Szent István szobra az ipolysági Szent István király téren (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Augusztus 20-a az államalapító Szent István ünnepe. Magyarországon és az elcsatolt területeken egyaránt megemlékeznek első királyunknak a magyar állam megszilárdításáért folytatott tevékenységéről. Felvidék-szerte számos településen már a hétvégén megemlékeztek  Szent István királyunkról és az államalapításról.

Beszámolónk folyamatosan frissül!

Szent István királyra emlékeztek Nyitracsehin

A nyitracsehi római katolikus templomban szentmisével és koszorúzási ünnepséggel emlékeztek meg Szent István királyról és a magyar állam megalapításról.

A szentmisét Dušan Molek plébános celebrálta. Prédikációjában első szent királyunk nagyságát méltatva kiemelte: Szent István király nemcsak színleg vállalta fel Jézus Krisztus keresztjét, hanem igaz hittel. Országa, melyet a keresztény hit szellemében alapított és halálakor Szűz Máriának ajánlott, ma is biztos, szilárd alapokon áll. István király példáját követve magunknak is így kell tenni, tiszta szívvel, igaz hittel vállalva a keresztet. A szentmise a pápai és nemzeti himnuszok közös éneklésével ért véget. Ezt követően a templomkertben folytatódott az ünnepség. Szent István király, apostoli szent királyunk tiszteletére Dušan Molek lelkiatya mondott litániát.

„Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam. Ne add meg mindig, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek“ – Szent István király imája Karasz Mária tolmácsolásában hangzott fel. (Tóth Klári)

 ***

Szent István király ünnepe Pozsonyban

Az előző évekhez képest is többen töltötték meg a pozsonyi Szent Márton-székesegyházat augusztus 20-án, Szent István király ünnepén. Már hagyománya van annak, hogy a pozsonyiak, valamint a közelebbi és távolabbi településekről Pozsonyba érkező vendégek a koronázótemplomban gyűlnek össze az István-napi ünnepi szentmisére. Többen tájegységük népviseletében, illetve cserkészegyenruhában jöttek a pozsonyi dómba, ahol több száz hívő imádkozott és énekelt anyanyelvén.

Molnár Tamás pozsonyi magyar lelkipásztor a szentmise főcelebránsaként köszöntötte a szép számban összegyűlt ünneplőket. 

Említésre került, hogy István nemcsak saját magáért, hanem másokért is imádkozott. Az országfelajánlás is ennek a bizonyítéka. Az Istvánt jellemző Mária-tisztelet évszázadokon át tovább jellemezte a magyar nép lelkületét. „Azért is imádkozz, hogy Isten tartsa távol tőled a restséget és a tunyaságot” – emelte ki a szentmise szónoka István egyik intelmének újabb sorát.

A lelkipásztor felhívta a híveket, hogy a következő István-napig mintegy feladatként még tudatosabban és rendszeresen imádkozzanak és tegyenek képességeikhez és lehetőségeikhez mérten – restséget és tunyaságot nem ismerve – a színvonalas nevelésért és oktatásért a családokban, óvodákban és iskolákban, valamint a hitoktatás terén, továbbá fáradozzanak a családokért, a Bibliából is ismert isteni terv szerinti családmodell és minden emberi élet méltóságáért, de imádkozzanak a gondokkal küzdő családokért, illetve a széthullott családok tagjaiért is.

Az imában való összefogásra buzdította Tamás atya a megjelenteket újabb jó magyar papi és szerzetesi, valamint jó családanyai és családapai hivatásokért is. Megemlítésre került, milyen fontos összetartást fejezhet ki az, hogy imahátteret biztosítunk a közelmúltban szétválasztott sziámi ikrek, orvosaik és családjuk számára, hogy imádkozunk a közelgő, 2020-as világraszóló és népünk számára különösképpen jelentős budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért, közösségeinkért, egymásért. „Legyünk Szent István apostoli király példáját követő, Mária imádkozó népe! Legyünk a Szent Korona sziklára építő nemzete!” – hangzott el a szentmisén.

