A komáromi szakmai találkozó résztvevői (Fotó: SZMPSZ)

A komáromi Felvidéki Magyar Pedagógusok Háza adott otthont annak a szakmai találkozónak, amelynek központjában a felvidéki magyar oktatási hálózat optimalizálása állt. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a Comenius Intézettel és Albert Sándorral közösen szervezte meg a március 22-ei szakmai alkalmat.

„A szakértői megbeszélés központi témája az oktatási hálózat optimalizálása volt. Február elején egy minikonferenciát szerveztünk ebben a témában. Ennek a folytatása volt a pénteki zártkörű szakmai találkozó” –  tájékoztatta a Felvidék.ma-t Fodor Attila, a találkozó egyik kezdeményezője.

A szakértői megbeszélésen az MKP és a Most-Híd vegyes párt oktatáspolitikai szakértői, az SZMPSZ képviselői, meghívott igazgatók és polgármesterek vettek részt. Az iskolahálózat optimalizálódását elsőként tavaly novemberben Fodor Attila, Albert Sándor és Pék László vetette fel, ehhez csatlakozott és intézményi keretet adott az SZMPSZ.

Mint jelezte:

Szlovákiában sok probléma van az iskolahálózattal. Ezek közül a legégetőbb a diáklétszám folyamatos csökkenése. Ez nemcsak a magyar iskolákban tapasztalható, a szlovák intézményekben tanulók száma is csökkent.

Ugyanakkor a diáklétszám alakulását nem követte az iskolai hálózat alakulása, szinte ugyanannyi tanintézmény működik, mint tizenöt évvel ezelőtt, miközben a tanulók száma huszonöt százalékkal csökkent – magyarázta a szakember.

Területfüggő megoldások kellenek

„Bele kellene nyúlni a hálózatba, ám ettől mindenki ódzkodik, még az állam is” –emelte ki Fodor Attila. A minisztérium az elmúlt években több koncepciót, tanulmányt dolgozott ki a hálózat racionalitása érdekében, de ezeket nem vitték végbe. Nem mernek hozzányúlni, ám nem jó, ha a hálózat ösztönszerűen működik – hangsúlyozta.

Prékop Mária, Fekete Irén és Albert Sándor (Fotó: SZMPSZ)

A találkozón megpróbálták a kialakult helyzeteket elemezni. Fodor Attila a pénteki találkozó bevezetőjeként statisztikai elemzést mutatott be az elmúlt években végbement folyamatokról. Ehhez csatlakozott Albert Sándor, aki egyfajta jövőképet mutatott be a lehetőségekkel együtt.

Optimalizációról s nem iskolák bezárásáról beszélünk! Optimális hálózat kialakításán dolgozunk, kiterjesztve a gyermeklétszámra és területi sávra

– fogalmazott a szakember. A feladatok megfogalmazásáról ugyancsak szóltak. A szlovákiai magyar oktatásügyben nincsenek erre szakemberek, intézményes háttér hiányzik. Ennek érdekében is fogalmazták meg a feladatokat.

Mint jelezte: az iskolai hálózat optimalizálására kistérségi specifikus, egyedi megoldásokat kell találni minden kis régióra. Az első lépések egyike a kistérségi fórumok szervezése Felvidék-szerte. Második lépésként a kistérségek profilját szakértőkkel kellene kielemezni. A téma gazdátlan. A cél érdekében nélkülözhetetlen a szakértői csoport összeállítása. Folytatásként kistérségi fórumokra és szakértői munkára van szükség.

Megoldási lehetőségek

Az optimalizáció sokrétű megoldását fogalmazta meg Fodor Attila. Idetartozik az óvodák és a kis létszámú iskolák összekapcsolása. Több helyen, ahol vegyes óvodák működnek a magyar tanintézményhez csatolt óvoda megerősödne, s nem utolsósorban oktatási központot alkotna – magyarázta a Comenius Intézet igazgatója. Megoldásként fogalmazta meg, hogy a nem teljes szervezettségű kis iskolák a nagyobb létszámú teljes szervezettségű iskolák tagiskolájává válhatnának. Körzeti iskolák kialakítása szintén megoldásként merült fel.

Albert Sándor és Fodor Attila tartottak kis előadást a találkozón (Fotó: SZMPSZ)

A komáromi elemzés rámutatott a középiskolai helyzet hiányosságaira. Sok a gimnáziumunk, kevés létszámmal, ahol finanszírozási és programkínálat szempontjából is gondok vannak. Észszerűsíteni kellene a létszámot, valamint a programkínálatot. Ugyanakkor a szakközépiskolai hálózat gyér, sok a kétnyelvű tanintézmény, amelyek azonban nem minden esetben nyújtanak magyar nyelvű képzéseket. Az iskolaközpontok kialakítása szintén a hosszútávú perspektívák közt szerepel.

Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke mindezzel kapcsolatban a Felvidék.ma-nak kifejtette: a szövetség fontosnak tartja az oktatási hálózat optimalizálását a szakemberek és a szakpolitikusok bevonásával. A szlovákiai magyar iskolahálózatba jelenleg 250 alapiskola tartozik, ebből 222 a magyar igazgatású és 28 a vegyes igazgatású. Négyszáz főnél nagyobb magyar tanintézményből csupán 16 van, ugyanakkor a száz főt sem meghaladó oktatási intézmények száma megközelíti a százat.