Kép: Aktuality.sk

Az iskola-, tudományos, kutatási és sportügyi tárca néhány nappal karácsony előtt tette közzé a kutatások ösztönzésére nyújtott támogatásainak listáját, melynek sikeres pályázóit olvasva az Állítsuk Meg a Korrupciót Alapítvány tagjaiban kétségek merülnek fel az értékelés szempontjaira vonatkozóan.

Olyan cégeket találtak ugyanis támogatásra érdemesnek, melyek nemrégen alakultak, vagy eddig nem foglalkoztak kutatással. Mindez emlékeztet az eurós alapok esetére, ami miatt korábban Plavčan távozni kényszerült a miniszteri posztról. Az alábbiakban az alapítvány Denník N lapban közölt megállapításai olvashatóak.

A minisztérium 2018. szeptember 21-én hirdette meg a pályázatát, melyek támogatásai ezúttal nem az uniós alapokból történnek, hanem állami költségvetésből, céljuk pedig a kutatás és fejlesztés, valamint azok eredményei gyakorlati alkalmazásának támogatása. A tervezetek kidolgozására a cégeknek egy hónapjuk volt, hasonlóan mint az előző fordulóban, 2015-ben.

A meghirdetett négy területről összesen 43 cég pályázott, 30 lett eredményes.

A legnagyobb összegű támogatást, csaknem 4 millió eurót Martin Babiar cégei kapták. Babiar a Denník N információi szerint Andrej Dankóval együtt tevékenykedett az SBS Dynasty cég felügyelőtanácsában. Dankónak ebben a cégben állítólag 15 százalékos részesedése volt. A cégjegyzékben nem szerepel Babiar neve az SBS Dynasty társasággal kapcsolatban, a dokumentumjegyzékben viszont a Denník N szerint igen. Danko és Babiar utoljára 2003-ban voltak együtt a felügyelőtanács ülésén. Danko a múltban a Babiarhoz fűződő viszonyával kapcsolatban a szóvivőjén keresztül azt nyilatkozta, hogy a felügyelőtanács tagjaiként találkoztak, ám ő munkája során emberek százaival kerül kapcsolatba, akik mind maguk felelősek a tetteikért.

Egy Martin Babiar nevű személy szerepel a Gorilla-aktákban is, mint az ukrán maffia szlovákiai képviselője, aki közeli kapcsolatban áll Miroslav Gumannal, az SBS Dynasty tulajdonosával.

Guman a Szlovák Információs Szolgálatnál dolgozott korábban, s ismeretségben állt Pavol Paškával, aki a parlament épületében találkozgatott vele. „Miroslav Guman ugyancsak régen együttműködik és baráti viszonyban van Martin Babiarral, aki Szlovákiában az ukrán szervezett bűnözői csoportokat képviseli,” olvasható a Gorilla-aktában.

Az említett Guman a Denník N szerint Danko szomszédja volt. Az Állítsuk Meg a Korrupciót Alapítvány Babiar álláspontját kérte az ügyben, amire válasz a Futurum Dynameis társaságtól érkezett, melynek ő az ügyvivője. „Nem tudjuk eldönteni, konkrétan milyen Martin Babiarról van szó. Ing. Martin Babiar, cégünk ügyvezetője ellen soha nem folyt vizsgálat vagy megkeresés, és nem képviseli, soha nem is képviselte semmilyen szervezett bűnözői csoport érdekeit,” olvasható az állásfoglalásban.

A minisztérium a pályázati felhívásban a támogatás feltételeként szabja a további partnerekkel, főként tudományos és kutatótevékenységet folytató intézményekkel, főiskolákkal, a Szlovák Tudományos Akadémiával és az ágazati kutatóintézetekkel történő együttműködést. Esetleg „kapcsolódást vállalkozói szövetségekkel, társulásokkal és cégekkel, melyek a jelenlegi nemzetközi munkamegosztásban részt vevő, döntő fontosságú iparágakban tevékenykednek”.

Babiar három cége kapott támogatást, melyek kölcsönösen kapcsolódnak az együttműködő partnerhez.