A pozsonyi koronázótemplomban tartott ünnepi mise után a vendégek és helyiek a székesegyház melletti téren a pozsonyi magyar hívek vendégszeretetét is megtapasztalva üdvözölhették egymást, átérezve a nemzeti összetartozás és a közös ünneplés örömét. (pozsoynikatolikusok.sk)

***

A Reviczky Házban is megemlékeztek Szent István királyról

Immáron hagyományosan a lévai magyar katolikus hívek és a Reviczky Társulás is megünnepelte államalapító királyunk, Szent István ünnepnapját, nemzeti ünnepünket, augusztus 20-át.

2019. augusztus 18-án a lévai Szent Mihály katolikus templomban ünnepi szentmisét celebrált Mgr. Benčík Tibor deméndi plébános, aki 2018 júniusa óta a lévai magyar katolikus hívek káplánja is. A szentmise végén sor került az új kenyér megáldására, melyből a hívek is hazavihettek egy-egy szelettel.

Fotó: Reviczky Társulás

Az ünnepség kedden, augusztus 20-án folytatódott a Reviczky Házban. Négy évvel ezelőtt a Reviczky Társulás vezetősége hagyományteremtő szándékkal döntötte el, hogy a számtalan anyaországi rendezvény mellett Léván is sor kerüljön egy augusztus 20-i ünnepi megemlékezésre, így esélyt adva jó társaságban tölteni az ünnepet és követni e jeles nap eseményeit. A Reviczky Házban így idén is összegyűlt társulás vezetősége és legszűkebb tagsága, baráti köre.

Az estet a tűzijáték közvetítése és a himnusz eléneklése zárta, méltó módon emlékezve meg Szent Istvánról. (Ševeček Judit)

 ***

Két templom sarkában

A rimaszombati Szent István-napi megemlékezés Reményik Sándor Eredj, ha tudsz! című versével kezdődött és a Himnusszal, valamint parádés tűzijátékkal ért véget.
Simon Bódis Enikő a verssel az erdélyi költő sorai által a ma is aktuális kisebbségi létre kényszerült magyarságot kitartásra buzdította, és a szülőföldön való maradásra szólította fel.

(Fotó: Pósa Homoly Erzsó)

Halász Attila, a Magyar Közösség Pártja Rimaszombati Alapszervezetének elnöke a szervezők nevében köszöntötte a résztvevőket ezen a napon, melyen mint mondta, a magyarság és a hit összefonódását ünnepeljük. „Elődeink független és keresztény államot alapítottak, amelyben egy évezredre biztosították magyarként való megmaradásunkat Európában. Sajnos ezt az országot a múltban a nagyhatalmak szétszabdalták, de mi a szülőföldünkön maradva tovább őrizzük magyarságunkat, s gyermekeinket jó magyar embereknek neveljük” – nyilatkozta Halász Attila.

Kifejtette, hogy öt évvel ezelőtt a Baráti Körök keretében Juhász Péter ötlete alapján kezdték el megünnepelni Rimaszombatban és környékén augusztus 20-át. Akkor arra szólítottak fel minél több települést, hogy egyszerre rendezzenek a falvakban tűzijátékokat. Idén úgy döntöttek, hogy kulturális programmal Rimaszombat Fő terének színpadán ünnepelnek.

A Magyar Közösség Pártja, a Baráti Körök, a Via Nova és a Csemadok Rimaszombati Alapszervezete közös összefogásával az államalapító Szent István király tiszteletére megtelt a tér. A szervezők egyórás kultúrműsorral, frissítővel, borral és pogácsával kedveskedtek a kilátogatóknak, akiknek felemelő élményben lehetett részük.

