A Lévai Szent László Kör szűkebb tagsága (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

Idén tavasszal ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját a Lévai Szent László Kör. A jubileum kapcsán a kör elnöke részletes történelmi előadással tekintett vissza az elmúlt évtizedre a Reviczky Ház nagytermében.

A közös imádkozással kezdődő alkalmon Müller Péter, a Lévai Szent László Kör vezetője kifejtette,

a közös ima egy módja a közösségi hálaadásnak az elmúlt tíz évért, s egyúttal fohászkodás a további tevékenységért, a gondviselésért.

Előadása elején felvázolta a lévai magyar katolikus közösség bő egy évtizeddel ezelőtti helyzetét.  A 2008-as nagy egyházmegyei közigazgatási reform jelentősen befolyásolta a lévai közösséget, hiszen a besztercebányai püspökség legnyugatibb esperessége lett.

Közös imádkozással kezdődött a rendezvény (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Ezáltal részben elszigetelődtek a város magyar hívei. A helyzetet tovább nehezítette, hogy fokozatosan csökken a magyar nyelvű szentmisék száma. Míg egykor szinte naponta volt magyar szentmise, mostanra két hétköznapi és egy vasárnapi délelőtti magyar szentmisét tartanak.

Mint az előadó jelezte, 2012 őszén vetődött fel a lévai magyar hívek között a kör alapításának gondolata.

„Volt miből kiindulnunk, hiszen a városban korábban jól működő katolikus egyletek voltak” – szögezte le. Ezek közül a legjelentősebb volt az 1894-ben alakult Katolikus Kör.

Müller Péter, a kör elnöke tartotta a történeti előadást (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Ezekre a hagyományokra építve 2012. december 8-án szándéknyilatkozatot írtak a Lévai Szent László Kör megalakulásáért. A dokumentumban lefektették a kör céljait is, nevezetesen

a keresztény hagyományok ápolását, keresztény értékek terjesztését, a keresztény hit elmélyítését, a fiatalokkal való foglalkozást, valamint a magyar keresztény kultúra ápolását, terjesztését és gazdagítását – vázolta fel a kör vezetője.

A kör a Reviczky Házban talált otthonra, a mai napig itt tartja rendezvényeinek jelentős részét. Az első rendezvényére 2013 januárjában került sor. A Lévai Szent László Kör alakuló közgyűlésére 2013. április 23-án volt.

A Reviczky Ház nagytermében gyűltek össze (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A kör elnöke Müller Péter lett, alelnökké Ivkovič Sándort, titkárrá Ivkovič Krisztinát, pénztárossá Kevély Mónikát, elnökségi tagokká pedig Ivkovič Melindát, Müller Évát és Papp Zsoltot választották.

A logó megálmodója Szabó Ottó (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A megalakulástól kezdve igyekeztek minél szélesebb tevékenységi kört kialakítani, ezáltal erősítve a lévai magyar katolikus közösséget.

Saját programjaik mellett bekapcsolódtak a városban működő magyar szervezetek által rendezett eseményekbe, a nemzeti ünnepeinkről való megemlékezésekbe.

A kör zászlaja sok helyen megfordult az elmúlt években (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Évente több zarándoklatot tartanak, rendszeres résztvevői mások mellett a július folyamán Nyitrán megtartott Szent László-emlékmiséknek. Egyházi ünnepeinkhez kapcsolódóan keresztúti ájtatosságot tartanak.

Mint ahogy az alapszabályban megfogalmazták, fontosnak tartják a fiatalokkal való szoros kapcsolatot. Így az adventi időszakban ünnepváró foglalkozásokat szerveznek számukra.

Pintér Zoltánnak köszönhetően több ének is született a körről (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

2015 óta Lévai Csengettyűszó néven saját havilapot adnak ki a fiatalok részére.

Ehhez kapcsolódóan vetélkedőket, rajzpályázatokat szerveznek és a gyerekeket keresztény és egyetemes magyar kultúrát bemutató könyvekkel, filmekkel, kifestőkkel jutalmazzák meg. Könyvjutalomban részesítik az elsőáldozókat és bérmálkozókat.

Pár évvel ezelőtt filmklubot hoztak létre, melynek keretén belül keresztény témájú, bibliai történeteket feldolgozó filmeket vetítenek.

Egyenpólók is erősítik a kis közösséget (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A keresztény irodalom népszerűsítéséért is tevékenykednek. Az elmúlt évtizedben számos könyvbemutatót tartottak, illetve támogatták az ilyen jellegű kiadványok megjelentetését.

Felvették a kapcsolatot az egykor Léván szolgálatot teljesítő papokkal, káplánokkal, akik azóta több alkalommal celebráltak szentmisét a Szent Mihály arkangyal-templomban, s több előadásnak, beszélgetésnek voltak vendégei a Reviczky Házban.

Nem feledkeztek meg a rászorulókról sem. Az adventi időszakban tartós élelmiszert gyűjtöttek, ezt kiegészítette a húsvéti gyűjtés, ekkor a főleg az ünnepi asztalra való étkekkel lepték meg a rászorulókat.

Ugyancsak a közösséghez tartozás érzését erősítette a Lévai Szent László Kör logójának megtervezése, melynek megálmodója Szabó Ottó képzőművész. A kör jelképe felkerült a zászlójukra, majd a pólókra is, melyek azóta a zarándoklatok, kirándulások, s egyéb közösségi alkalmak elengedhetetlen tartozékaivá váltak.

Ivkovič Krisztina köszönetet mond Müller Péternek áldásos munkájáért (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Pintér Zoltán nyugállományú plébános jóvoltából hamarosan bemutatásra kerül a kör számára írt himnusz is.

A kör tagjai fontosnak tartják a magyar identitást erősítő emlékévekhez való csatlakozásokat is. A közösség számára fontos év volt 2017, a Szent László-emlékév. A 2018-as Mátyás-emlékévről és a 2019-es Rákóczi Ferenc emlékévről sem feledkeztek meg.

Kiállítás a 10 év rendezvényeinek plakátjaiból (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A Lévához is kötődő Kucsera Ferenc vértanú pap halálának századik évfordulója alkalmából 2019-ben Szentendrével közösen kezdeményezői voltak a Kucsera-emlékévnek, majd rendszeres szervezői a lévai Kucsera Ferenc-emléknapnak.

A jelentősebb egyházi események résztvevőiként természetesen Ferenc pápa budapesti apostoli szentmiséjéről sem hiányozhattak.

Nosztalgiázás a kiállítás előtt (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A kör fontosnak tartja a regionális szakrális értékek megismertetését is. A régió működő templomai mellett az egykori jelentősebb szakrális építmények romjaihoz is ellátogattak. A lévai temetőben nyugvó magyar papok, katolikus egyházi személyek és a katolikus egyházhoz kapcsolódó világi elődök sírhelyeinek gondozását is vállalták.

Láthatóan igen széles tehát az idén jubiláló kör tevékenységi köre.

Mindezzel felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül a lévai magyar közösség erősítését szolgálják.

Tíz év a számok tükrében (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)