Zuzana Čaputová (Fotó: SITA/Martin Medňanský)

Zuzana Čaputová köztársasági elnök nem irányítani akar a hivatalában, hanem a népet és az országot szolgálni, mondta beiktatási beszédében, miután a parlament ünnepi ülésén letette az elnöki esküt és elfoglalta hivatalát.

„Az alkotmányos fogadalomtétellel vállalom a közszolgálattal járó kötelezettségeket. Nem irányítani akarok, hanem szolgálni a polgárokat, Szlovákia lakosait. A szlovák nemzet, az országban élő nemzeti kisebbségek és etnikumok javát fogom szolgálni” – jelentette ki.

Szakértelmet, érzékenységet, konstruktív együttműködést ígért, megbízatását szabadon szeretné gyakorolni. Čaputová szerint az ország és az itt élők erősebbek, mint gondolnák. Emlékeztetett Csehszlovákia békés szétválására, a drasztikus gazdasági intézkedésekre, a munkanélküliség elleni harcra. Rámutatott Szlovákia sikeres csatlakozására az Európai Unióhoz és a schengeni övezethez. „Az eurozónához tartozunk, képesek voltunk rá” – jelentette ki.

Az elnök asszony kiemelte az Offshore-ellenes törvényt, értékelte a szlovák tudósok sikereit, az aktív és tudatos polgári társadalmat, amelynek ereje szerinte a Ján Kuciak és menyasszonya, Martina Kušnírová meggyilkolása utáni demonstrációkban mutatkozott meg. Čaputová az EU és a NATO mellett tette le a voksot.

„Az Európai Unió a maga értékeivel az életterünk, a NATO pedig a védelmi és biztonsági pillérünk. Országunknak mindent meg kell tennie, hogy ez a tér és tartópillérei megmaradjanak és megerősödjenek”– mondta, és hozzátette, a legnagyobb globális gondokat nem oldhatjuk megy egyedül. „Csak a legszélesebb nemzetközi együttműködéssel lehetünk erre képesek” – jegyezte meg.

Az olyan fenyegetésekre is rámutatott, mint amilyen a klímaváltozás. „Le kell lassítanunk és vissza kell fordítanunk a globális klímaváltozás folyamatát, ellenkező esetben komoly következményei lehetnek Szlovákiára nézve is. Tudjuk, hogy a globális ökológiai folyamatokra nem csak mi vagyunk hatással, de az tőlünk függ, hogy alapvetően megváltoztassuk a természethez való hozzáállásunkat. Éppen ezen a téren lehetünk – nézeteinktől és politikai meggyőződésünktől függetlenül – valamennyien igazi hazafiak” – mondta.

A jogállam és a jogegyenlőség fontosságát is hangsúlyozta. „Szlovákiában sok embernek az a jogos meggyőződése, hogy nálunk ez nem érvényes. A társadalmi igazságtalanság érzése fokozódott, és két formában jelent meg: a változás és a tisztesség iránti igényben, de a rendszer iránti harag formájában is”– mondta Čaputová.

Kritikát fogalmazott meg a korrupcióval kapcsolatban, és egyes személyek érinthetetlensége miatt is. Szerinte ennek véget kell vetni, mert sérti az igazságérzetet. Az elnök asszony az igazságosság, valamint a fiatalok és az idős emberek méltó körülményei mellett is szót emelt.

„Aktívan érdeklődni fogok az új jogi normák iránt, amelyek elősegíthetik, hogy az emberek tisztességesen élhessenek, és amelyek segítik a környezetvédelmet, a hatóságok felelősségét és függetlenségét”– tette hozzá. Az igazságszolgáltatás terén is rendszerszintű változást akar, és aktívan szeretne dolgozni ezen.

Kifejtette, csak a legjobbakat, a szakmailag legfelkészültebbeket fogja kinevezni a funkciókba.

Az elnök asszony az egyes népcsoportok közti szakadékokat is szeretné áthidalni. „A másságról, a másféle tradíciókról, az eltérő tapasztalatokról és nézetekről beszélhetünk anélkül is, hogy sértsük mások szabadságát és méltóságát. Elég, ha nem feledkezünk meg arról, hogy közösen alkotunk egy egészet, egy nagy családot. Ehhez mindössze annyi kell, hogy nem feledkezünk meg a szeretetről, ami a sokféleség tiszteletének alapja”– mondta.

Rámutatott a társadalom ébredésére is. „Örülök minden spontán megnyilvánulásnak, ami előmozdítja a szomszédság, a város, a társadalom sikerét. Örülök minden férfinak és nőnek, aki hazatér Szlovákiába és minden kezdeményezésnek, amely ezt igyekszik előmozdítani. Ez az ébredés főként az országba vetett hitről, az emberek potenciáljáról és arról szól, mire vagyunk képesek együtt”– mondta az elnök asszony, aki a jó értelemben vett hazafiságban hisz.

(TASR)