Bibliaismereti vetélkedő Bátkában (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Gömöri Református Egyházmegye szervezésében április 14-én, a Bátkai Alapiskolában megrendezett vetélkedőn a nagyaranyat a rimaszombati, nemesradnóti és nagybalogi csapatok vitték el.

„Nagyon örülünk, hogy az elmúlt évekhez képest nem csökkent, hanem folyamatosan nő a résztvevők létszáma. Még emlékszem a kezdetekre, amikor kérdés volt, hogy a gyerekek mellett felnőtteknek is hirdessünk-e lehetőséget, most pedig azt tapasztaljuk, hogy a csapatok majdnem fele a felnőtt kategóriában versenyez. Ez jó dolog, hogy ennyi ember foglalkozik a bibliaismerettel és tanulmányozza a szentírást” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Nt. Nagy Ákos Róbert esperes.

„Összesen 47 csapat mérette meg magát. Hálásak vagyunk azért, hogy ennyien elgondolkodtak azon, mit is jelent az Istennel járni, s talán tanultak is József történetéből. Kívánom, hogy életünkben naponkénti megtapasztalás legyen, hogy jó az Isten közelében lenni” – mondta értékelésében Nt. Kovács Tímár Ildikó, a vetélkedő anyagának összeállítója.
Idén a vetélkedő témájául Jákob és Ráhel fiának, Józsefnek a történetét választották Mózes első könyvének 37-50-ig terjedő fejezeteiből. Nem véletlenül, hiszen a család éve van.

„Egy nemzetnek, egy családnak a megszabadulásáról szól ez a bibliai igeszakasz. Fontos, hogy lássuk, az igazi szabadítás Istentől jön, s Istentől jön az áldás is az életünkre” – mondta az esperes. „A mi életünk is egy megmentett élet, akármennyire kuszának, kútba esettnek tűnik most, Isten a mi gondviselőnk, aki szeretne minket felemelni és meghallgatja az imádságunkat, ha hozzá kiáltunk” – fejtette ki Szarvas László, a dicsőítő zenekar vezetője szolgálatuk előtt.

A legkisebbek kategóriájában mindenki nagyon ügyesen teljesített. Az első kategóriában a nagybalogi Lea csapat bizonyult a legjobbnak, melynek tagjai Czégény Zsófia, Ibos Eliska és Sánta Kiara voltak. A második kategóriában a Tompa Mihály Református Gimnázium Gyógyfű csapata: Hencz Bálint Péter, Nagy Valentína, Ferencz Edina, Bodon Dorina érte el a legtöbb pontot, míg a harmadik kategóriában szintén a református gimnáziumból az Isakár csapata, nevezetesen Szitás Szófia, Molnár Emese és Gáspár Angéla nyerte a nagyarany minősítést. A negyedik kategóriában a Lévi csapat, Pósa Andrea, Miko Annamária és Pósa Dénes a nemesradnóti gyülekezetből; az ötödik kategóriában pedig a Sütőmester csapat, Farkas Katalin, Boros Elvira és Munka Ilona a rimaszombati gyülekezetből kapták a nagyaranyat.

A 7. bibliaismereti vetélkedő győztesei (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/ Felvidék.ma)

Az idei esztendőt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa is a családok évévé nyilvánította. Ehhez csatlakozik a gömöri egyházmegye is, és a bibliaismereti vetélkedőn túl az egyházmegyei családi nap és a felnőttképző estek tematikája is erre épül. Előbbi Tornalján valósul meg június 30-án, az utóbbin pedig olyan közéleti szereplők adnak majd elő, akik hitelesen szólalnak meg a család témakörében. Ezeken az alkalmakon is lehetőséget szeretnének adni annak meglátására és kihangsúlyozására, hogy a család, mint a legkisebb közösség, a legtöbb ember számára a biztonságot, melegséget és szeretetet sugárzó hátteret jelenti.

A tematikus év meghirdetésekor Fazekas László püspök elmondta: „Ez példája és alapja lehet a gyülekezeti és a nemzeti közösségnek, annak a nagyobb családnak, amelyhez más, Istentől ajándékba kapott kötelékek kapcsolnak. Adja Isten, hogy ebben az esztendőben, a családok éve alkalmával, de egész életünk folyamán is hiteles, példaértékű családi és közösségi életünkkel mutassuk meg Isten gazdagságát.”

Nagy Ákos Róbert esperes szerint mai társadalmunkban azt tapasztaljuk, hogy az egyik leggyengébb láncszem sajnos éppen a család, aminek tartópillérnek kellene lennie a társadalomban. „Nagyon sokan elvándorolnak, szétesnek a családok. Igazi jövőnk akkor lesz, ha ezeket a családokat meg tudjuk erősíteni” – hívta fel a figyelmet az esperes.