Az intézményvezetők szakmai találkozójának résztvevői (Fotó: Novák Mónika)

Aktuális oktatási kérdések kerültek előtérbe az intézményvezetők Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Komáromi és Érsekújvári Területi Választmánya által szervezett szakmai találkozóján. A Patfürdőn megtartott találkozó központi témája a most elfogadott oktatási törvény volt.

„Tizenharmadik alkalommal szerveztük meg az intézményvezetők kétnapos szakmai találkozóját. Az eseményen huszonöt igazgató, valamint igazgatóhelyettes vett részt” – kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Novák Mónika főszervező, az SZMPSZ Érsekújvári Területi Választmányának alelnöke. Patfürdőn kilenc magyarok által lakott járás huszonkét oktatási intézménye képviseltette magát.

Fodor Attila előadás közben (Fotó: Novák Mónika)

Mint elmondta, főleg az új oktatási törvényre és a megváltozott szakmai követelményekre építették a találkozót. A témát Fodor Attila, a komáromi Comenius Pedagógiai Intézet igazgatójának előadása vezette fel. Az első napon a törvény szakmai anyagát boncolgatták.

„A szeptemberben hatályba lépő új szabályozást összevetettük a jelenleg aktuális törvénnyel. Arra próbáltunk rávilágítani, hogy miben tér el, azokra a részekre koncentráltunk, ahol változás várható”

– magyarázta a főszervező.

Mint a találkozón az oktatási törvénnyel kapcsolatban kifejtették, az még mindig nem teljesen világos, vannak homályos, nehezen értelmezhető részek. Rávilágítottak arra is, hogyan változik a vezetőképzés módja, ennek szervezési részével is foglalkoztak. Ismerkedtek a képzések változásával is. Mint ismeretes, a korábbi kreditalapú továbbképzést az új oktatási törvény megszünteti. Folyamatos önképzést ír elő a pedagógusoknak, de nem egyértelmű a lebonyolításának a menete sem – magyarázta Novák Mónika.

A következő előadó Balogh Edit, a nyitrai Állami Tanfelügyelet szakembere volt. A tanfelügyelő az intézmény által alkalmazott kritériumok változásait emelte ki, rámutatva az iskolalátogatások során tapasztalt legjellegzetesebb hibákra. Tóth Tibor, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának ügyvivője az iskolai adatvédelemről szólt.

Tóth Tibor az iskolai adatvédelemről beszélt (Fotó: Novák Mónika)

A következő napon a résztvevők egy tréningen vehettek részt Birizló-Szabó Irén pszichológus vezetésével. Mint Novák Mónika kiemelte: az intézményvezetőknél fontos, hogy személyiségileg és lelkileg is rendben legyenek. A foglalkozás középpontjában az önismeret állt.

A kötetlen beszélgetések során tapasztalatcserére is alkalom nyílt. Felmerültek bizonyos, a mindennapok során adódó szervezési problémák. Ezzel kapcsolatban a főszervező kifejtette:

minden iskola egyéni, más problémákkal küzd egy kisiskola, mint egy központi iskola. A találkozó során rámutathattunk az egyes iskolatípusok problémáira, mindennapjaira

– emelte ki.

Az intézményvezetők szakmai találkozóját tizenhárom évvel ezelőtt szervezték meg először, ekkor még csupán az Érsekújvári járás iskolaigazgatói részére. A létszámmal együtt fokozatosan gyarapodott a bekapcsolódó régiók száma is. Az idei találkozóra Pozsonytól Nagyszelmencig mindenhonnan érkeztek intézményvezetők.