Haraszti Attila főkonzul beszédet mond (Fotó: Tökölyi Angéla)

Június 4-e immár kilenc éve a nemzeti összetartozás napja. Nemzeti emléknap Magyarországon, amely napon az egykor elszakított területek magyarsága is számos helyen szervez megemlékezést. A bodrogközi Nagytárkányban az önkormányzat és a Csemadok helyi szervezete vasárnap délután rendezett koszorúzással egybekötött emlékműsort a Trianon-emlékmű előtt.

Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékeztek az egybegyűlt magyarok, arra a szomorú eseményre, amikor a versailles-i Nagy Trianon-palotában aláírták azt a békediktátumot, amely területe kétharmadával megcsonkította a történelmi Magyarországot.

A történetírás szerint 1920. június 4-én, délelőtt tíz órakor országszerte megkondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat és a borongós, őszies levegőben tovahömpölygő szomorú hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették.

2010-ben  „A nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről“ címet viselő törvényjavaslatot Kövér László (Fidesz) és Semjén Zsolt (KDNP) akkori országgyűlési képviselők kezdeményezték, amelyet annak elfogadását követően a Magyar Országgyűlés törvénybe iktatott, és ezzel nemzeti emléknappá nyilvánította június 4-ét.

Az itt leírt gondolatok felidézésével kezdődött a nagytárkányi megemlékezés is Kopasz József polgármester megnyitójába foglalva, majd Juhász Gyula Trianon című versének előadásával folytatódott, amelyet Orlovský Erzsébet adott elő.

A rendezvényen beszédet mondott Haraszti Attila, Magyarország kassai főkonzulja, aki reményteljes, jövőbe tekintő gondolatokkal oldotta az emléknap, s egyben gyásznap hangulatát. Felhívta a figyelmet az összefogás erejére, a magyar nemzet összetartozásának jelentőségére Közép-Európa erősödése szempontjából, valamint utalt arra, hogy a magyar nemzeti identitástudat megőrzése mellett élni kell a megadatott lehetőségekkel, és azokat helyesen kihasználva közös erővel és akarattal jó irányba haladhat a nemzet sorsa.

Az emlékbeszédet követően koszorúzásra került sor, amelyet a hirtelen eleredt eső sem szakított félbe. A Trianon-emlékműnél koszorút helyezett el Haraszti Attila főkonzul, az önkormányzat, a helyi oktatási intézmények és civil szervezetek képviselői, valamint az MKP és a Csemadok helyi és járási szervezetei.

A 8kor Színház (Fotó: Tökölyi Angéla)

A nagytárkányi megemlékezést a sárospataki 8kor Színház megható verses-zenés műsora méltó keretbe helyezte. A több mint harminc éve tevékenykedő művészeti együttes színvonalas műsoraival kezdetektől az egyetemes magyarság igéjét hirdeti. A hazai fellépéseken túl a Felvidéken, Erdélyben, Délvidéken és Kárpátalján is gyakori vendégek, mondhatni hazajárnak ezekre a helyekre. A Karacs Mónika, Donkó József, Nagy Zsolt, Sipos István  és Bálint Béla alkotta csapat Nagytárkányba a trianoni emlékműsorát hozta el, amelynek részeként elhangzott többek között Wass Albert üzenete és a „Nélküled“ című szám is. Hittel, szeretettel áthatott műsoruk könnyeket csalt néhány jelenlévő szemébe.

Vasárnap, június 2-án délután Nagytárkányban az egybegyűltek a Himnusz közös éneklésével zárták a nemzeti összetartozás napja tiszteletére rendezett megemlékezést, amelyet megtisztelt jelenlétével az Ung-vidékről érkező Varga Tibor, a Csemadok Országos Tanácsának tagja, Kaposkelecsény polgármestere, valamint Bálint Csilla, Kistárkány polgármestere is. A rendezvényt Pribék Erika helyi pedagógus konferálta.