A napokban jelenik meg a Református Újság gyülekezeti tájékoztató nyári dupla lapszáma. A tartalomból válogattunk.

A címlapon Bohony Beáta az aratást az Isten országának munkálásával veti össze. Mint írja: Az a nézet: csinálja, akiknek ez a dolga. De kinek a dolga is ez? Jézus a kiküldött hetvenkét tanítványának azt mondta, az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjék tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat.

A Világoldal –  Hitről hívőknek rovat Pál apostol nyomába ered. Első hittérítő állomásáról, a ciprusi szentháromságos missiói modellről írnak. Bemutatják Kees De Kort, a hollandiai gyermekbiblia illusztrátort. Mint vallja: a biblia éltet, ez az életem.

Természetesen a nyári duplaszámban is betekinthetünk az egyes gyülekezetek életébe. Ambrus Erika, ipolypásztói lelkipásztor jelen volt a református egyház berekfürdői munkatársi találkozóján. Erről számol be a lap hasábjain. Megszépült a pólyáni református templom. Nőegyleti konferenciát tartottak Kaposkelecsényben. Az újlóti és pozbai fiatalok budapesti tanulmányi kirándulással zárták a tanévet.

Ha már iskolai évvége, Rozsnyón tanévzáró istentiszteletet tartottak  dr. Búza Zsolt igehirdetésével.  Ünnepélyes keretek között adták át június 30-án a Komáromi Református Egyházközség Csillag óvodáját és bölcsődéjét. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak ez az első, a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja keretében épült, a 21. századi igényeket minden tekintetben kielégítő, oktatási-nevelési intézménye, amely másfél év alatt készült el. Július elején Martoson szintúgy óvodaátadóra került sor.

Colzon-díjban részesült Antala Éva, nagyölvedi lelkész, aki a több évtizedes börtönmissziós tevékenységéért érdemelte ki a Budapesten átadott elismerést.

Magyar református keresztelőre került sor Dalmáciában. Szórványóvodai Központot építenek a szerémségi Maradék nevű településen.

A Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösség Léván rendezte meg műhelykonferenciáját, melynek központi témája a család volt. A szakmai találkozón számos lelkész, pedagógus s egyéb, a szociális szférában tevékenykedő személy vett részt.

A júliusi – augusztusi lapszámból sem hiányozhat a gyermekeknek szóló állandó rovat, a bibliaolvasó vezérfonal, valamint a könyvajánló.