Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek karácsonyi éjféli szentmisét celebrál a budapesti Szent István-bazilikában 2018. december 24-én. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek; Bogárdi Szabó István a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke; Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke karácsonyi gondolataiból idézünk.

A karácsonyi történetben József példája arra tanít, hogy merjük Isten elé vinni gondjainkat – mondta Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke karácsony első napján a budavári evangélikus templomban tartott ünnepi istentiszteleten.

A püspök prédikációjában arról beszélt: Máté evangéliuma József szemszögéből beszéli el Jézus születését. József, aki szembesül vele, hogy jegyese gyermeket vár, el akarja bocsátani őt. Mielőtt azonban elhamarkodottan döntve megalázná Máriát, megosztja gondját Istennel.

Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke ünnepi istentiszteletet tart a budavári evangélikus templomban karácsony első napján, 2018. december 25-én. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Az angyal szavai nyomán pedig felismeri, hogy „a gyermek nem Mária hűtlenségének, hanem Isten hűségének a jele”.

Ma sem találhatunk jobb megoldást, minthogy Isten elé vigyük gondjainkat, mert ő ma is küld angyalokat, talán egy lelkipásztor, egy testvér vagy egy barát személyében, akik képesek új megoldásokat kínálni

– tette hozzá Fabiny Tamás.

***

Karácsony történetében Isten választás elé állítja az embereket – mondta a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke karácsonyi igehirdetésében kedden, december 25-én.

Bogárdi Szabó István Budapesten, a Budahegyvidéki Református Templomban arról beszélt, az embereknek arról kell dönteniük, hogy Istent magasztaló, benne bizakodó hívők lesznek-e, vagy a sátán cselédje, akinek meglesz ugyan mindene, ami ebben a világban szükséges, de a gonosz ott ül a nyakán, mint egy despota.

A karácsony a legszebb történet, mert ebben a történetben van élet, megváltás, ámulat, áhítat, hódolás. Hozzátette: ha elfelejtjük a karácsony történetét, az olyan, mintha elfelejtenénk lélegezni, szeretni.

Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke igét hirdet a karácsonyi istentiszteleten a Budahegyvidéki Református Templomban 2018. december 25-én. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke megjegyezte, karácsony története azt tanítja meg,

hogyan lép a szorongás helyébe felülmúlhatatlan öröm, a gyötrődés és harc helyére szent ámulat, és hogyan lép a hódítás helyébe a szent hódolás.

Felidézve Kálvin János tanításait azt mondta, aki le tud borulni Isten előtt, azt soha senki és semmi nem tudja térdre kényszeríteni. Ebben, a hódolásban nyílnak fel Isten nagy titkai.

A kegyelem asztalához, Isten jóságához, örökkévaló hűségéhez és áldásához a mi hódolásunkon keresztül vezet az út

– hangsúlyozta. Hozzátette, az ember csak akkor részesülhet Isten kegyelmében, ha tiszteletet tesz, imádja, nem harcol, nem követel és nem hódít, csak hódol. Az istentisztelet úrvacsoraosztással fejeződött be.

***

Isten párbeszédre hív és boldoggá akar tenni minden embert – mondta Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a fővárosi Szent István-bazilikában szenteste, december 24-én. A zsúfolásig telt székesegyházban Erdő Péter arról beszélt: Isten nagy terve az egész emberiség szabadulásának és boldogságának nagyszerű ajánlata.

Arra hív minket, hogy túl a tér és az idő határain az ő szeretetében boldogok legyünk.

Ezért mondja az angyal a pásztoroknak: „Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek, szabadító született nektek Dávid városában.”

A bíboros azt kérte: örüljünk Jézusnak, aki társunk marad az idők végéig, és osszuk meg másokkal is „ezt az alapvető, nagyszerű örömet”!

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek karácsonyi éjféli szentmisét celebrál a budapesti Szent István-bazilikában 2018. december 24-én. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Ne sajnáljuk az időt arra, hogy „szeretetben együtt legyünk. Mert ha arra figyelünk, hogyan szerezhetünk másnak örömet, egyszerre csak azt fogjuk észrevenni, hogy mi is boldogabbak vagyunk” – fogalmazott.

És akkor hozzánk is elérkezik a béke. Akkor rajtunk keresztül is előrehalad a nagy terv, amely minden emberi szándékot és elgondolást meghalad

– tette hozzá. Erdő Péter kitért arra is: karácsonykor Isten „nemcsak megmagyarázza nekünk a tervet, amely a mi értelmünket meghaladja, hanem eljön közénk, közösséget vállal velünk. Gyöngék közt gyönge lesz, szegények közt szegény, elnyomottak közt eltiport és megalázott. Szenvedő a szenvedőkkel”, és közben „mégis erős Isten”.

Ezzel pedig „villámként hasítja szét az emberi gondolkodás látóhatárát. Megmutatja, hogy a gyöngeség összefér az erővel, mert a történelemnek és az emberi életnek célja van” – mondta a bíboros.

(mti/Felvidék.ma)