A szereplők (Fotó: Pósa Homoly Erzsó)

Az ünnepi műsorban fellépett az Új Gömör Táncegyüttes és a Viharvirág gitáros énekegyüttes. Előbbi Ipoly menti és gömöri táncokkal emelte a rendezvény színvonalát, utóbbi csoport megzenésített verseket adott elő, melyek közül ezúttal se hiányoztak Pósa Lajos versei Páko Mária hangszerelésében.

„Nagy öröm számomra, hogy együtt látom Rimaszombat és Gömör ünneplő polgárait. Augusztus 20-a legfontosabb nemzeti ünnepünk, hiszen ekkor nem egy vesztes forradalomról emlékezünk meg, hanem egy olyan államalapításról, amely több mint ezer éven keresztül megtartotta Közép-Európa stabilitását és keresztény mivoltát.

Ha akkor Szent István nem alapítja meg azt a Magyarországot, amelyből az utódállamok létrejöttek, akkor ma itt valószínűleg nem állhatnánk két keresztény-keresztyén templom sarkában, sőt lehet, hogy teljesen más nyelvet beszélnénk” – emlékeztetett az ünnepség szónoka, Cziprusz Zoltán, a Magyar Közösség Pártja Országos Elnökségének a tagja.

A Csemadok Ajnácskői Alapszervezete is ünnepelt. Szent István király és az új kenyér ünnepét augusztus 20-án Ajnácskőn ünnepi szentmisével kezdték, majd megkoszorúzták Szent István szobrát és tűzijátékot is rendeztek a várból.

Szintén a Csemadok, az MKP és a Rákóczi Szövetség összefogásában rendezték meg még augusztus 18-án Tornalján a hagyományos Szent István-napi ünnepséget. Ezúttal az ökumenikus istentisztelet a római katolikus templomban volt, majd megkoszorúzták a honfoglalás emlékművet a templom előtt. Ünnepi beszédet Mihályi Molnár László mondott. Közreműködött Agócs Sándor, a baráti találkozóra pedig a Rákóczi Házban került sor.

Augusztus 23-án Feleden folytatódik a gömöri ünnepség, ahol sor kerül a kenyérszentelésre is, és az ünnepi műsorban fellép a Dűvő Zenekar, az Ózdi Néptánc Egyesület, a feledi Művészeti Alapiskola, a Rameses, a Boglárka Néptáncegyüttes, valamint koncertet ad Derzsi György. Itt sem marad el a tűzijáték. Az ICS Rimaváralja, a Iuvenis Geomoriensis P. T. és a Csemadok Feledi Alapszervezete ide is szeretettel vár minden érdeklődőt. (Pósa Homoly Erzsó)

 ***

Legyünk büszkék magyarságunkra – Rétén is megemlékeztek Szent István királyról

A Szent István király tiszteletére szentelt rétei katolikus templomban augusztus 20-án szentmisével és koszorúzási ünnepséggel emlékeztek meg a magyar államalapításról. A Csemadok Rétei Alapszervezete, a Magyar Közösség Pártja helyi szervezete és a helyi önkormányzat évek óta a templom falán lévő, Nagy Géza fafaragó által készített Szent István-domborműnél emlékezik meg.

A szentmisét Matus Jenő celebrálta. Prédikációjában István király nagyságáról és a magyar nemzet gazdag múltjáról szólt, kiemelve, hogy gyermekként sajnos keveset hallott a szent királyról, ezért csak javasolni tudja a fiataloknak, hogy olvassanak a magyar történelemről minél többet és legyenek büszkék magyarságukra.

Duray Rezső, mellette Matus Jenő plébános (Fotó: Neszméri Tünde)

Matus Jenő szerint István király Imre herceghez írt intelmei a ma emberéhez is szólnak, olyan tanácsokat fogalmazott meg első királyunk, amelyek szerint ma is lehet élni. A plébános felhívta a figyelmet arra: a magyar királyok közül többet szentté avattak, így az első királyt, Istvánt, és valószínűleg a közeljövőben az utolsó magyar uralkodót, IV. Károlyt is szentté avatják, hiszen a boldoggá avatás már megtörtént.

