Már olvasható az Irodalmi Szemle áprilisi lapszáma. A tartalomból szemezgettünk.

Az Irodalmi Szemle áprilisi számát Hizsnyai Zoltán verse nyitja, őt követi szintén lírával Nagy Márta Júlia, továbbá Kun Ágnes Laura és Z. Németh István.

Prózát ezúttal Plonicky Tamástól és Szászi Zoltántól olvashatunk. Az áprilisi lapszámban kapott helyet Nagy Hajnal Csilla Íróalakok a modernitás prózanarratíváiban című tanulmányának második része, amelyben J. D. Salinger és Sylvia Plath szövegeiről értekezik.

Koós István Jókai lélekfogalmát értelmezi Azraële története apropóján, Lénárt Tamás pedig „az autizmus emlékezéspoétikáját” vizsgálja Nádas Péter Világló részletek című művében. Kosztrabszky Réka Szil Ágnes könyvét recenzeálja. A lapszámot Nagy Csilla munkái illusztrálják.

A részletes tartalom elérhető itt: http://irodalmiszemle.sk/2019/04/irodalmi-szemle-2019-aprilis-tartalom/