Fotó: Drozdík József

Kéménden már közel öt éve, hogy Vince napján egy régi-régi szokás szerint a borosgazdák kimennek a szőlőhegyre, hogy ott a jó termés érdekében megáldják a hegyet, és szőlővesszőt vágjanak.

Kéménden ha esik, ha fúj, mindenképpen Vince napján,  január 22-én ejtik meg a szertartást. Az Ördöngös Polgári Társulás nevében Drozdík József (tiszteletbeli borlovag)  szervezésében az iszomfalvi pincéknél (így nevezik a helyiek a borfalut) gyülekeztek most is a borászok, a Vinum Ister-Granum Regionális Borlovagrend képviselői, a helyi polgármester, a Csemadok éneklőcsoportjának tagjai és Szalai András bényi, illetve Sztyahula László helyi plébános, valamint Fóthy Zoltán párkányi esperes, akik végigjárták és megáldották a négy égtáj felé fekvő szőlőföldeket.

Szalai András bényi plébános (b) és Fóthy Zoltán párkányi esperes (Fotó: Drozdík József)

Első megállójuk a hegy elején lévő, Mária-képet ábrázoló fülkénél volt, ahol egy Mária-fohászt mondtak el, majd útjuk a hegyen a közelmúltban felállított nagy keresztnél fejeződött be imával, énekléssel.

Drozdík József párkányi borász, akinek a pincéje és szőlőföldjeinek nagy része a kéméndi hegyen van, mindig nagy alázattal és tisztelettel szervezi ezt a hagyományos eseményt, s egyúttal történelmi ismertetőt is tart a szokás ősi eredetéről, legendáiról. Amióta január 22-e a magyar kultúra napja, minden alkalommal belefoglalja ünnepi beszédébe nemcsak az édes anyanyelv védelmének fontosságát, a Himnusz tiszteletét, de a bor és a kultúra elszakíthatatlan egymásnak rendelését is.

Fotó: Drozdík József

Az esemény a Drozdík-féle pincében fejeződött be az egybegyűltek megvendégelésével, valamint a Boldogasszony anyánk ősi magyar, és a Kölcsey írta himnusz eléneklésével ért véget.

A régióban még Kőhídgyarmaton és Muzslán volt ezekben a napokban szőlőhegyszentelés.