Szalai Erika felvétele

Megemlékezést tartottak ma a Selye János Gimnázium alapításának 370. évfordulója alkalmából Komáromban. A jelenlévő kisebbségi kormánybiztos a Szlovák Köztársaság arany emlékérmét adományozta az intézménynek ezen a jeles évfordulón.

Az ünnepélyes megnyitón Andruskó Imre, a gimnázium igazgatója elmondta, a mai megemlékezés az első állomása annak az ünnepségsorozatnak, amellyel az intézmény jezsuita szerzetesek általi 1649-es alapítására emlékeznek.

Mint mondta, egészen 1802-ig a jezsuiták igazgatták az intézményt, majd a rend megszűnését követően a bencés rendiek kezelése alá került 1945-ig. Emlékeztetett, a hontalanság évei alatt nem működhettek magyar tannyelvű iskolák, így ez az intézmény sem. 1950-ben nyitotta meg újra kapuit magyar iskolaként – fogalmazott az igazgató.

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos köszöntőjében elmondta, büszkeséggel tölti el, hogy az oktatási intézmény csaknem négy évszázados fennállását ünnepelhetjük, amely „1918-ig, illetve részben 1945-ig aranybetűkkel írta be történetét az akkori Magyarország művelődés- és oktatástörténetébe. Majd 1950-től a szlovákiai magyar kisebbségi oktatási intézményrendszer egyik ékköve és elit iskolája lett, melynek hírneve túlnőtte Szlovákia határait is” – hangsúlyozta a kisebbségi kormánybiztos.

A Szlovák Köztársaság arany emlékérme (Szalai Erika felvétele)

Bukovszky László az iskola igazgatóját idézve úgy fogalmazott, a gimnáziumi oktatás négy pilléren nyugszik: a magas szintű szellemi tudás, a diákok egészséges magyar öntudatra való, ám egyben toleráns, befogadó fiatalok nevelése, végezetül pedig a zsidó-keresztény kultúrkörre való alapozás. „Ennek szellemében az iskola nem csupán tanít, de nevel is, modern iskolához híven számtalan közösségi élményt is ad diákjainak” – hangsúlyozta a kormánybiztos.

Bukovszky szerint „selyésnek lenni rangot jelent a szlovákiai magyarság körében, amely gyűjtőiskolává vált csaknem az egész szlovákiai magyarság részére”. A kisebbségi kormánybiztos megbecsülése jeleként a Szlovák Köztársaság arany emlékérméjét adományozta az intézménynek, melyet Andruskó Imre igazgató vett át.

Az évfordulós megemlékezés kultúrműsorában a Selye János Gimnázium diákjai léptek fel (Fotó: Szalai Erika)

Ezt követően megjelent Milan Galaba, a Nyitrai Járási Hivatal oktatási osztályának vezetője, aki személyesen adta át Andruskó Imre igazgatónak az intézménynek járó elismeréseket, amelyeket a Nyitra megyei középiskolák versenyében nyertek el. A gimnázium tanulmányi versenyeken elért eredményekért szerzett első helyezéséért járó kupát és a sportversenyeken elért kiváló eredményekért járó második helyezésért kapott serleget Andruskó Imre a diákok nevében vette át.

Az ünnepélyes megemlékezésen jelen volt a régió parlamenti képviselője, Bastrnák Tibor is. Az évfordulós megemlékezés kultúrműsorában a Selye János Gimnázium diákjai léptek fel.