(Fotó: http://kaposvarmost.hu)

Május tizenkettedikén fontos eseményre került sor Kaposváron és a közeli Mosdóson: ünnepi konferenciát rendeztek a huszonöt esztendeje alapított Magyar Egészségügyi Társaság (MET) jubileuma alkalmából.

A MET a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházzal együtt valósította meg nagy hatású, ünnepélyes tanácskozását, melyen képviseltették magukat a határon túli társszervezetek képviselői is, így az id. Hollósy Tamás vezette felvidéki küldöttség.

A magyar orvosok és nem orvos egészségügyi dolgozók országhatáron átnyúló szervezete 1993-ban, a Magyarok Világszövetsége égisze alatt jött létre. Megszervezése Andrásofszky Barna (1934-2018) kiváló gyermekgyógyász érdeme, aki előzőleg önálló, országos hírű gyógyító intézményt fejlesztett ki Mosdóson az egykori Somogy Megyei Kórházhoz tartozó, 100 ágyas gyermek-tbc osztályból. Andrásofszky Barna gyakran beszélt arról, hogy Fodor József már 1882-ben – az európai kontinensen elsőként – bevezette Magyarországon az egészségtan-oktatást az iskolákban, melyet az akkori kultuszminiszter a legfontosabb tantárgynak tekintett. (A tantárgy a történelem viharaiban kikerült a tantervből.)

Prof. Dr. Kellermayer Miklós, a Magyar Egészségügyi Társaság elnöke (Fotó: http://kaposvarmost.hu)

A jubileumi konferencián Kellermayer Miklós professzor, a MET elnöke arról beszélt, hogy „Ha igaz, hogy már a tizenkilencedik század végén is a legfontosabb tantárgynak minősítették az egészségtant, akkor ma nagyságrendekkel időszerűbb lenne bevezetése, hiszen az életellenes ártás a média csatornáin és a számítógépről már csecsemő kortól rázúdul a gyermekekre. Ezek a modern technikák ugyanis könnyedén “átszakítják” a legszorosabb családburkot is. Mindenkinek látnia kell, hogy ádáz harc folyik ma a gyermekek lelkéért az egész világon. A “diktátor”, a felhalmozott pénz (a regisztrált eladósodottság) hatalma Krisztus szeretetparancsának érvényesítése helyett a gyűlölködést kívánja a gyermek lelkébe mélyen belegyökereztetni.”

Andrásofszky Barna egy életen át küzdött azért, hogy az egészségtan visszakerüljön a tantervbe, mert a „csak testi-lelki egészség megőrzésének felelősségére való nevelés lehet képes az egész világon eluralkodó életellenességet feltartóztatni. A gyermeknek kötelezően, az életkorának megfelelő szinten, folyamatosan kell részesülnie az ilyen tárgyú oktatásban, magában foglalva a hit- és erkölcsnevelést.”

A délelőtti programok a kaposi kórház gyönyörű, új szárnyában kerültek sorra, ahol Szita Károly, Kaposvár polgármestere köszöntötte a másfél száz résztvevőt, majd Gyurkovits Kálmán, a MET alelnöke szólt a hallgatósághoz. Kellermayer Miklós „vezérünknek, örök példaképünknek” nevezte megemlékezésében Andrásofszky Barnát, „mert ő minden fórumon hangoztatta, sőt követelte, hogy induljon el végre a hatékony egészségtan-oktatási program az óvodától az egyetemig.”

Szita Károly, Kaposvár polgármestere (Fotó: http://kaposvarmost.hu)

A tudományos ülésen Kellermayer Miklós a MET küldetése a gyógyítás-világrendben, Moizs Mariann Kaposvár-Mosdós múltja, jövője, és Dóczi Tamás Az epilepszia sebészete címmel tartott előadást.

A konferencia emlékezetes mozzanata marad Mosdóson az Andrásofszky Barna tiszteletére készült emléktábla avatása. A felvidéki küldöttség képviseletében id. Hollósy Tamás és Gaulieder József koszorúzott. A jubileumi MET konferencia végig kiváló hangulatban zajlott, ami azt is jelenti, hogy a Kárpát-medence magyarok lakta térségeinek gyógyítói közül mindazok, akik évek óta eszmét cserélnek ezeken a találkozókon, egységes magyar nemzetben gondolkodnak, s egyaránt céljuk mind a betegek, mind a megsebzett magyar nemzet gyógyítása.