Bárdos Gyula (Fotó: Pap Boglárka)

Év végén értékelünk, mérlegelünk, visszatekintünk a magunk mögött hagyott esztendőre. Bárdos Gyula, a Csemadok, a Szlovákiai Magyarok Kulturális és Közművelődési Szövetségének országos elnöke beszélgetésünk során jóleső érzéssel állapította meg, hogy mozgalmas és rendezvényekben bővelkedő évet hagy maga után a szövetség. Közösségi emberként pedig főleg annak örül, hogy az egész felvidéki magyarság számára elengedhetetlen közösségépítés szempontjából is jelentős volt ez az év.

Ez az évünk a Csemadok hetvenedik évfordulója jegyében telt. Biztató számunkra, hogy minden nehézség, megpróbáltatás ellenére ez a szövetség megmaradt, él. A sok-sok tenni akaró tagunknak köszönhetően összefogja a felvidéki magyarságot, bevonja a fiatalokat is a tevékenységbe, minőségi kulturális és közművelődési programokat szerveznek, részt vesznek minden társadalmi megmozdulásban, kiállnak a közösség érdekeiért. A felvidéki magyarság ereje éppen ebben követhető tetten, hogy képes minden körülmények között mozgósítani, összefogni, együtt munkálkodni. Az elmúlt hetven év, a Csemadok fennmaradása ezt bizonyítja. Külön kiemelendő, hogy ez a legrégebben folyamatosan működő és 53 000 taggal a legnépesebb tömegszervezete a Kárpát-medencei magyar nemzeti kisebbségnek – mondta.

Majd kifejtette, hogy a 70. évfordulót méltóképpen megünnepelték központi, régiós és helyi szinten egyaránt. Hiszen akik önzetlenül, idejüket nem sajnálva, anyagi juttatás nélkül munkálkodnak, megérdemlik, hogy értékeljék őket. Az országos megemlékezés Érsekújvárban zajlott, majd rendeztek ünnepséget Pozsonyban és Kassán, ahol a városvezetés is képviseltette magát, bizonyítva, hogy elismerik és méltányolják sokrétű működésüket.

Ezenkívül a járásokban és a helyi szervezetekben szintén megemlékeztek az évfordulóról, amelyeken részt vettek a még élő alapító tagok és azok, akik ma is magasra emelik a szövetség jelképeként ismert fáklyát, és akiknek nem mindegy, milyen lesz a Csemadok és az itteni magyarság jövője. Nem kis munka ez, hiszen a szövetség mintegy 500 alapszervezetében évente 4-5000 rendezvényre kerül sor.

Szövetségünk életében nagy elismerés volt az idén az is, hogy a hetvenedik évforduló kapcsán megkaptuk a Szent István-díjat. A 2001-ben alapított kitüntetést azoknak a személyeknek, illetve közösségeknek ítélik oda közvélemény-kutatás és szavazás után, akik és amelyek az összmagyarság érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek. Az Esztergomban átadott kitüntetés rangját jelzi, hogy olyanok után vehettük át, mint Orbán Viktor, Tőkés László, Duray Miklós, Makovecz Imre, Halzl József vagy a Duna Televízió – közölte a Csemadok országos elnöke.

Bárdos Gyula számára a szövetséggel egy síkon fontos az egész felvidéki magyar közösség sorsa és jövője. Ezért vállal részt minden olyan feladatban, amely iskoláink megmaradását, az anyanyelvünk ápolását, honfitársaink érdekképviseletét szolgálja. A december 8-án Érsekújvárban megalakult Magyar Tanács előkészítő bizottságának tagjaként ugyancsak a felvidéki közösség érdekében kíván munkálkodni. Ugyanis a jövő, jövőnk szempontjából nem közömbös, hogy legyen egy olyan legitim testületünk, amely választ ad a megmaradásunkat érintő kérdésekre, megoldást a problémáinkra akkor is, ha nincsenek képviselőink a szlovák parlamentben. Bárdos Gyula azonban minden erejével elszántan tesz azért, hogy a következő parlamenti választások után képviselőink bejussanak a szlovák parlamentbe.

Megkezdődött az érdemi munka, a Csemadok országos elnöke pedig a Magyar Közösségi Összefogás választási listájának élén indul a megmérettetésben. Hogy odakerült, ugyancsak megtisztelő és ő elsősorban kihívásnak, feladatnak minősíti. Az elmúlt hónapokban számos rendezvényen, összejövetelen buzdította a lakosságot az összefogásra és a választásokon való részvételre.

_ Mindenkinek tudatosítani kell, hogy csak a közösségi összefogás hozhat eredményt. Ahogy mozgalmas volt az idei év, ugyanolyan lesz a következő is. Célunk mindenképpen az, hogy a Magyar Közösségi Összefogás bekerüljön a parlamentbe, mert az itteni magyarság érdekérvényesítése csak így valósulhat meg. Ez a megmaradásunk, a nemzeti identitásunk megőrzésének záloga. Bebizonyosodott, hogy a széthúzás nem vezet eredményre, csak az együttgondolkodás és az együttmunkálkodás lehet célravezető. Visszautalva a hetvenedik évfordulóját ünneplő Csemadokra, ezt a szövetséget is sok-sok felvidéki magyar ember kitartása, közösségben gondolkodása, egyet akarása éltette eddig. És ahogy védőbástyája volt a felvidéki magyarságnak, úgy kíván az lenni az MKÖ is. Tartalmas, mindannyiunkát gazdagító évet zárunk és ilyenben bízva kezdjük a következőt is! – zárta beszélgetésünket Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke, az MKÖ választási listavezetője.