Kerekasztal-beszélgetés resztvevői: Mgr Bugár Gergely, Forró Zsuzsanna, Barthalos Réka, Tóth Tünde, Melecski Júlia, Csenger Ferenc, Melichárek Katalin, Prékop Mária (Fotó: SFSZOT)

A  Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége égisze alatt idén tavasszal megalakult Speciális Fejlesztő Szakmák Országos Társulása szombaton szervezte meg első szakmai konferenciáját. A Komáromban megtartott rendezvényre az ország számtalan szegletéből érkeztek a speciális fejlesztő szakmák felvidéki magyar szakemberei.

„A társulásunknak és a szakmai napnak a célja a speciális fejlesztő szakmákban tevékenykedő magyar szakemberek összefogása, találkozások biztosítása az ismerkedés jegyében” – kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Barthalos Réka, konduktor, a Speciális Fejlesztő Szakmák Országos Társulásának elnöke.

A konferencián olyan szakemberek voltak jelen résztvevőként, akik a gyermekek fejlesztésével foglalkoznak.

Jelen voltak mások mellett gyógytornászok, gyógypedagógusok, logopédusok, pszichológusok, aztán speciális pedagógus, mentálhigiénés szakember, valamint mozgás terapeuták is. A konferencián megjelent továbbá Vörös Mária, SZMPSZ alelnöke és  Prékop Mária, az  SZK Oktatási Minisztériuma Nemzetiségi Főosztályának vezetője is.

Melecski Júlia a társulása alelnöke, a fejlesztési lehetőségek bemutatása Felvidéken (Fotó: SFSZOT)

Azoknak a magyar szakembereknek, akik a felvidéki gyermekek fejlesztésével foglalkoznak, ez idáig nem volt közös szervezetük, a szakmai berkeken belül sokszor nem is volt egymásról tudomásuk – magyarázta Melecski Júlia, a Társulás alelnöke.  A társulás részben ennek a hiánynak pótlására alakult meg, valamint szervezte meg a szombati szakmai napot.

A segítőszakmák megismerése és az együttműködés előmozdítása

A konferencia első felében az egyes segítő szakmákat képviselő szakemberek mutatkoztak be. A jelenlévők többek között a gyógypedagógiáról, a logopédiáról, a terápiás lehetőségekről, a konduktív pedagógiáról, valamint a pszichológiai ellátásról hallhattak rövidebb összefoglaló előadásokat.

Fontos volt az egyes szakmák kompetenciáinak a meghatározása, valamint az új fejlesztési lehetőségek bemutatása. Az előadók ismertették az adott segítő fejlesztő szakma jelenlegi szlovákiai helyzetét. Emellett részben felvázolták azon problémákat, melyek megoldásra várnak.

Délután a mentálhigiénés szakemberek a fejlesztésben végzett szerepükről szóltak. Ugyanakkor két, Szlovákiában kevésbé ismert, illetve kevésbe elérhető terápiát mutattak be.

Az előadókkal kapcsolatban Barthalos Réka kifejtette: fontosnak tartották, hogy felvidéki magyar szaktekintélyek adjanak elő a konferencián, olyanok, akik Szlovákiában folytatnak fejlesztő tevékenységet. Azon szakmák képviselői, akik a gyermekek fejlesztésében bizonyos mértékben részt vállalnak.

Barthalos Réka a társulás elnökének megnyitója (Fotó: SFSZOT)

A gyermek fejlesztése során alapvető szakemberek a gyógypedagógusok, a pszichológusok illetve a logopédusok. A fejlesztés során e három szakemberrel találkoznak legtöbbször – magyarázta a társulás elnöke. Azonfelül szükség esetén egyéb terapeuták és konduktorok segítik a fejlesztést „Meg kell keresnünk a közös hangot, úgy dolgozni együtt, hogy segítsük egymás munkáját” – hangsúlyozta a konduktor.

Segítőszakmák igényfelmérése            

Az esemény részeként tartotta a társulás első ülését. A társuláson belül a fő céljuk az igények feltérképezése volt, a közös együttműködés előmozdításával. Meghallgatták a tagok igényeit, segítségkéréseit, helyzetét, valamint együttgondolkoztak a közösség munkájáról is.

Nagyon széles a paletta a szakmai tanácsadástól, a magyarországi diplomák honosításától a továbbképzéseken és munkaközvetítésen át, szakmai kapcsolatok elmélyítéséig.

Mindez a társulás jövőbeli tevékenységének meghatározására is szolgált. Ezek mentén tervezik meg a jövőbeli működésüket. Így lesz egységben az erő – reagált a társulás alelnöke.

A szakmai közösség megtartásán belül esetmegbeszélésre, konzíliumra is lehetőség nyílik, mindez a tagokon múlik.

Hiánypótló társulás

A Felvidéki Speciális Fejlesztő Szakmák Országos Társulása a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége támogatásával idén tavasszal alakult meg. A társulás kezdeményezője két fiatal szakember, Barthalos Réka konduktor, a társulás elnöke és Melecski Júlia gyógypedagógus, a társulás alelnöke.

Vörös Mária, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége alelnökének tájékoztatója (Fotó: SFSZOT)

Közel fél éve folyik a tagfelvétel. Mint a társulás elnöke elmondta,

az ország számos pontjáról érkeztek már tagok, a jelentkezés folyamatos. A segítőszakmák mindegyike képviseli magát a nemrég alakult társulásban.

Annak ellenére, hogy csupán március végén alakult a szervezet, szép számban jelentkeztek szakemberek. Jelenlegi számuk már meghaladja a hatvanat.  Az érdeklődő szakemberek az alábbi linken csatlakozhatnak a társuláshoz.