A bürokrácia szorításában (Blog.hu)

A Fiatal Szlovákiai Vállalkozók Szövetsége idén is szavazással döntött arról, mit tart az év legnagyobb bürokratikus képtelenségének. Az internetes szavazásba novemberben és decemberben összesen kétezren kapcsolódtak be, és 66 „jelölt“, azaz képtelenség közül választották ki a legeket.

Az eredmény alapján a fiatal vállalkozók az idei év legképtelenebb bürokratikus intézkedésének azt tartották, hogy az éttermek, gasztrovállalkozások nem dönthetnek szabadon arról, hogy vendégeik számára megengedik-e az állatokkal történő belépést üzemegységeikbe.

„Az ankét győztes képtelensége egy olyan intézkedés, mely aránytalan mértékben korlátozza a vállalkozók szabad döntési jogát és feleslegesen akadályozza a gasztroüzemegységek tulajdonosait. Ráadásul Szlovákiában ismét olyasmit tiltottak be, ami külföldön megengedett”

– nehezményezte Ján Solík a Fiatal Szlovákiai Vállalkozók Szövetsége képviseletében.

Jelenleg ugyanis az éttermek tulajdonosai az állattal történő belépést a fertőzésveszélyre való hivatkozással még a nyári teraszokra sem engedhetik meg, abban az esetben sem, ha például azt kifejezetten a kutyatulajdonosok számára kívánnák fenntartani. „A megoldás az lenne, ha a tulajdonosok meghatározhatnák, hogy üzemegységükbe engedélyezik-e az állattal történő belépést, aminek alapján aztán a látogatók szabadon eldönthetnék, kívánnak-e ilyen étterembe menni. Hasonlóan, mint ahogy a tatárbifsztek fogyasztásának lehetséges veszélyeire is látható helyen felhívják a figyelmet, s ott is a vendégen múlik, hogy választja-e az étlapról” – magyarázta Solík.

A képtelen rendeletek sorában a második helyen a jogi személyekre vonatkozó azon kötelezettség végzett, miszerint minden egyes hulladék fajtájáról és mennyiségéről, illetve az azokkal való gazdálkodásról kötelezően nyilvántartást kell vezetni. Ez a hulladék minden fajtájára vonatkozik, nem kizárólag a veszélyes, illetve nagy mennyiségű hulladékra. Mindez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a vállalkozónak minden egyes hulladékról nyilvántartást kell vezetnie, például az irodaszerek csomagolásáról is. „A hulladéktörvény abszurditásai az utóbbi években vezetnek az ankéton, ennek ellenére némely módosításokat kivéve hiába várunk a pozitív változásra”- mondta Ján Solík.

A harmadik helyen a Szociális Biztosító ellenőrzéseinek túlzottan bürokratikus volta végzett. Ez egyrészt a cégektől az ellenőrzések során megkövetel olyan iratokat, amelyekkel maga is rendelkezik, másrészt a munkaadóknak az ellenőrzés után és az intézkedések foganatosítását követően írásbeli jelentést kell készíteniük azok teljesítéséről és a hiányosságokért felelős alkalmazottakkal szembeni eljárásról. Ilyen kötelezettség semmilyen más intézmény esetében nem létezik, ráadásul a kidolgozás elmulasztása újabb ellenőrzést von maga után.

Alig lemaradva, szorosan a negyedik helyen végzett a mezőgazdasági minisztérium, azzal az értelmetlen intézkedéssel, hogy a kistermelőktől származó alapanyagokat tilos vállalkozás céljaira felhasználni, ezek csak saját árusításra használhatók. Tehát ha lenne is kereslet a házi alapanyagokból készült termékek iránt egy másik cég részéről, ezek nem forgalmazhatók. „A tárcának nem kéne foglalkoznia a háztáji termelők támogatására létrehozandó alappal és annak okán új adókat bevezetnie. Ehelyett a háztáji termelőket a felesleges bürokrácia megszüntetésével kellene támogatni, s ebben az első lépés mindjárt a kistermelők termékei árusítási tilalmának megszüntetése lehetne” – jelentette ki a Szlovákiai Vállalkozók Szövetségének elnöke, Ján Oravec.

Összességében véve a bürokratikus értelmetlenségek kiagyalóinak sorában idén a munkaügyi és szociális minisztérium, továbbá a pénzügyi tárca jeleskedett a leginkább.

Tartalmukat tekintve a „jelöltek” közel egyharmadát a kétszeresen végzendő kötelezettségek jelentették. Az első tíz között végzett a végkedvezményezettek egyszerre két nyilvántartásba való vétele és a vállalkozók azon kötelezettsége, hogy az adóhivatalnak be kell jelenteniük a vállalkozói számlájukat.

S hogy mi haszna van mindennek? A bürokráciára természetéből adódóan jellemző, hogy nehezen „mozdul“, azaz rugalmatlan, de ha ily módon, úgymond „citrom-díjban részesülve” szembesítik a legképtelenebb intézkedéseivel, akkor elvétve azért történni szokott valami…

(WebNoviny.sk/Felvidék.ma)