Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma

„Megmaradt a magyar emberek életösztöne, ami képes a nemzetet megtartani. Fontos, hogy össze tudunk végre fogni. Mindebben Orbán Viktornak történelmi léptékű érdemei vannak, aki összefogást tudott kovácsolni a V4-ek között” – hangzott el Bayer Zsolt királyhelmeci előadásában pénteken.

Bayer Zsolt író, újságíró, publicista telt házas előadást tartott december 6-án Királyhelmecen a Bodrogközi Magyar Közösség Házában. A népszerű előadó nem először járt a városban a Lórántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás meghívásának eleget téve.

Az előadót és a jelenlévőket Pásztor István, a programot szervező társulás elnöke, és egy négyéves kisfiú kedves szavalata köszöntötte.

Bayer Zsolt a történelemben ötszáz évre visszatekintve indította előadásának fonalát azzal a szándékkal, hogy a mai európai állapotokhoz vezető folyamatokat feltárja. Ezt követően a kialakult körülményeket figyelembe véve belehelyezte a magyarságot a jelenkor Európájába, méltatta az elért eredményeket, és biztató jövőképet vázolt fel az összmagyarság számára.

Az előadót és a jelenlévőket Pásztor István köszöntötte (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

A történelmi visszatekintés kiindulópontja a reformáció, tehát az 1517-es év volt. Az egyház megreformálására irányuló törekvések a vallás és a kereszténység megmaradását célozták, vissza akarták vezetni az egyházat a gyökerekhez. Ezek a szellemi folyamatok gyökeres változást eredményeztek Európa arculatában, de fontos tényező a változások esetében, hogy a társadalom készen álljon a szellemi változások befogadására. Az akkori változások igényét valójában az 1502-ben Peter Henlein nürnbergi lakatosmester által megalkotott „nürnbergi tojás”, vagyis a világ első zsebórája jelezte.

Mindaddig az idővel kapcsolatban a harangszó igazította el az embereket, ám a zsebóra feltalálásával megfosztották az időt szakrális jellegétől.

A reformáció nélkül ma Európa biztosan nem lenne az, ami, de az európai átalakulások negatív folyamatát fémjelzi, hogy mára az idő egykori szakrális jellege helyett a gyakran hangoztatott „az idő pénz” szlogen vált mindennapi kijelentéssé.

A mindent pénzben mérés pedig manapság éppen az egyik legnagyobb probléma, tehát az egykori jóhiszemű törekvések valamiért rossz vágányra tévedtek.

Bayer Zsolt (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Az idő kerekét tovább forgatva, száz-kétszáz éveket ugorva az előadó néhány szimbolikus jelentőségű történelmi dátumot és eseményt említett mindezek gyökereként:
1717 (London), a szélsőséges individualizmust magában hordozó eszme elterjedése, amely a mai őrülethez vezetett.
1787 (Franciaország), a Szabadság! Egyenlőség! Testvériség! címszó alatt nagyszerűnek induló változások más irányt vettek, és Bayer szerint a jakobinus diktatúrából is eredeztethető mindaz, ami tönkretette a világot.
1917, bolsevik forradalom, tömeggyilkosságok, Gulag,….
2017: végkifejletéhez közeledik az ötszáz éve elindult folyamat, melynek negatív hozadéka az értékvesztés, az identitásvesztések folyamata.

A liberalizmus, amelynek eszméje egykor a nemzetállamok megerősítése volt, mivé lett? Ennek jegyében folyik az európai emberek identitásának – vallási, nemzeti és nemi identitásának – elvétele.

Van-e ebből kiút, s ha igen, mi volna az? Érdemes-e még reggel felkelni? – tette fel a kérdést az előadó.

Bayer Zsolt igennel válaszolt a kérdésekre. Most, Európa jelen állapotában mi vagyunk a történelem nyertes oldalán. Mi vagyunk Európa reménysége, mert a nagy „agy- és lélekvesztésből” szerencsére kimaradtunk, így szellemileg és lelkileg toronymagasan előzzük a Nyugatot.

Telt ház várta Bayer Zsoltot Királyhelmecen (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Megmaradt a magyar emberek életösztöne, ami képes a nemzetet megtartani. Fontos, hogy össze tudunk végre fogni. Mindebben Orbán Viktornak történelmi léptékű érdemei vannak, aki összefogást tudott kovácsolni a V4-ek között.

Küldetésünk van, nem veszíthetünk el semmit, sem a hagyományainkat, sem az identitásunkat, sem az értékeinket, hiszen ez a kincsünk, és mit hagynánk akkor örökül gyermekeinknek, unokáinknak… „Mi lettünk Európa jövője” – fogalmazott az előadó, figyelmeztetve, hogy jól kell sáfárkodnunk a ránk bízott lehetőségekkel, ez a dolgunk!

Bayer gondolatébresztő szavai és őszinte, a közönséget magával ragadó előadásmódja a jelenlévőket kérdések feltevésére ösztönözte, amelyek nem maradtak válasz nélkül.