Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma

Szeptember 16-án Pozsonyban az Óvárosháza tükörtermében ünnepelte a Csemadok Pozsonyi Városi Választmánya és Országos Tanácsa a Szövetség megalakulásának hetvenedik évfordulóját. Az ünnepségre meghívást kaptak a Csemadok volt munkatársai és jelenlegi aktív tagjai is.

A köszöntő előtt a budapesti Ad Libitum kamarazenekar tagja, Gincsai Beáta Eszter előadta Bartók Béla zongorára átírt szerzeményét „Allegro barbaro” címmel.

Jégh Izabella, a Csemadok Pozsonyi Városi Választmányának elnöke bevezetőjében elmondta: nagy megtiszteltetés, hogy ott ünnepelhet a Csemadok, ahol Széchenyi István birtokainak jövedelmét felajánlotta a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. Köszönettel tartozik ezért a Szövetség Pozsony főpolgármesterének, Matúš Vallonak, akinek védnökségével szervezték meg az ünnepi rendezvényt. Jégh Izabella elmondta: „ezt külön elismerésként és annak figyelembevételeként tartjuk számon, hogy a számbeli, és őshonos magyar kisebbség valamint annak kultúrája hozzátartozik Pozsony főváros mindennapjaihoz és érzékelteti Pozsony valamikori háromnyelvűségét.”

Jégh Izabella (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

A főpolgármester egyéb elfoglaltsága miatt nem vehetett részt az ünnepségen, de helyettese, Juraj Káčera üdvözölte a csemadokosokat, kiemelte, az épületben nagyon sok történelmi esemény zajlott, ami befolyásolta a két nép sorsát és kapcsolatát. A Csemadok a főváros kulturális életét gazdagítva működik, amihez a főpolgármester-helyettes gratulált és további erőt kívánt.

A kultúra napszámosa

Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke ünnepi beszédében szólt arról, hogy a márciusi országos ünnepség után a kassai és a pozsonyi ünnepségek is nagyon fontosak, de minden egyes alapszervezet ünnepi évfordulója megmelengeti a szívét, hiszen ezek az ünnepségek is mutatják, megkerülhetetlen a szervezet, az elmúlt hét évtizedben mindenütt ott voltunk, ahol az események történtek. Bárdos Gyula emlékeztetett, ugyan a hatalom hozta létre a Csemadokot, de az önálló életet kezdett élni a magyarság érdekében.

A Csemadok a kultúra napszámosa, az anyanyelvünk ápolója, iskoláink segítője, társadalmi szervezetként fogalmazza meg azt, amire szüksége van a felvidéki magyaraságnak. A szervezet mindig közösségben gondolkodik.

Bárdos Gyula (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Emléklappal köszönték meg a munkát és a segítséget

Az ünnepi ülésen elimseréseket adtak át. Az oklevelek átadásával azoknak mondtak köszönetet, akik a pozsonyi alapszervezetek munkáját segítették az elmúlt évtizedekben. Oklevelet kapott: Foglszinger Attila a pozsonypüspöki alapszervezet alelnöke, Holénia Ágnes a ligetfalui alapszervezet gazdasági felelőse, Molnár Katalin a pozsonypüspöki alapszervezet vezetőségi tagja, Nagy Erzsébet, aki a pozsonypüspöki alapszervezetben évekig volt vezetőségi tag, Nagy Vilmos pozsonypüspöki volt polgármestere, az alapszervezet volt elnöke, tiszteletbeli elnöke, Szerda János a pozsonyóvárosi alapszervezet vezetőségi tagja.

A Hűségért emléklapot egy Pozsonyról szóló könyvvel együtt Bárdos Gyula elnök és Mézes Rudolf alelnök adták át. Majd a Püspöki Alapiskola és Óvoda növendéke Bittera Sophie Iman előadásában hallotta a közönség azt a prózát, amellyel az idén a XXVIII. Tompa Mihály Országos Versenyen az I. kategória aranysávos minősítését szerezte meg.

Bittera Sophie Iman (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

A Csemadok Pozsonyi Városi Választmánya az évforduló alkalmából az alapszervezetek javaslata alapján járási okleveleket adományoz az egyes szervezetekben aktívan dolgozó egyéneknek. A ligetfalui alapszervezetből: Csóka Árpádnak és Rubint Árpádnak, az óvárosi alapszervezetből: Vajda Gézának, a pozsonypüspöki alapszervezetből: Csanaky Eleonórának és Pék Sándor volt elnöknek és iskolaigazgatónak, amit leánya Pék Judit vett át. Az újvárosi alapszervezetből, azaz a Szőttesből: Balta Aranka, táncosnak és kosztümösnek. A városi választmány meghívóinak és a VKN emblémájának a krónikába történő telepítéséért folytatva édesapja, Nagy József festőművész munkáját Klaučoné Nagy Gabriellának. A városi választmány által a Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott pályázatok kidolgozásáért Karika Anikónak.

