Szentmise a Nagyboldogasszony-templomban (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A Pázmaneum Társulás 2005 óta tevékenykedik a magyar nemzet lelki megújulásáért. Az általuk szervezett rendezvények sorában jelentős helyet tölt be a Felvidéki Hitvallók Imakilenced, melynek küldetése: a papok és a hívek közös imádkozása a nemzet lelki megújulásáért, a keresztény családokért és papi hivatásokért.

Az imakilenced hetedik állomására Szőgyében került sor november második vasárnapján a Pázmaneum és a helyi plébánia szervezésében.

A Nagyboldogasszony-templomba a szőgyéni hívek mellett érkeztek imádkozók a környező falvakból, többek közt Garamkövesdről, Helembáról, Nagyölvedről, Kürtről, Zsitvabesenyőről, Köbölkútról. Az anyaországi Dunavecséről érkezett kórustagokat elkísérték családtagjaik és követőik, valamint a Szőgyénből elszármazottak.
Zenei előadással vette kezdetét az imavasárnap, a Dunavecséről érkezett DANUBIA VOX Vegyes Kar szerzett lelki élményt a hallgatóságnak. A kórus nevének jelentése szabad fordításban: a „Duna hangjai”. 2014 óta dicsérik énekekkel a Teremtőt, egyházi és világi dalokkal egyaránt. A kórus vezetője és szakmai irányítója Babanyecz László kántor, karnagy.

A Danubia Vox Vegyeskar koncertje a Nagyboldogasszony-templomban (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A kórus egyik tagja, a szőgyéni gyökerekkel rendelkező Nyámádi István és felesége egy különleges gyertyát adományozott a templomnak, ami 1, 50 méter magas, 70 kg súlyú, rajta a magyar címerrel, a Magyarok Nagyasszonyát ábrázoló képpel és az elszármazott adományozó rokonság tagjainak a névsorával. A gyertyát Farkas Zsolt atya, a rendezvény házigazdája áldotta meg és szentelte fel, majd fellobbant a láng, jelképezve a lelki együvé tartozást, mely a szétszakítottság ellenére is él.

Ezután került sor az imaórára, melyen a 160 évvel ezelőtt született Prohászka Ottokárra emlékeztek és imádkoztak boldoggá avatásáért. Az Oltáriszentség előtt Prohászka Ottokár gondolatai alapján Mészáros Dávid diakónus imádkozott.

Ima az Oltáriszentség előtt Prohászka Ottokár szavai szerint – Mészáros Dávid diakónus (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Az ünnepi koncelebrált szentmisét Mons. Magyar Károly párkányi esperes mutatta be oltártestvéreivel. Imádkoztak a felvidéki magyarság lelki megújulásáért, a magyar családokért és fiatalokért, papi és szerzetesi hivatásokért. Károly atya a szentbeszédben felidézte a hitvallók példáját, Prohászka Ottokár, Mindszenty József, Esterházy János állhatatos hűségét és példamutatását a keresztény és a nemzeti identitás megtartásában, megőrzésében. Végzetül ft. Farkas Zsolt emlékezett a nagy háború befejezésére, mely száz évvel ezelőtt ezen a napon ért véget (1918. 11. 11-én, 11 órakor írták alá a fegyverszünetet az antanthatalmak és Németország képviselői az észak-franciaországi Compiegne mellett), majd imádkozott az áldozatokért és családjaikért.

A nemzeti összetartozás jelképeként felgyullad a láng (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Végezetül ft. Karaffa János, a Pázmaneum elnöke mutatta be a társulás által meghirdetett Prohászka Ottokár-emlékév alkalmából kiadott emléklapot, rajta a hitvalló boldoggá avatásáért szóló imával. A szentmisén közreműködött a DANUBIA VOX énekkar, a Forrás énekkar, majd Vesztergám Miklós tárogatón első világháborús katonadalokat játszott.
A imadélutánt követően az egyházközség és a Mária Légió tagjai szeretetasztallal várták a vendégeket.

A Felvidéki Hitvallók Imakilencedének következő állomása november 18-án a dunaszerdahelyi Lég községben lesz, ahová várják az imádkozó közösséget.