Kettő közülük, a DB Biotech és a FUTÚRUM DYNAMEIS ugyanis partnermegoldóként a GASTECH céget tünteti fel. Ennek két alkalmazottja van és semmilyen elérhető referenciákkal nem rendelkezik, tulajdonosa Emília Tomková, weboldalának domainjét Jaroslav Tomko jegyeztette be. Ő kommunikál a cég nevében, aki a ZINCHEM cégnél együtt dolgozott a DB Biotech Peter Tkáč nevű társtulajdonosával és Babiar sokéves kereskedelmi partnerével. A DB Biotech támogatást kapott és társmegoldóként szerepel Babiar harmadik dotált cége, a FUTÚRUM, Kft. Michalovce projektjében.

A GASTECH cég úgymond segít Babiar cégeinek az environmentális vegyészet területén végzett kutatásokban, valamint a DNA, a proteinek és az enzimek vizsgálatára, s azok szervezetre gyakorolt hatásának kutatására szolgáló technológiák fejlesztésében. Babiar három támogatott cége közül kettő székhelye azonos címen van, a volt Jalta szálló épületében. Erre 2013-ban Babiar cége uniós alapokból az idegenforgalom fejlesztését célzó támogatásban részesült. 2015 májusában a minisztérium Babiar cégével támogatási szerződéskiegészítést írt alá.

A FUTÚRUM cég úgy fejlesztette az idegenforgalmat, hogy a szállót 2017 augusztusában bezárta,

majd pedig ugyanitt fejlesztési tevékenységbe kezdett. Erre ismét támogatást kap, ezúttal az állami költségvetésből.

Érdekes átalakuláson ment át egy további támogatott cég, az ITS. Testvércégének is jól megy a szomszédos Csehországban, ott 15 megrendelést nyert el csaknem 1 millió euró értékben a vasúttársaságtól. Csakhogy a két cég ügyvezetőjét a cseh Hospodárské noviny lapnak nem sikerült sem a weboldalán keresztül, sem telefonon, sem telefonüzenet útján elérni.

Szlovákiában a cégnek a mérnöki matematika területének fejlesztését kell megoldania, ami azért érdekes, mert az új kormány fellépése után a Mezőgazdasági Kifizető Ügynökségtől még 609 ezer eurót kapott uniós alapból egy vidéki pékség építésére. Az ügynökség nem mellesleg szintén az SNS-es minisztérium alá tartozik.

A kutatás ösztönzéséről szóló törvény kimondja, hogy azoknak a cégeknek, melyek állami támogatásért folyamodnak, nem lehet tartozásuk.

Az uniós alapokból történő támogatás esetén ezt a feltételt nemcsak a tervezet benyújtásakor, hanem annak megvalósítása alatt is teljesíteni kell. A minisztérium azonban úgy oszt állami támogatást, hogy ennek a feltételnek a teljesítését a projekt futamideje alatt nem követeli meg. A támogatott cégek között szerepel a SOLMEA cég, melynek adótartozása van, tulajdonosa pedig Andrej Jenča, a kassai L. Pasteur Kórház klinikai főorvosa.

A SENZOR cégnek az orvoslaboratóriumi technológia fejlesztésével kell foglalkoznia, ezzel szemben a weboldala alapján főként automatizációs tevékenységet folytat, mosdók, illemhelyek szenzorait gyártja, az orvoslaboratóriumi technológiához a vállalkozása cégjegyzékben szereplő egyik területének sincs köze.

Csaknem 1,4 millió eurót kapott az oktatásügyi minisztériumtól a MABPRO, itt tevékenykedik Jaromír Pastorek professzor, a Szlovák Tudományos Akadémia volt elnöke, akit annak közgyűlése váltott le ebbéli tisztségéből. Ezt követően a kormány kreált neki egy funkciót, ő lett a kutatási és innovációs kormánymegbízott, ezt a posztot jelenleg is betölti.

Kutatási és fejlesztési támogatásokat először Ján Mikolaj minisztersége idején, 2009-ben osztottak. A támogatás célja a kutatás és fejlesztés, valamint ezek eredményei gyakorlati alkalmazásának támogatása. A 2 millió euróig terjedő támogatásról akkor maga a miniszter döntött, miközben nem kötelező érvénnyel figyelembe vehette két független szakértő véleményét. A nagyobb összegeket már a kormánynak kellett jóváhagynia.

Jelenleg egy legalább három tagból álló bizottság választja ki a támogatásra érdemes projekteket, a szerződéseket pedig a miniszter írja alá.

Az alapítvány a későbbiek során is foglalkozik majd az üggyel.

(Denník N)