Ünnepelt a Csemadok (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

A Csemadok Pozsonyi Városi Választmánya és alapszervezetei szorosan együttműködnek a körzetükben lévő óvodákkal, alapiskolákkal és a gimnáziummal. Példás az együttműködés a Pozsonypüspöki Alapiskola és Óvoda pedagógusaival Maurský Mónika igazgatónő vezetésével, valamint a Duna utcai Alapiskola és Gimnázium pedagógusaival Morvay Katalin igazgatónővel az élükön. Helyi szinten jó az együttműködés Pozsonypüspöki önkormányzatával, a jelenlegi polgármesterrel Pék Zoltánnal is. Albár község önkormányzata közönség szervezéssel segíti a pozsonyi csemadokosokat. Már 33 éve tart rendezvényeket a Csemadok a Cultus Ružinov színháztermében, ennek segítője a jelenlegi igazgatónő Kozák Andrea is.

Az emléklapok átadása után Bittera Sophie Iman elénekelte az Ismerős Arcok együttes „Nélküled” című számát.

Kitüntetések átadása (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

A Csemadok 1990-től nemzetközi kapcsolatokat ápol a szomszédos Csehország és Ausztria magyar szervezeteivel: a bécsi „Europa” Clubbal, a Cseh és Morvaországi Magyarok Szövetségével, amelynél a közelséget tekintve a Brünni Alapszervezettel szoros a kapcsolat. Nemzetközi kapcsolatokhoz sorolják a pozsonyi székhelyű magyar intézményeket is, Magyarország mindenkori Pozsonyi Nagykövete minden alkalommal vállalta a Városi Kulturális Napok felett a védnökséget. Együttműködnek a Pozsonyi Magyar Intézettel és annak mindenkori igazgatójával. A Csemadok sajnos az elmúlt 23 évben nem kapott állami támogatást, így pályázatok és támogatók által tudja megszervezni rendezvényeit, köszönettel tartozik ezért a Csemadok Pozsonyi VV a szlovákiai OTP Bank vezérigazgatójának és vezetésének. Köszönet illeti a Pátria Rádiót is.

Duray Miklós és Takács András is jelen voltak (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Szeretetből dolgoznak

Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízottnak, az Országgyűlés volt elnökének a Csemadok egészének, országos, járási, és helyi szinten is évek hosszú folyamán nyújtott hathatós erkölcsi támogatásáért, a jó ügy érdekében történő kiállásáért adományoztak emléklapot.

Szili Katalin köszöntő beszédében elmondta: a Csemadok olyan márkanévvé vált, ami összefonódik az identitás megvédésével. Minden olyan Kárpát-medencei rendezvényen, ahol megjelenik a magyarság, ott a Csemadok is jelen van. Köszönet illeti a csemadokosokat, mert ingyen, szeretetből teszik a dolgukat.

Szili Katalin (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Smuk András, a Bécsi Európa Klub nevében Kodály Zoltán szavait idézte, mely szerint: a magyar kultúrát nem lehet örökölni, minden generációnak meg kell érte küzdenie, meg kell küzdeni az anyanyelvért, a hagyományokért és a kultúráért. Kun Ferenc a Rákóczi Szövetség alelnöke kifejtette: igyekeznek együtt gondolkodni a világ magyarságával, a legnagyobb erénye a szervezetnek mégis az, hogy együtt dolgozik a felvidéki magyarsággal, ennek köszönhetően született egy kiadvány is, amelyet átadott Jégh Izabellának.

Tanít a múlt

A díjazottak nevében Csanaky Eleonóra köszönte meg az elismerést, kifejtette, akik a teremben ülnek, mind megérdemelnék a díjat. Csanaky Eleonóra Fábry Zoltán, örökös tiszteletbeli elnök szavait idézte: „a hagyománynélküliség tájainkon valamikor dacos tiltakozást, szabad szárnyalást, gyökérig ható tagadást és mindent próbálást jelentett. Ma hagyomány nélkül élni gyökértelenséget jelent. Elsodródást, megfutamodást és beolvadást. Ma a múlt erkölcsi öröke tanít, véd és bíztat é ez nem könnyítés, de nehezítés. Mert a példa, erkölcsi tőke….”

Csanaky Eleonóra (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

A rendezvény végén a budapesti Ad Libitum adott koncertet, amelynek a felvidéki Kazán Péter is tagja. Elhangzott többek között a Hazám, hazám a Bánk bán című operából, Karády Katalin dala a Honvágy és a Rákóczi megtérése is.