Az intézmény látványterve

A Magyarország Kormánya által meghirdetett Kárpát-medencei óvodafejlesztési programba a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is bekapcsolódott. Ennek keretében a Felvidéken is több új óvoda és bölcsőde építése kezdődhetett meg a gyülekezetekben. Közéjük tartozik Királyhelmec is, ahol a templom kertjében épülne meg egy új egyházi oktatási intézmény két óvodai és egy bölcsődei osztállyal.

Az Egyetemes Egyház elöljárói a program meghirdetésétől kezdve úgy tekintettek Bodrogköz központjára, Királyhelmecre, mint az új óvodák egyik lehetséges helyszínére. Ennél örvendetesebb az, hogy látva a szükséget és az Isten által adott lehetőséget, valamint felismerve az új szolgálat lehetőségét a felnövekvő nemzedék irányába,

az egyházközség elöljárói, presbiterei pozitívan fogadták egy új keresztyén óvoda alapításának lehetőségét és egyhangúlag az ügy mellé álltak.

Az elmúlt év elején az egyházközségi közgyűlésen jelenlévők is örvendetesnek tartották, hogy sok évtized után újra lehet egyházi oktatási intézmény a városban. E döntés óta mintegy másfél év telt el, amelynek hónapjaiban több egyeztetés is történt Királyhelmec város vezetőivel, illetve a programot koordináló egyházi bizottsággal. Komoly gondot okozott egy megfelelő nagyságú telek felkutatása, amely azt eredményezte, hogy

a templom kertjében épülhet meg Isten segítségével az új egyházi oktatási intézmény.

Az intézmény látványterve

A tervek szerint két óvodai és egy bölcsődei osztály kap majd helyet az új épületben, és emellett a működéshez szükséges infrastrukturális háttér – közösségi tér, konyha, étkező, játszótér – is kialakításra kerül. A város új magyar tannyelvű óvodájában hangsúlyt kap a keresztyén értékek mentén való nevelés, ami elsősorban a gyerekekre van hatással, de remélhetőleg a gyermekek családjára és ily módon a szűkebb értelemben vett társadalmi közegre is kihat majd. A cél a keresztyén szellemiségben történő nevelés során annak a lelki többletnek a felkínálása, amit a világi intézmények alapvetően nem tudnak nyújtani (nem is feladatuk), s amely többletet a nem keresztyén szakembereknek is el kellene ismerniük.

Nyilvánvalóan nagy feladat vár a gyülekezetre, amely a történelem nagy fordulópontjaihoz hasonlóan sok tekintetben meghatározhatja egyházközségünk jövőjét és a formálódó intézmény kapcsán a ránk bízottak jövőjét is.

Egy új szolgálati lehetőségnek az elején vagyunk, amely sok váratlan helyzetet, de ugyanakkor sok áldás lehetőségét is magában hordozza.

Ezek az áldások azonban nemcsak a gyülekezetünkre, s nem is csupán a reformátusokra – még ha a feladatot elsősorban nekünk kell is vállalni –, hanem mindazokra kiterjednek, akik imádságos szívvel, támogatói szándékkal tudnak a királyhelmeci keresztyén óvoda és bölcsőde ügye mellé állni.

(Reformata.sk)