A szentmise után az új kenyér ünnepe kapcsán kenyérrel kínálták a templomból kijövőket, az ünnepség elején Gyurcsi Erzsébet üdvözölte a szervezők nevében az emlékezőket. Majd Duray Rezső, a Magyar Közösség Pártja szenci járási elnöke ünnepi beszédében elmondta: István király megmaradásunk érdekében felvette a kereszténységet. Szent királyunk „egyensúlyt tudott teremteni az ideológiai hatalom és az ország építői, valamint az idegen tapasztalatokat és érdekeket képviselő jövevények és a hazaiak érdekei között.

Az államalapító uralkodó életművének, 40 éven át tartó küzdelmes munkájának gyümölcse az Európához tartozó, az európai keresztény kultúrába szervesen beleilleszkedő magyar nép, amelynek saját nyelve, saját gondolkodásmódja van.

Kétségtelen, hogy ő szervezte meg a Nyugatrómai Birodalom bukása után az első, szilárd alapokon álló államot a Kárpát-medencében emberséges törvényei és intelmei révén.”

A nemrégiben alakult rétei énekkar a domborműnél (Fotó: Neszméri Tünde)

Duray Rezső szerint: Szent István népe úgy átitatódott a sajátosan magyar keresztény kultúrával, hogy azt ezer éven át megőrizte. Ott vagyunk a világban, a magyarok kihagyásával nem lehet európai történelmet írni, mint ahogy nem lehet megírni a világ tudománytörténetét, és az olimpiák történetét sem.

„Részei vagyunk az emberiség fejlődéstörténetének, számarányunknál jelentősebb mértékben. Nincs szükségünk mesékből gyúrt hamis történelemre, figurákra, nincs szükségünk arra sem, hogy mások ócsárlása árán próbáljunk belső erőt pumpálni magunkba” – mondta az elnök beszédében.

Az ünnepség alatt a nemrégiben alakult helyi ökumenikus énekkar énekelt. A koszorúzás után a közönség elénekelte nemzeti imánkat, a magyar himnuszt is.  (Neszméri Tünde)

 ***

Szent István-napi megemlékezés Egyházkarcsán

A Szekszárdi Gitárkvartett tartalmas műsorával kezdődött az a programsorozat, melynek során Szent István királyra emlékeztek Egyházkarcsán. A királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás, Balogh Károly plébános, valamint Egyházkarcsa és Királyfiakarcsa önkormányzata közös szervezésében kerül sor a Szent István-napi megemlékezésekre, amelyek egész héten, azaz augusztus 20. és 24. között tartanak.

A Szekszárdi Gitárkvartett (Fotó: Bölcskei Tímea, Felvidék.ma)

Karcsaország kiemelt programmal tiszteleg az egyházkarcsai Szent Bertalannak szentelt római katolikus templom fennállásának 200. évfordulója alkalmából.

A Szekszárdi Gitárkvartett tagjai immár ötödik alkalommal turnéznak a Felvidéken, azzal a céllal, hogy megismerjék a külhoni magyarság életstílusát és ihletet merítsenek az előadásaikhoz. A koncertjeik során különböző kultúrákból származó számokat adnak elő, azzal a céllal, hogy megénekeljék azt az érzést, amitől jó magyarnak lenni.

A Szekszárdi Gitárkvartett (Fotó: Bölcskei Tímea, Felvidék.ma)

A társulás tagjai munkájuk mellett, az összetartás jegyében alkotnak és muzsikálnak heti rendszerességgel.  Akusztikus hangszereken játszanak reneszánsz, barokk, klasszikus, romantikus darabokat, egyház- és könnyűzenei feldolgozásokat, valamint saját kompozíciókat. A kortárs gitárműveken kívül különböző népek hagyományos dallamai, köztük spanyol, dél-amerikai, ír, skót és természetesen magyar dalok hallhatók előadásukban.

