Kazán József Stirber Lajos karvezetővel (Fotó: Kazán József facebook)

A hét végén átadták a Harmónia Szlovákiai Magyar Zenei Díjat. A díjátadó gálaestre Naszvadon, a kultúrházban került sor. 2018-ban a legmagasabb Harmónia díjat, az Életműdíjat, az Érsekújvári járásban, Berencsen élő Kazán József kapta.

Kazán József főként a felvidéki magyar kórusmozgalom elismert doyenje.

Életéről, zenei pályája indulásáról így vall:

„A zene szeretetét szüleimtől örököltem, ugyanis olyan családban nőttem fel, ahol szinte mindennapos volt az ének. Szüleim oszlopos tagjai voltak az egyházi énekkarnak és édesapám a fúvószenekarnak is. Így természetes volt, hogy zongorára beírattak a zeneiskolába. Nagy lökést jelentett, amikor kántor barátom berukkolt katonának és én felkérést kaptam, hogy helyettesítsem. Az egyházi énekkart addig a plébános úr vezette. Látta, hogy van érzékem iránta, így hamarosan megbízott a felkészítéssel. Fejlődésemhez hozzájárult, hogy az akkori Népművelési Intézet karvezetői tanfolyamot indított, amelynek Schleicher László tanár úr volt a vezetője. Sok ismeretet szereztem, egyszerűen elvarázsolt a kórusmuzsika. Természetesen főiskolai tanulmányaim is a zene felé vezettek, mellette hamarosan tagja lettem a kórusmozgalomnak is, mint szervező. 1972-ben a CSEMADOK berencsi vegyes karával szerepeltem a Kodály-napokon. Az elő érsekújvári országos gyermek- és ifjúsági énekkari fesztiválon önkéntesen bekapcsolódtam a rendezvény lebonyolításába és ettől fogva Moyzes Imre bácsi, majd később Hritz Júlia, valamint Tóth Sanyi bácsi rendszeresen számoltak velem a rendezésnél, ami máig is tart.”

1978 és 1989 között párhuzamosan több kórust vezetett

Több kórust is vezetett Nagysurányban, Barsfüssön és az érsekújvári egészségügyi szakközépiskolában. Az utóbbi leánykarával eredményesen bekapcsolódott a „Dalol az ifjúság” országos énekkari versenyekbe. 1973 és 1990 között az Érsekújvári Járási Népművelési Központ igazgatója, illetve a járási nemzeti bizottság kulturális osztályának szakelőadója, osztályvezetője volt.

A járás kórusmozgalma, versenyek, találkozók, továbbképzések irányítója, módszertani, illetve repertoáranyagok szerkesztője és kiadója volt. Hivatásos népművelői tevékenysége mellett a Csengő Énekszó, a Kodály Napok és a szlovák, illetve magyar munkásénekkarok országos szemléinek szervezője lett.

A rendszerváltást követően tevékenységét a nagykéri alapiskola pedagógusaként folytatta. Itt is gyermekkórust alapított, adventi és más kulturális eseményekhez köthető műsorokat hozott létre. Az adventi kórustalálkozó bekerült az országos rendezvények sorába. Tagja a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága vezetésének.

Sokoldalú népművelői tevékenységéért

1985-ben elnyerte a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma „A kultúra példás dolgozója” kitüntetését. A kórusmozgalomban kifejtett tevékenységéért 2008-ban a Nemzeti Népművelési Intézet (Národné osvetové centrum) igazgatójának emlékplakettjét kapta, 2012-ben Rozsnyón pedig Szlovákiai Magyar Pedagógus díjban részesült.

Az ünnepségen laudációjában Stirber Lajos pedagógus, karvezető elmondta, hogy meggyőződése, hogy az idei Harmónia Életműdíj egy arra méltó, fáradhatatlan, dolgos szakember kezébe került.

Arra a kérdésre, hogy mit csinál nyugdíjas évei alatt, a következőt mondta:

„Igazi elfoglaltságot és megelégedést jelent számomra, hogy egy személyben menedzsere és dramaturgja vagyok Péter fiam Ad Libitum Kamaraegyüttesének. Az együttes nevében tartom a kapcsolatot a zeneszerzőkkel. Újabb és újabb műveket íratok számukra és ha az idősebb zeneszerzők a művet nem tudják számítógépen megírni, ezt a szerepet is én vállalom. Járom a koncerteket, hogy újabb és újabb művekhez jussak. Ha kell, odahaza helyettesítem a kántort.”
Gratulálunk a megérdemelt életműdíjhoz.

***

A Harmónia Szlovákiai Magyar Zenei Díj 2018-as évfolyamának díjazottjai

Harmónia életműdíj: Kazán József
Az év komolyzenei előadóművésze: Skuta Miklós
Az év komolyzenei előadóművésze: Tóbisz Titusz
Az év világzenei előadóművésze: Madarász András
Az év hagyományőrző népi zenekara: Buzitai Citerazenekar
Az év könnyűzenei együttese: HistóRia