Dr. Kucsera Ferenc oldalági rokonai a megkoszorúzott emléktáblánál (Fotó: Ševeček Judit)

Június 25-én lesz száz éve, hogy dr. Kucsera Ferenc lévai születésű, szentendrei római katolikus káplán a Tanácsköztársaság időszakában 27 évesen mártírhalált halt a szentendrei Duna-parton. Emlékezve a közkedvelt fiatal káplánra és személyével példát állítva a mai ifjúságnak, Szentendre városa az idei évet Dr. Kucsera Ferenc-emlékévvé nyilvánította.

Az emlékév alkalmából március 19-én a Lévai Szent László Kör a lévai Reviczky Házban emlékezett a város híres szülöttére, hogy a lévaiak ismételten felelevenítsék híres földijük életének jelentős állomásait és lelkiekben is rá tudjanak hangolódni az év hátralevő részében tervezett szentendrei és lévai eseményekre.

Az esemény egy közös fohásszal kezdődött, majd a Müller Péter, a kör elnöke gazdag képanyagot és kordokumentumokat vonultatott fel, vetített előadásban mutatva be a mártír káplán életét. Többek között megtudhattuk, hogy Kucsera Ferenc 1892. szeptember 23-án született Léván. Édesapja Kucsera Lajos, a szegény sorsú lévai asztalosmester, édesanyja a nagyrákói Féja családból származó Féja Mária volt.

Az érdeklődő közönség (Fotó: Ševeček Judit)

Elemi iskolai tanulmányait és a piarista gimnáziumot Léván végezte. Érettségi után, 1911-ben teológiai tanulmányait az Esztergomi Papnevelő Intézetben kezdte, majd kiváló eredményei elismeréséül a bécsi Pázmáneumban fejezte be, ahol teológiai doktorátust is szerzett. 1915 nyarán az esztergomi bazilikában Csernoch János hercegprímás szentelte pappá.

Mint újmisés került első szolgálati helyére, Szentendrére káplánnak.

Itt különösen az iskolai hitoktatás során a gyerekekkel való szeretetteljes foglalkozással és a helyi  katolikus legényegyletben végzett lelkipásztori tevékenységével sikerült a katolikus és nem katolikus szentendreiek rokonszenvét is kivívnia.

Látva az I. világháború zűrzavarában erősödő egyházellenes mozgalmakat, gyakran jelentetett meg a sajtóban egyházát védő cikkeket is. 1919 tavaszán, a Tanácsköztársaság győzelme után letartóztatták, de hűséges hívei nyomására szabadon bocsátották. 1919 nyarán a Tanácsköztársaság ellen kitört szentendrei forradalom leverése után, az annak kezdetét jelző félrevert templomharangok kapcsán vallatták őt, de ő a „magamról már mindent elmondtam, amit tudok – másokról nem mondok semmit“ utolsó szavaival életét áldozta egyházáért és másokért.

Huszonhét évesen, a Duna-parton végezték ki 1919. június 25-én. Többszöri exhumálás után sírja ma a szentendrei kálvárián van. Emlékhelyeit 1950 után felszámolták, majd 1993-ban a Duna-parton, nem messze kivégzésének helyétől, öntöttvas emlékkeresztet állítottak a szentendreiek.

Ma a Magyar Katolikus Egyház dr. Kucsera Ferencet vértanúi között tiszteli. Az előadó kiemelte, hogy Német László (* Kürt, 1886 – † Szentendre, 1959) néhai szentendrei plébános egykoron így jellemezte Kucsera Ferenc tettét: „A jó pásztor életét adja juhaiért. Kucsera Ferenc meghalt a magyar családért, a magyar haza élő sejtjéért. Ezért halála nemcsak hitének, hanem hazafiúi és felebaráti szeretetének is tanúbizonysága.” A kör elnöke Kucsera emlékének sokrétű szentendrei ápolásával is megismertette a hallgatóságot.

Dr. Kucsera Ferenc gondolati emléktáblájának megkoszorúzása (Fotó: Ševeček Judit)

Ezt követően az emlékező hallgatóság átvonult a Reviczky Ház szomszédos közösségi helyiségébe, ahol a „Lévai történelmi arcképcsarnok – Gondolati emléktáblák” állandó tárlat tekinthető meg. A mártír káplán volt lévai iskolája, a Lévai Piarista Gimnázium temploma bejáratánál még 2012-ben gondolatban elhelyezett emléktábláját dr. Kucsera Ferenc oldalági rokonai, a lévai Kiss Ferencné és a Kucsera család lelkes családfakutatója, az ipolysági Kucsera András koszorúzták meg, egy égő mécsest helyezve el annak közelében.

Ezt követően a jelenlevők közösen fohászkodtak Kucsera lelki üdvéért, a közbenjárásáért. A szép esemény végén részletek hangzottak fel az „Isten hazánkért…” kezdetű szép egyházi énekünkből, szentjeink, boldogjaink, hitvallóink életét Jánossy Gábor szövege alapján egy-egy versszakban megénekelve. A részlet tartalmazott egy új versszakot, melyet a kör elnökének dr. Kucsera Ferenc iránt érzett tisztelete ihletett:

Léva szülöttje, Szentendre káplánja,
Kucsera Ferenc hitünk szószólója,
Ki életét a juhaiért adta, magát feláldozva.

 Sokaknak könnyeket csalt szemébe a közös fohászkodás és a földink mártírhalálát megéneklő sorok. A felemelő pillanatok után egy újabb kellemes meglepetés következett, a kör elnöke bejelentette, hogy

2019 szeptemberétől a Lévai Szent László Kör szervezésében évi rendszerességgel kezdetét veszik –  Kucsera Ferenc születésnapja alkalmából – a Lévai Dr. Kucsera Ferenc Emléknapok sorozata, melynek célja emlékének, valamint boldoggá avatási imamozgalmának rendszeres ápolása és lévai kultuszának megteremtése.

A mártír káplán szülővárosának katolikus magyar közössége szerény eszközeivel ily módon szeretne hozzájárulni dr. Kucsera Ferenc boldoggá avatási eljárásának mielőbbi megkezdéséhez és annak révbe jutásához.