Nánán köszöntik az új esperest, Dr. Fóthy Zoltánt (Fotó: Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)

A magyar katolikus hívők körében egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy a pozsonyi Comenius Egyetem teológiai karáról az utóbbi években nem kerül ki magyar anyanyelvű lelkész, de még a magyar nyelvet beszélő szlovák pap is ritkaság…

Ma, amikor keresztény vallásunk üldözése folyik világszerte, mintha társadalmunk – még inkább a felvidéki magyarság – nem látná a fenyegető veszedelmet. Sajnos, az 1990 után történt változások sem jobbítottak a helyzeten,

az ország déli részén egyre inkább kiüresednek a templomok, s a papi hivatás nem vonzó a mai fiatalok számára.

Középkorú, avagy idősödő papjaink nem mindig bírják a rájuk háruló sok feladat ellátását. S ehhez jön az is, hogy a legdélibb településekre nem egy alkalommal kerülnek a magyar nyelvet egyáltalán nem beszélő katolikus lelkészek. Közülük pedig nagyon kevés, aki rövid időn belül megtanul magyarul.

Az utóbbi években Párkányban is szinte évente történtek változások. A csaknem hetven százalékban magyar lakosságú városban, és a hozzá tartozó nánai filiában nagy tömegben élnek a magyar katolikusok.

Ez év nyarán az egy évet itt szolgált fiatal magyar káplán helyébe egy olyan fiatal szlovák lelkész került, aki megszólalni sem tudott a szlovákon kívül más nyelven.

Az esperes Magyar Károly volt kénytelen vállalni a napi egy magyar misét, a vasárnapi három misét, és még a nánai vasárnapi szentmisét is, valamint a magyar nyelvű temetéseket, ünnepi szertartásokat. Ez év decemberétől őt nyugdíjazták, szülőfalujába, Besenyőre költözött.

Helyébe december 3-án a párkányi Szent Imre plébániatemplomban Durčo Zoltán megyei helynök avatta esperessé a december 1-jén ide helyezett dr. Fóthy Zoltán lelkiatyát.

Dr. Fóthy Zoltán zselízi születésű, egyetemi tanulmányait Pozsonyban végezte, majd a nagyszombati egyetem teológiai karán doktorált. Plébánosként szolgált Somorján, Illésházán és Nagysallóban. Innen helyezték őt a párkányi plébániára.

Mint az ilyenkor lenni szokott, a nagysallói hívek szomorúságára, s a párkányiak örömére, e Duna menti kisvárosban nagy-nagy szeretettel fogadták őt.

A második adventi gyertya meggyújtása Nánán (Fotó: Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)

Külön öröm a nánaiaknak, hogy a magyar misék, szertartások továbbra is biztosítva vannak. Molnár Dezső, Nána község polgármestere már advent első vasárnapján vele gyújtotta meg a templom előtti adventi koszorú első gyertyáját, melyet a lelkiatya megáldott. Advent második vasárnapján a szentmise keretében köszöntötte őt az önkormányzat, kihangsúlyozva, hogy megnyugvást jelent a nánai hívőknek, hogy anyanyelvükön hallgathatják az Igét. Kifejezte valamennyiünk óhaját, hogy a most felavatott esperes-plébános hosszú ideig legyen Párkányban és Nánán Isten szolgálatában.

A szentmise végén Hajtman Borbála hitoktatónak, pedagógusnak névnapja alkalmából is megköszönték a kántori munkát, hogy eddig is segítette az egyházi élet szertartásait, s kérték, továbbra is legyen a nánaiak szolgálatára.

A második adventi gyertyát hárman, együtt gyújtották meg a templom előtti koszorún.