Wurczell Zoltán, Királyfiakarcsa polgármestere, Godány László, Egyházkarcsa polgármestere, Erdős Péter, a Petőfi Baráti Társulás elnöke (fotó: Bölcskei Tímea, Felvidék.ma)

A tartalmas rendezvénysorozat szombaton az új kenyér tiszteletére rendezett ünnepséggel zárul. A teljes program itt és itt olvasható. (Bölcskei Tímea)

 ***

VII. Új kenyér és Szent István király ünnepe Borsiban

A bodrogközi Borsiban vasárnap délután került megrendezésre az „Új kenyér és Szent István király ünnepe”. A rendezvényt II. Rákóczi Ferenc szülőhelyén hetedik alkalommal szervezte meg a II. Rákóczi Ferencz Polgári Társulás és a Csemadok helyi alapszervezete, Borsi község anyagi támogatásával. Az eddigi években a kastély udvarán zajlott a rendezvény, de az idén a Magyar Kormány támogatásának köszönhetően teljeskörű felújítás alatt lévő épület udvarán erre nem volt lehetőség. Így ezúttal a helyi kultúrotthonban tartották a megemlékezést.

Hozák Viktor református lelkész, valamint Tóth Mihály görögkatolikus atya áldotta és szentelte meg a nemzeti színű szalaggal átkötött Új kenyeret.

Hozák Viktor református lelkész és Tóth Mihály görögkatolikus atya megáldják az Új kenyeret Borsiban (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

A közös imát követően Tóth Mihály atya osztotta meg emlékező gondolatait a résztvevőkkel.

Beszédét a mindennapi életből merítve indította: senkinek sem könnyű feladat a mindennapi kenyeret az asztalra tenni, és mindemellett még a lelket, a szellemet is táplálni kell. Máté evangéliumából idézett, majd arra alapozva hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy ne feledjük, nem csak kenyérrel él az ember! A testi jólét mellett fontos a lelki és szellemi nyitottság. Hiszen „a test lélek nélkül holt, úgy a hit is cselekedet nélkül”.

A keresztény életre nem elegendők a szavak, hanem tettek is szükségesek. A hit élővé csak a cselekedetek által lesz.

Felhívta a figyelmet Szent István példájára, akinek köszönhetően nemzetünk az igaz hitre lépett, hiszen úgy döntött, hogy ő a mennyek országához hasonlatos országot akar építeni. Tetteivel, önmagával szembeni szigorával mutatott példát és cselekedetei által lett szentté.

Az idézett evangélium (Mt 7.24-27) szerint „aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát…Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem váltja tettekre, a balga emberhez hasonlít, aki házát homokra építette.”

A házépítő ember jövőbe néző ember. Csak az épít házat, aki messzebb néz.
De hogyan lehet kőszikla alapon életünk, mikor nem kell félnünk zivatartól, széltől, és semmilyen támadástól? Nem akkor, ha azt reméljük, hogy majd elkerül minket! Nem, az alapozza kősziklára életét, aki Jézus szavára hallgat, és meg is cselekszi, amit Jézus mond neki.

A borsiak új kenyere (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Az emlékező gondolatokat követően Varga Anna Tünde polgármester asszony, és Laczkó Lajos a II. Rákóczi Ferencz Polgári Társulás elnöke szólt a résztvevőkhöz.
A megemlékezés kultúrműsorral ért véget, amelyben irodalmi összeállítással közreműködtek a Bodrogszerdahelyi Alapiskola diákjai, műsorvezetőként az iskola igazgatóhelyettese, musical részletek előadásával a sátoraljaújhelyi Latabár Teátrum fellépői, valamint egy Törökországból érkezett néptánc-csoport, akik a XXIX. Zemplén Nemzetközi Néptáncfesztivál vendégszereplőiként vettek részt a programban. (Tökölyi Angéla)

***

Ha nem hisztek, nem maradhattok meg…

E bibliai idézet volt a nánai megemlékezés, azaz a Szent István-napi meghívó mottója és fő mondanivalója. Már hagyomány, hogy a Csemadok alapszervezete a helyi katolikus templomban tartja a Szent István-ünnepet. Idén rendezvénysorozattal tisztelegtek első szent királyunk emléke előtt.

Szombaton este dr. Fóthy Zoltán esperes ünnepi köszöntőjével kezdődött a megemlékezés,

melyben a Szent István királyunk iránti hálát, tiszteletet hangsúlyozta ki, akinek keresztény kultúránk alapjait köszönhetjük.

A hit erejének megerősítését tartja a legszükségesebbnek ebben az eltévelyedett világban, mert hit nélkül nem maradunk meg. Alázat és büszkeség kell, hogy vezéreljen bennünket, magyarokat, első szent királyunk Isten előtti alázata, hite legyen példa számunkra. Van mire büszkének is lennünk, s ezen alázattal, büszkeséggel kell megvallani, megtartani, megélni magyarságunkat.

Kenyéráldás (Fotó: Horváth Ernő)

Az ünnepi köszöntő után a Szövetség a Közös Célokért és a Felvidék.ma jóvoltából ünnepi koncert következett. Fellépett a Szekszárdi Gitár Együttes, mely húsz évvel ezelőtt Gitárkvartett néven indult útjára. Már több éve járják a Kárpát-medence magyarok által lakott területeit, a Felvidéken is több alkalommal szerepeltek augusztus 20-a táján. Nánán első alkalommal mutatkoztak be, fergeteges sikerrel. Műsorukban különböző népek legszebb dallamait, illetve a magyar irodalom gyöngyszemeit és szakrális énekeket vonultattak fel, ugyanakkor saját szerzeményeikből is ízelítőt adtak.

Vasárnap az ünnepi szentmise keretében került sor az új kenyér megáldására.

A szentmise végén az esperes úr megáldotta az ősi templomban elhelyezett magyar nemzeti zászlót is. Hangsúlyozta a magyarságunkhoz szorosan kapcsolódó jelképeink, így a zászló tiszteletét is, és kérte a jó Istent, hogy a község mindenkori vezetői is védjék és óvják az itt élő magyar embereket, s a magyarság és a kereszténység által örökül kapott kultúránkat.

A Szekszárdi Gitár Együttes koncertje ( Fotó: Csvirik Katalin)

A szentmise után az új kenyér szétosztására került sor a templom előtt, ahol közreműködtek a helyi éneklőcsoport tagjai is. Mindkét eseményen a helyieken kívül párkányi és esztergomi vendégek is jelen voltak. (Dániel Erzsébet)

×××

Ipolyság: Meg kell hallanunk Szent István üzenetét

Ipolyságon a hagyományt követve augusztus 16-a és 18-a között immár harmadik alkalommal szervezték meg a helyi magyar szervezetek összefogásával a Szent István Napok Ipolyságon elnevezésű rendezvényfolyamot.

Gaal Gergely, a Rákóczi-emlékév Testület elnöke nyitotta meg a Rákócziról szóló tárlatot (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Pénteken este az ipolysági Sendergő Gyermek Néptánccsoport és a Gereben zenekar közreműködésével táncházba hívták a város és a környék lakóit.

A III. Szent István Napok keretén belül a rendezvényt a Fiatalok a Garam és Ipoly mentéért ifjúsági szervezet táncházat szervezett az ipolysági Városháza színháztermében. A táncház során a talapalávalót a Gereben zenekar húzta.

A Gereben zenekar

A rendezvényen a lévai járás fiataljai vettek részt, legfőképp Zselízről, Ipolyságról és Léváról, a jó hangulat biztosításához és a táncoktatáshoz a Sendergő Gyermek Néptánccsoport tagjai is hozzájárultak.

A szervezők célja volt, hogy a háromnapos rendezvény során az államalapítás ünneplése mellett alkalmat teremtsenek a garam és ipoly menti fiatalok számára a népi hagyományok bemutatására és tanulására is.

A rendezvény a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg.

Táncház az ipolysági városháza szníháztermében.

Szombaton délután a Rákóczi-emlékév alkalmából összeállított vándorkiállítást nyitották meg a városháza színháztermében. Gaal Gergely országgyűlési képviselő, a Rákóczi-emlékév Testületének elnöke kiállításmegnyitó beszédében hangsúlyozta: Rákóczi Ferenc a magyar nemzet szabadságáért harcolt.

Az összefogás erejével az európai kereszténységet védte, ebben napjaink generációinak is példát mutat.

Gaal Gergelyt többek között a emlékév programjairól is kérdezte a Felvidék.ma, a testület elnökével készült interjúnk ITT olvasható.

Koszorúzók az ipolysági Szent István-szobor előtt (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A tárlatnyitón elhangzott, hogy Rákóczi Ferenc ipolysági tartózkodása során kapta a hírt, miszerint Erdély fejedelmévé választották. Ipolysági tartózkodása emlékére 2014-ben az Ipolyságról elszármazott Tóth Béla kezdeményezésére emléktáblát állítottak. Kutak Adrienn keramikus-iparművész alkotása a Honti Múzeum homlokzatán található. Szombaton délután az emlékezők a tisztelet koszorúit helyezték el az emléktáblánál.

Vasárnap délelőtt Hlédik László plébános celebrált ünnepi szentmisét, majd a templom előtti téren álló Szent István-szobornál folytatódott a megemlékezés. Elsőként Hlédik László atya szólt az ünneplő közösséghez. Csenger Tibor, a Nyitra Megyei Önkormányzat alelnöke a magyar nemzet legnagyobb eseményének nevezte a Szent István-i államalapítást.

„Szent István olyan országot hozott létre, mely ezer évvel megelőzte az európai uniós egységet”

– emelte ki ünnepi beszédében.

Vasárnap délelőtt Csenger Tibor, a Nyitra Megyei Önkormányzat alelnöke tartott ünnepi beszédet (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mint hozzátette: királyságával olyan helyet teremtett, ahol bárki otthonra lelhetett. Szónoklatában kiemelte, az egységért ma is tennünk kell. Meg kell hallanunk Szent István ma is érvényes üzenetét – fogalmazott.

Az ipolysági Szent István Napok zárásaként a Kossuth-díjas Muzsikás együttes adott koncertet az Ipoly menti városban. Ezt megelőzően Gubík László, a Via Nova elnöke szólt az emlékező közösséghez.

Mint hangsúlyozta: Szent István a kereszténység, a nemzeti önállóság és a szabadság jelképe. Beszédében az államalapító hagyatékáról is szólt, mely a mindenkori magyar újjászületés képességeként nemzet- és állammegtartó erővel bír. Ünnepi szónoklatában Szent István gondolatait párhuzamba hozta aktuálpolitikai kérdésekkel is.

A Muzsikás együttes koncertje a városháza színháztermében (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A harmadik alkalommal megrendezett Szent István Napok rendezvényfolyam igazán gazdag programot kínált. (Pásztor Péter)

×××

Szent István Intelmei hozzánk is szólnak – Nagycétényben István királyra emlékeztek

A Csemadok Tiszta Forrás Nagycétényi Alapszervezetének szervezésében augusztus 18-án, a szentmise után emlékeztek meg Szent Istvánról és a magyar államalapításról. A rendezvényt a templom melletti parkban tartották, ahol a Pócsik Antal által faragott emlékműnél ünnepeltek a helyi és környékbeli magyarok.

Pócsik Antal átvehette a Hűségért díjat (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Az ünnepség kezdetén Gyepes Lajos, a Csemadok Nyitrai Területi Választmányának elnöke Sajó Sándor Magyarnak lenni című versét adta elő. Majd dr. Zeman István Szent Istvánról és Boldogasszony anyánkról elmélkedett. Kiemelte:

„Szent István Intelmei, amelyeket fiához, Imre herceghez írt, miden idők magyarjaihoz szólnak, így hozzánk is. Szent István többek között arra kér és biztat bennünket, hogy tartsuk meg hitünket, mert az az alapja mindennek.”

Dr. Zeman István felhívta a figyelmet arra, hogy István király a Boldogasszony kegyelmébe ajánlotta országát és népét, s azóta Mária országa és népe a magyar. Végezetül Szent István közbenjárását kérte ahhoz, hogy az ország és a nemzet ismét Mária országa és Mária nemzete legyen.

Dr. Zeman István (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Gyepes Lajos, a Csemadok Nyitrai Területi Választmányának elnöke ünnepi beszédében visszatekintett Szent István szentté avatására. Mint kiemelte:

megmaradásunk csak rajtunk múlik, „ha mi elhagyjuk kultúránkat, nemzetünket, akkor elveszünk. Gyepes Lajos szerint nincs az a hatalom, mely elvehetné nemzetünket, anyanyelvünket, kultúránkat az emberi gyarlóságon kívül, azaz csak akkor veszik el, ha mi feladjuk.

A Boldogasszony anyánk kezdetű ének eléneklése után polgármesterek és civil szervezetek képviselői megkoszorúzták Szent István emlékművét, amely a jólelkű nagycétényi polgárok adományából készült, és amelyhez a Csemadok Nyitrai Területi Választmányának tagjai is hozzájárultak.

Gyepes Lajos (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Az emlékmű Pócsik Antal keze munkáját dicséri, aki szabadidejét és tudását nem sajnálva készítette el az emlékművet, csak úgy, mint a március 15-i emlékoszlopot. Az emlékművek mementók, arra emlékeztetnek minket, hogy van mire büszkének lennünk, van mire emlékeznünk, van mit ünnepelnünk.

A koszorúk elhelyezése után az ünnep alkalmából a Csemadok Nyitrai Területi Választmányának elnöke, Gyepes Lajos átadta Pócsik Antalnak a Hűségért emléklapot a Kútyika Nagycétényi Éneklőcsoport és a Csemadok számára végzett érdemdús munkájának elismeréseként, amelyet a területi választmány tagjai adományoztak Csemadok Tiszta Forrás Nagycétényi Alapszervezete elnökének. (Neszméri Tünde)

***

Szent István király ünnepe Zsolna – Szentistvánpatakon

Augusztus 18-án, vasárnap reggel nyolc és délelőtt tíz órai kezdettel megemlékezésre került sor Zsolna legrégebbi templomának, Szentistvánpataknak védőszentjére emlékezve misék keretében. Vasárnap reggel nyolckor kismisét, tíztől ünnepi misét tartottak. A helybeli plébános, Fábry Štefan meghívására szemináriumi évfolyamtársa, Besztercebánya dékánja, Starostík Peter volt a főcelebráns.

Homíliájában többször idézett Szent István fiának, Imrének írt intelmeiből. Habár fiának írta, ennek ellenére az ezer évvel ezelőtti intelmek máig aktuálisak, számunkra is megszívlelendőek. Egy olyan személyt, példaképet tisztelhetünk benne, akinek köszönheti Magyarország, hogy megmaradt keresztény hitében mindmáig. Emlékeztetett, vegyük tudomásul ezen intelmeket, tanuljunk belőle, tegyük magunkévá.

Képek: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma

A mise után a templomkertben a kápolna alatt szeretetlakomára, kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre került sor. Jó lenne, ha a jövőben több felvidéki magyar is ellátogatna ide, Szentistvánpatakra, örömmel vennék ezt a helyiek is. Ide kapcsolódó hír, hogy 2016. április 10-én Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek Szent István ereklyéit vitte el a plébániatemplomba, mellyel vasárnap ünnepi áldást kaptak a hívek.

***

Az ünnepről szóló képriportunk ITT tekinthető meg.