Kecsői iskola (Fotó: https://magyarpatriotak.hu)

A Magyar Patrióták Közössége december 12-én csütörtök estére jótékonysági estet szervez a Duna Palotába, ahol Pál István „Szalonna” és Bandája ad koncertet a kecsői iskola megmentéséért.

Átmeneti létszámhiány miatt megszűnés fenyegeti a felvidéki Kecső magyar iskoláját, mert a tanulók száma után járó fejkvóta nem fedezi a fenntartási költségeket. A helyzet sajátosságát az adja, hogy az elmúlt években példásan megugrott a születések száma, így néhány „szűk esztendő” után újra gyermekzsibongástól lehet hangos az udvar. Feltéve, ha az iskola nem zár be addig, ami a színmagyar falu lassú halálát és a magyar gyerekek szlovák iskolába íratását eredményezné.

A Patrióták küldöttségét idén kora tavasszal Lőrincz Gyula polgármester különféle házi finomságokkal fogadta a községházán. A település elöljárójával közösen áttekintettük az iskola helyzetét, ami a falu szeme fénye. Nem véletlenül, hiszen ha az iskolára lakat kerül, egész Kecsőnek nincs többé jövője, mert a fiatalok el fognak vándorolni onnan.

Nagy vétek lenne hagyni az iskolát, különösen annak tükrében, hogy az elmúlt néhány évben igazán örvendetesen alakult a gyermekáldás a kecsői fiatal családokban: mintegy húsz gyermek látott napvilágot az utóbbi időben, akik néhány év múlva megjelennek az elsősök soraiban. Kérdés, hogy hol…

A tét nem kisebb: magyar lesz-e ez a mintegy húsz gyermek vagy sem? A polgármester úr becslése szerint helyben lévő iskola hiányában legalább kétharmadukat a közeli pelsőci szlovák iskolába vinnék szüleik. Ott működik a környék legnagyobb államnyelven oktató tanintézménye, sok magyar szülő is oda járatja gyermekét.

Noha Pelsőcön magyar nyelvű tanintézmény is várná a diákokat, ha már utazni kell, a többség a szlovákul tanító „sztáriskolát” választja. (Beszédes adat, hogy a hivatalos oktatási szervek a pelsőci szlovák iskola tanulóinak 21,8%-át magyar nemzetiségűként tartják nyilván!) A „békés elnyomás” szolgálatában álló szlovák oktatási intézmények sajátossága, hogy ott a gyerekek semmit sem tanulnak a magyar kultúráról, történelemről, és a magyar nyelv sem képezi a tananyag részét. A szlovák iskolákban zajló átnevelés olyan hatékony, hogy a felvidéki szakemberek egybehangzóan állítják: akiket szülei oda íratnak be, azok kevés kivétellel szlovákként kerülnek ki az iskolapadból.

A kecsői iskola így nemcsak a falu jövője, hanem egyben a helyi magyar fiatalok megmaradásának záloga is.

Forrás: https://magyarpatriotak.hu/osszefogas-felvidek