Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma

„A Nagyölvedi SuliOviban is megemlékeztek január 22-én a magyar kultúra napjáról. Az óvodások a nagyölvedi Rozmaring népdalkörrel töltötték a délelőtt jelentős részét. A Himnusz közös eléneklése után mondókákat, népdalokat, körjátékokat sajátítottak el az énekesektől, majd a kézügyességükről tettek tanúbizonyságot: a nevük kezdőbetűjét díszítették magyar népi motívumokkal.

Az alsó tagozatos tanulók ünnepi foglalkozását Halász Krisztina nyitotta meg. A magyar kultúra napjának történelmi bevezetője után a Himnuszt énekelték el, majd három csoportban váltották egymást az iskola kijelölt helyszínein. Karko Georgina tanító nénivel magyar népmesék jellegzetes motívumait rakták ki interaktív képkirakó program segítségével, Borsos Szilvia tanító nénivel a magyar címer színeivel és a Csodaszarvas motívumaival ismerkedtek meg, Virág Erzsébet tanító nénivel pedig a koronázási jelvényeket tanulmányozták háromdimenziós segédeszközök felhasználásával. A foglalkozásokat a Halász Krisztina által vezetett táncház zárta.

A felső tagozatos diákok foglalkozásait Urbán György koordinálta, viszont már az előző napokban elkezdődött a „felkészülés” Tóth Anikó tanító néni társasjátékával az iskola folyosóján. A játékmezőn szereplő egy-egy QR-kód különböző hungarikumok rejtelmeit tárta fel. A három tanítási órára tervezett tevékenység keretében négytagú csapatok vetélkedtek egymással a hungarikumok és magyar személyiségek azonosítására épülő feladatokban.

Az ebéd elfogyasztása után Kleofás testvért, a ferences rendi szerzetest láttuk vendégül, aki Temesvári Pelbártról és a ferencesekről tartott előadást, majd közösen megtekintettünk egy dokumentumfilmet hét ferences szerzetes 20. századi vértanúságáról. A harmadik tanítási órában lehetőség nyílt egy kötetlen beszélgetésre is, de a tanulók a vetélkedő kiértékelését is várták. A győztes csapat Gundel-palacsintát kapott. Köszönet illeti ezért az iskola konyháján dolgozó alkalmazottakat, akik az ebéd egyik fogásával, a hallevessel is hozzájárultak e nap jelentőségének elmélyítéséhez” – mondta el Cseri Kinga, a tanintézmény vezetője.

Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma