A pályakezdő pedagógusok köszöntése (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Rimaszécsen, a Szent Pál megtérése plébániatemplomban került sor augusztus 31-én a Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó Ünnepségére, melyen köszöntötték az elsősöket, a pályakezdő pedagógusokat, átadták a Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket; elhangzottak az üzenetek és az útravalók, majd a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Felvidékért felelős főosztályvezetője tolmácsolta Potápi Árpád János államtitkár jókívánságait.

Czimbalmosné Molnár Éva főosztályvezető kiemelte, hogy a magyar kormány stabil hátteret biztosít a szülőföldön való megmaradáshoz. Hangsúlyozta, hogy felépítettek több száz intézményt, amelyek a magyarság oktatását szolgálják. Megemlítette a legjelentősebb beruházásokat, felekezeti óvodák építését. Szólt arról is, hogy az intézményi fejlesztés mellett sok értékes programot is támogatnak, 13 Petőfi Sándor-programban részt vevő ösztöndíjas segíti a munkát. A tárgyi és személyi feltételek tehát adottak.

„Azt kívánom, hogy itt a Felvidéken is mindig lélekkel legyenek megtöltve az épületek falai, ahol felelősséggel gondozzák a mustármagokat, anyanyelvünket, a legdrágább kincset” – mondta.

Lőrinczi Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kárpát-medence Magyar Oktatásának Fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Megtisztelte a tanévnyitót többek közt Lőrinczi Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kárpát-medence Magyar Oktatásának Fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára. Az egybegyűltekhez szólva emlékeztetett, hogy jövőre száz esztendeje lesz annak, hogy nemzetünket szétszakították.

„Tudjuk, ami összetartozik, azt mesterséges határok nem darabolhatják szét. Hatalmas felelősség nyugszik a pedagógusok vállán is azért, hogy száz év múlva is legyen magyar szó ezen a vidéken” – mondta Lőrinczi Zoltán, majd háláját és megbecsülését fejezte ki a tanároknak, s Tompa Mihály hazaszerető gondolatait helyezte a pedagógusok szívére.

Az ünnepség bevezető részében Balázs Patrik, Csoltó római katolikus plébánosa és Milen Marcell rimaszécsi református lelkész Isten igéivel, a hit és a reménység szavaival köszöntötték az egybegyűlteket.

Előadást tart Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Előadást tartott Értékteremtés és felelősségtudat korunkban címmel Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese. Hangsúlyozta, hogy olyanok próbálják világunkat a változás felé sodorni, akiknek nem fontos a család, az érték, s ezzel felbomlani látszanak az évezredes keretek.

Mint mondta, a ránk bízott föld is tönkre megy, elaprózódnak a közösségek. Ebben a nehéz helyzetben nagy szükség van a pedagógusokra, akiknek az iskolákban kell felelősségtudatosan végezni a munkájukat.

„Ezen a teremtett világon egymásért is felelősek vagyunk, de értékeink megőrzéséért és gyarapításáért is. Megmaradást, értéket és jövőt, amelyet meg kell teremtünk. Vissza kell tekintenünk a mögöttünk lévő útra, fontos, hogy honnan jöttünk, s az is fontos, hogy lássuk, merre tartunk” – mondta Nagy Ákos Róbert. Hozzátette, a pedagógiai munka is ilyen, mely értéket hoz lére. Kihívás egyszerre értékőrzőnek és értékteremtőnek lenni, de a felvidéki magyarság jövője mindenki felelősségvállalásán múlik” – szögezte le.

Vendégek (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„Örömünkre szolgál, hogy idén a magyar-szlovák országhatár közvetlen szomszédságában fekvő Rima menti község, Rimaszécs adott otthont az ünnepi országos tanévnyitónak. Mindig azok számára a legemlékezetesebb az aktuális tanévnyitó, akik először élik át, ők az ország kiselsősei. Azt kívánom, hogy legyenek bátrak, próbálják ki magukat minél több helyzetben, kérdezzenek sokat, tanuljanak, fejlődjenek önmaguk, szüleik, de mindannyiunk örömére” – mondta Gyurán Ágnes, az SZMPSZ Rimaszombati Területi Választmányának elnöke.

Fekete Irén, az SZMPSZ országos elnöke ünnepi beszédében kifejtette, jó megállni a Széchyek ősi birtokán, azon a földön, melynek gazdag múltja sok titkot őriz. Sorsfordulókat, történelmi viharokat, testi és lelki megpróbáltatásokat. Mindezek ellenére a közösség megmaradt, nyelvében, szellemében, szokásaiban megőrizte önmagát. Megőrizte templomait is az égi minta földi leképezéseként.

„Ma több ezer diáknak és pedagógusnak elkezdődik, illetve folytatódik valami. Egy út az, amin egyesek szorongva, izgatottan indulnak el, mások magabiztosan, bátran lépegetnek tovább. Kisdiákok, nagydiákok, szerte az országban, Pozsonytól Királyhelmecig és azon is túl… bátran vágjatok neki! Szép lesz, megígérem!” – biztatta az iskolásokat Fekete Irén.

Vendégek (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Hozzátette: „A bátorítás azonban nemcsak a fiatalokat illeti. Velük együtt útnak indul egy felkészült gárda, akiknek a vezető szerepe jutott. Vannak köztük kezdők, és több évtizedes tapasztalattal bírók is. Ők felelősek azért, hogy/ tanítványaik boldoguljanak az életben, és ez nem könnyű feladat. A pedagógus munkája az egyik legnagyobb értéket teremtő és legösszetettebb tevékenység, miközben támogatottsága és elismertsége kívánnivalókat hagy maga után” – szögezte le.

Ezért is volt nagyon szép gesztus, hogy az idei tanévtől nyugdíjba vonuló pedagógusokat is köszöntötték, azokat, akik több évtizedes pedagógiai tevékenységük elismeréseként 2019-ben munkahelyük kezdeményezésére és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége javaslatára az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozandó köznevelési díjban, a Pedagógus Szolgálati Emlékéremben részesültek.

„Minden gyermek, minden ember az élete, tanulmányai során legalább egyszer találkozik egy olyan pedagógussal, aki valamit megmozdít benne, aki olyat mutat tettével, tudásával, emberségével, hogy az akár az egész életét meghatározza – mondta Hajnovič Gabriella, az SZMPSZ Rimaszombati Területi Választmányának elnökhelyettese, aki bemutatta a díjazottakat.

Nyugalmazott pedagógusok köszöntése (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Beke Judit, a dunaszerdahelyi szakközépiskola német nyelv szakos tanára. Csiba Mária a fodrász tanulók gyakorlati szakoktató tanára a dunaszerdahelyi szakközépiskolából. Fiľo Zsuzsanna a feledi Szombathy Viktor Alapiskola magyar nyelv és irodalom – képzőművészeti nevelés szakos tanára. Hanák Ildikó magyar nyelv és irodalom szakos tanár a dunaszerdahelyi szakközépiskolából. Illényi Éva történelem szakos tanár a dunaszerdahelyi szakközépiskolából. Kalácska Erzsébet az ógyallai Építőipari Szakközépiskola matematika – ábrázoló geometria szakos tanára. Kamocsai Mária a dunaszerdahelyi szakközépiskola tanára, a fodrász tanulók elméleti szakoktatója. Kónya Ilona magyar nyelv és irodalom – szlovák nyelv és irodalom szakos pedagógus a dunaszerdahelyi szakközépiskolából. Kovács Mária az egyházgellei Alapiskola matematika – kémia szakos pedagógusa. Marczibál Ibolya, a nádszegi Alapiskola és Óvoda földrajz – matematika tanára. Merva Márta, a dunaszerdahelyi szakközépiskola matematika tanára. Molnár Ilona, a dunaszerdahelyi szakközépiskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára, az intézmény egykori igazgatója. Tóth Mária az ekecsi Arany János Alapiskola magyar nyelv és irodalom – szlovák nyelv és irodalom szakos tanára, igazgatója majd igazgatóhelyettese. Ziman Ágota a feledi Szombathy Viktor Alapiskola matematika tanára, az intézmény volt igazgatója.

Ziman Ágota többek közt a következő szavakkal biztatta fiatal kollégáit: „A mindennapjaitokban nagyon fontos az öröm. Találjátok meg a nap minden órájában azt a pillanatot, ami örömet tud adni. A hétköznapokban rengeteg feladat vár rátok, hisz kaptok egy darab követ, aminek évek alatt gyémánttá kell válni. Az az út, ami ehhez vezet fáradságos, nehéz és sok-sok kihívást tartogat. Ér ezalatt csalódás, lesz csüggedés, de ne feledd, minden nap újra kell kezdeni. Egy volt diák mosolya, egy jelenlegi diák jól irányzott mondata erőt ad, és mint főnix madár újraéleszt és kezded a munkát új lelkesedéssel és kitartással” – mondta.

Ziman Ágota (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Az országos tanévnyitó ünnepségen ugyanis jelen voltak olyan fiatal pedagógusok, akik ebben a tanévben első ízben állnak majd a katedrára. Nekik Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, Czimbalmosné Molnár Éva, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Felvidékért felelős főosztályvezetője és Prékop Mária a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma Nemzetiségi és Inkluzív Oktatásért Felelős Főigazgatóságának igazgatója gratulált.

Idén az üzenetet a magyar iskolákba, a magyar diákokhoz, pedagógusokhoz és szülőkhöz, melyet szeptember 2-án az ország minden magyar iskolájában felolvasnak Bodon Sándor, a Rimaszécsi Speciális Alapiskola igazgatója mondta el.

Bodon Sándor hangsúlyozta a magyarságunk megmaradásának biztosítéka a magas színvonalú anyanyelvi oktatás.

Bodon Sándor fogalmazta meg az Üzenetet a magyar iskolába (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„A magyar iskolába beíratás az első lépés ahhoz, hogy legalább részben megállítsuk a magyarság fogyatkozását. Vallom, hogy azt, amit az őseinktől örököltünk, az utódainknak tovább kell adni. Hálás vagyok minden magyar pedagógus kollégámnak, aki a jövő generációinak nevelése mellett a magyarság ügyét, a nemzeti hagyományok átadását is felvállalja” – mondta.

Rimaszécsről a jelenlévők magukkal vitték az útravaló és az üzenet megszívlelendő szavait, csakúgy mint az ünnepi gondolatokat, s nem utolsósorban a színvonalas kultúrműsor felemelő pillanatait, melyekhez Sósik Szilárd a helyi alapiskola pedagógusa, karnagy vezette rimaszombati Blaha Lujza Vegyeskórus, a hegedűn közreműködő Fűzér Henrietta, a tornaljai Kazinczy Ferenc Alapiskola pedagógusa, az orgonán játszó ifj. Stubendek Gábor rimaszécsi kántor, s nem utolsósorban Szaniszló Dániel, a rimaszombati Művészeti Alapiskola növendéke Eva Čarnoká, az intézmény igazgatóhelyettese és művésztanára is hozzájárult.

A tanévnyitón a vendégek mellett megjelent számos hazai és határon túli – állami, társadalmi, és civil szervezet és intézmény vezetője, küldöttek, a történelmi egyházak képviselői, az SZMPSZ Országos Választmányának tagjai, az alapszervezetek elnökei és képviselői.

Megtelt a templom (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Jelen voltak a közeli és távolabbi régió településeinek polgármesterei, alpolgármesterei, az önkormányzati képviselők, és oktatási intézményeink vezetői. Közösen ünnepeltek a pedagógusok, szülők és a diákok. Az ünnepséget a Pátria Rádió is közvetítette.