentje hatékony lépéseket tett annak érdekében, hogy a közszolgálati rádió és televízió objektív, kiegyensúlyozott és pártatlan legyen, s hogy eleget tegyen a széles nyilvánosság alapvető tájékoztatásának.

Rezník és társai az újságírók nyílt levelének ama részére reagálva, amelyben azt írják, hogy az RTVS vezetése képtelen megvédeni a szerkesztőket a külső nyomással szemben, kijelentették, némely újságíró úgy döntött, túszként használja a nézőket és a hallgatókat, és egy külső ellenségre figyelmezteti őket. „De ez csak a figyelem elterelése a lényegről és arról az igyekezetről, amelyet közülük már többen – elsősorban a bizonytalan és tapasztalatlan újságírók – a belső viták során is megfogalmaztak: „megsemmisíteni minden új vezetést!”.

Az RTVS vezetése azt állítja továbbá, hogy a nyílt levél szerzői „lehetséges jövőbeli összeférhetetlenségekkel riogatnak, azt azonban elfelejtették megosztani a nyilvánossággal, hogy éppen az új vezetés téríti őket türelmesen vissza a kulturált közszolgálatisághoz, amelyhez többen közülük még nem nőttek fel, valamint a nyelv kultúrájához, melynek többen híján vannak”.

A vezetés arra is emlékeztet, hogy az utóbbi évtizedben az RTVS hírszerkesztőségének mintegy 80 százaléka kicserélődött, kevés tapasztalattal rendelkező fiatalok érkeztek, akiket nem vezettek tapasztaltabb kollégáik. „Néhányuk hírszerkesztői munkája során a szakmaiság hiánya, a tendenciózusság, a saját vélemény ráerőltetése a nézőre, illetve a hallgatóra vagy az érzelmileg eltúlzott értelmezés sok esetben terhes a néző vagy a hallgató számára. Ez sajnos negatívan befolyásolja a hírszerkesztőségről alkotott képet” – állítja az RTVS vezetése.

„Fiatal radikális mag” a hírszerkesztőségben

Rezníkék szerint ennek a nem éppen kecsegtető helyzetnek a helyrehozatala egyetlen vezetés számára sem könnyű és fájdalommentes folyamat. „A szerkesztőség radikális fiatal magja ahelyett, hogy több energiát fordítana a saját képzésére, és figyelmesen hallgatná, milyen új kihívásoknak kell megfelelnie, inkább úgy döntött, belső barikádot emel, ellenséget keres, és a többiekre mutogat az „aki nincs velünk, az ellenünk van!” jelszó alapján. A tapasztaltabb szerkesztők gyakran szó szerint félnek véleményt nyilvánítani, nehogy a szitkozódásaik célpontjaivá váljanak” – áll az állásfoglalásban.

Az RTVS vezetése szerint a nyílt levél íróinak eljárása „nem a konstruktív párbeszédre való őszinte igyekezetről tanúskodik, és nem is az RTVS valamennyi nézőjének és hallgatójának érdekében történő szakmai előrelépésről szól. „Hogyan másként lehetne értelmezni azt a tényt, hogy a mai gyűlésen egyetlen vélemény sem hangzott el azok közül, amelyekről a levélben írnak, pedig néhány perccel annak megszületése után már tájékoztatták róla a nyilvánosságot és a médiát?” – teszi fel a kérdést az RTVS vezetése, amely szerint ezeket a kérdéseket a közszolgálati rádión és televízión belül kell megoldani, és a vezetés hajlandó nyíltan, szabadon és függetlenül megvitatni bármely szakmai kérdést.

(Medialne.ternd.sk/Felvidék.ma)