Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma

Kodály Zoltán csitári emléktáblájánál emlékeztek meg a zeneszerzőről, népzenekutatóról, aki 1906 és 1917 között többször járt gyűjtőúton a Zoboralján, így Csitárban is. Ő gyűjtötte fel az egyik legismertebb, A csitári hegyek alatt kezdetű népdalt is, amelynek köszönhetően a település beírta magát a magyar kultúrtörténetbe. Csitárban Kodály 27 népdalt jegyzett le.

A rendezvény a kultúrház falán található emléktáblánál vette kezdetét, ahol a hagyományőrző csoportok és a Csemadok-alapszervezetek, valamint a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya helyezték el az emlékezés koszorúit, majd a kultúrházban Matyus Etelka, a Csemadok Csitári Alapszervezetének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket a szervezők nevében.

„A kultúra határai nyitottak, lehetünk egymás kultúrájában vendégek vagy tanulók, de ettől még minden egyes közösség kultúrája az övé marad. Minél közelebb engedünk másokat a saját kultúránkhoz, annál több marad belőle nekünk is.”

– mondta köszöntőjében a Csemadok elnöke.

Matyus Etelka, a Csemadok Csitári Alapszervezetének elnöke (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

A rendezvényen Kodály Zoltán tiszteletére énekelt a Zoboralja Zsérei Női Énekkar Simek Viktor vezényletével, elhangzottak többek között Simek Viktor, Bartók Béla és Szíjártó Jenő kórusművei. A zsérei kórus után a hagyományőrzők léptek fel, akik zoboralji népdalokat adtak elő. Fellépett a Pogrányi Nagyharang Hagyományőrző Csoport, a Csitári Menyecskekórus, az Alsóbodoki Női Éneklőcsoport és a Nyitragesztei Téliződ Női Éneklőcsoport.

A műsor után Vinkovič Zsuzsanna, Csitár község polgármestere megköszönte a rendezvény megszervezését és a résztvevő csoportoknak a Csitári Menyecskekórus megalakulásának tizenötödik évfordulója alkalmából kiadott könyvet ajándékozott.

Zoboralja Zsérei Női Énekkar Simek Viktor vezetésével (fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

A rendezvény végén Matyus Etelka visszaemlékezett az elmúlt tizenöt évre. Köszönetet mondott a csoport tagjainak, szakmai vezetőjének, Simek Viktornak, és Vinkovič Zsuzsanna polgármesternek is a támogatásért.

Csitár község 2003-ban önállósult, ekkor vált le Nyitráról. Az azt megelőző 27 évben nem volt a faluban semmilyen kulturális rendezvény.

A község akkori polgármestere, Hasúk Pál és helyettese, Hőrigh Péter felkérték dr. Simek Viktor karnagyot, hogy ha lennének érdeklődők, elvállalná-e egy éneklőcsoport irányítását. Ő vezeti a kórust azóta is – mondta a Csemadok alapszervezetének elnöke. A csoport életében akadtak hullámvölgyek is, de mindig megoldódott minden probléma. Az elmúlt 15 évben változott a menyecskekórus összetétele, jelenleg 9 taggal működnek.

A Pogrányi Nagyharang Hagyományőrző Csoport (f) és a Csitári Menyecskekórus (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Matyus Etelka megköszönte a község, a Nyitra megyei önkormányzat, a Bethlen Gábor Alap és a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya támogatását. Majd Kodály Zoltán szavait idézte:

Az ének szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is. Nem sokat ér, ha magunkban dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán mind többen, százan, ezren, míg megszólal a nagy Harmónia, amiben mind egyek lehetünk. Akkor mondhatjuk majd csak igazán: Örvendjen az egész világ. Legyen a zene mindenkié.

A rendezvény A Csitári hegyek alatt és a Gerencséri utca népdalok közös eléneklésével ért véget.