Illusztráció (Fotó: pixabay.com)

Elkezdődött a beiratkozások időszaka és az idő, amikor eldönthetjük, melyik iskolába íratjuk be gyermekünket. Rajtunk, szülőkön a felelősség, hol és főleg milyen nyelven kezdi meg gyermekünk a tanulmányait.

A Felvidéken összesen 221 magyar tanítási nyelvű alapiskolából válogathatunk, ezek legtöbbje a Dunaszerdahelyi (37 iskola) és a Rimaszombati járásban (35 iskola) található. Az iskolaköteles gyermekek száma 2018-ban 31 355 volt, ez 69 gyerekkel kevesebb, mint az előző évben.

 

2010-2018 között az iskoláskorú magyar nemzetiségű gyermekek száma folyamatosan csökkent, míg 2010-ben a számuk 34 611, 2018-re  már 3 256 gyermekkel kevesebb volt.

Sajnos a csökkenés mellett ez a szám nem azt mutatja, hogy ennyi magyar nemzetiségű gyerek látogatja a magyar tanítási nyelvű alapiskolákat. Minden magyarlakta járásra jellemző, hogy a szülők gyermekeiknek nem a magyar iskolát választják. Ez a tény legjobban a Nyitrai járásban mutatkozik meg, itt a magyar anyanyelvű gyerekek 38%-a szlovák iskolába jár. Magas az arány a Tőketerebesi (32%), a Szenci (27%), a Nagykürtösi (20%) és a Kassa-környéki (17%) járásban is.

Legkisebb arány a Nagyrőcei és Rimaszombati járásban van, itt a magyar ajkú gyerekek 4%-a látogat szlovák iskolát. Ezt követi a Komáromi járás 7%-kal és a Nagymihályi valamint Vágsellyei járás, ahol 8% ez a mutató.

A családok gyermekük számára választhatnak szülőföldjükön magyar vagy államnyelvű oktatást, de ne feledjük, a döntés egyszeri és életre szóló. A magyar iskola jobb érvényesülést jelent, mert több tudást, több ismeretet nyújt, hiszen két nyelvet, két kultúrát tár a gyermekek elé. Az ismeretek megszerzésének leghatékonyabb módja az anyanyelven történő tanulás. A magyar iskola kialakítja a gyermek biztos identitását, ami abban segíti, hogy szűkebb és tágabb közösségében otthon érezhesse magát. Kívánom minden iskolaköteles gyermeknek, hogy szülei okosan és felelősen döntsenek!