Intim zónája és magánélete mindenkinek van. De vajon igaz ez a virtuális térre is? Az interneten hol vannak a határai a privát világunknak? Mit tehetünk annak érdekében, hogy ne szivárogjanak ki személyes adataink?

Ezekre a kérdésekre keresték a választ a TANDEM trénerei a diákokkal közösen az április 2. és 4. között megvalósult Virtuális intim zóna című képzésen, melyen a Tompa Mihály Református Gimnázium Diákönkormányzata vett részt. A program célja az volt, hogy segítséget nyújtson a középiskolás diákoknak, hogy biztonságosabban legyenek jelen az online térben.

„A képzés célja, hogy a diákok figyelmét felhívja a virtuális világ veszélyeire, felelős használatára, hogy felébressze az érdeklődésüket.

Miután kritikusabbá váltak az online tér jelenségeivel szemben, és elsajátították ezt a szemléletet, nagyobb felelősséggel viseltetnek közvetlen környezetük, iskolájuk iránt is” – avat be a képzés elgondolásába Sikula Gábor, az egyik tréner.

A projekt első részében a diákok majdnem egy hétvégényi időt töltöttek együtt az alapozó tréningen, melynek során lehetőséget kaptak önmaguk és társaik mélyebb megismerésére. A program ezen fázisában az érzékenyítésnek jutott fontos szerep az olyan témák iránt, mint az intimitás, a bizalom és önbizalom, a kritikus gondolkodás és a külső és belső határok. Az önismereti munka és a csapatépítés teremtette meg az alkalmas légkört a tematikus tanuláshoz, ezután következett az egyes fogalmak és online jelenségek tisztázása.

Olyan kérdéseket járt körbe a képzés, hogy mit jelent a gyakorlatban a virtuális intim zóna, mi a digitális lábnyom, milyen kritériumokra kell figyelni, hogy ez a „lábnyom” a későbbiekben (is) felvállalható legyen, hogyan lehet meggyőződni egy adat vagy információ, esetleg egy adott személy hitelességéről.

A program második felében a diákok megismerkedtek a projektmenedzsment alapjaival is. Az ő feladatuk lesz ugyanis olyan kisprojektek kitalálása és megvalósítása, amellyel átadják a diáktársaiknak a képzésen tanultakat. „Bár a diákok internethasználati szokásai a generációs különbségekből adódóan érthetetlenek lehetnek számunkra, fontos, hogy amennyiben változást szeretnénk elérni, nem elég csak a veszélyekkel riogatni. Szükség van arra, hogy olyan formában kapják meg a segítséget, és az olyan forrástól érkezzen, amely érdeklődésben közel áll hozzájuk – ezzé a forrássá ők maguk válhatnak kortársaik számára, megsokszorozva a biztonságos internethasználathoz szükséges ismereteket” – mondta el Voda Zsófia projektvezető.

A tervezés és a kivitelezés során a diákok segítséget kapnak a képzést tartó trénerektől, így a későbbiekben is lehetőségük nyílik az egyes lépések konzultálására.

Ezzel biztosított a diákönkormányzatok szakmai támogatottsága, növelhető az iskolákban megvalósuló programjaik száma, valamint nem utolsósorban az együttműködés következtében fejlődik a diákok közötti csapatmunka is, így a projekt több szinten hozzájárul a diákönkormányzat fejlődéséhez is.

A projekt harmadik szakasza, s egyben lezárása egy közös egynapos műhelymunka lesz, ahol a diákok a trénerekkel együtt értékelik majd ki a megvalósult projektet, összegzik annak eredményét, és levonják a tanulságokat.

A Virtuális intim zóna ilyen módon évről évre biztosítja azt, hogy a diákok Dél-Szlovákia-szerte részesülhessenek az internethasználatot tematizáló és projektmenedzsmentet érintő képzésben.

A képzés a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósult meg.