Fotó: reformata.sk

A Pátria rádióban a 7.05 órakor kezdődő Világosság egyházi műsor fő témái: Dániel bűnvalló imádsága, Oroszkán felszentelték a négy évig épült református templomot, a kisgéresi Mustármag bábcsoport 3+1 című előadása Dániel korát idézi.

A káldeusok országában királlyá lett Dárius uralkodásának első évében Dániel megértette az írásokból, hogy mit jelent azoknak az éveknek a száma, amelyekről az Úr Igéje szólt Jeremiás prófétának: hetven évnek kell eltelnie a romba dőlt Jeruzsálem felett. Dániel miután ezt megtudta, Istenhez fordult, imádsággal és könyörgéssel. A kor szokásának megfelelően zsákruhában és hamuban böjtölt. A témáról bővebben Fazekas Ágnes tornaljai lelkipásztor osztja meg gondolatait.

A nyolc évvel ezelőtt újjáalakult oroszkai református közösség négy éve kezdett hozzá Istenbe vetett bizalommal mintegy 2 ezer euróval saját templomának, illetve gyülekezeti központjának a megépítéséhez. A százezer eurós költséggel felépült templomot ünnepi istentisztelet keretében október 6-án szentelték fel.

Az ünnepségre mintegy háromszázan jöttek el, hogy együtt örvendezzenek a gyülekezettel, és hálát adjanak Istennek ezért a csodáért. A helyszínen készített összeállításban megszólal özv. Mészáros Sándorné Pásztor Erzsébet, a gyülekezet 80 éves gondnoka, Nagy Szilvia, Babindák István, Nagy Lajos polgármester, Tóth Árpád lelkipásztor, valamint Fazekas László püspök.

A kisgéresi alapiskola tanulóiból álló, bibliai történetet vagy evangéliumi üzenetet tartalmazó témákat feldolgozó Mustármag bábcsoport legutóbbi, 3+1 című előadásában Dániel próféta élettörténetének egy-egy izgalmas részét elevenítette fel, feldolgozva azt a mai gyermekek nyelvezetére, beleszőve a kor sajátosságait, s mindezt hatvanas évekbeli zeneszámokkal fűszerezve.

Az előadásról a bábcsoport vezetője, Blanárné Pituk Gabriella, a gyülekezet beosztott lelkipásztora és a gyerekek mondják el meglátásukat.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya
Ismétlés másnap, hétfőn 13.05 órakor

(reformata.sk/Felvidék.ma)